Reseblankett – Matkalaskulomake (pdf)
Reseblankett – Matkalaskulomake (excel)

Reseersättningar 2019
Reseersättningar betalas för reosr till FM och SFIM enligt följande:

Ersättning för logi: max 40€/natt och person. Tävlingsorten bör vara över 150 km från Borgå för att övernattning skall godkännas. Betals mot kvitto

Ersättning för kost: 10 €/tävlingsdag mot kvitto

Ersättning för resor: Betalas till träanre för användnig av egen bil 20 cent/km eller biljettkostnad för buss, tåg principen för billigaste färdmedlet. Kilometerberäkning Borgå -> Tävlingsorten. Samåkning bör prioriteras, helst 2 eller 3 idrottare/bil.

Övrigt: Samtliga ersättningar betalas mot kvitto och ifylld reseräkning (hittas på Akillessidan under sektionsinformation)