Motionsåret 2020 inleddes med trettondagsvandringen.

32 st ivriga motionärer deltog i vandringen. Vi blev bjudna på kaffe och bulle i Humla stugan.

Onsdagsvandringarna startar den 8 april 2020. Kalendern för 2020 publiceras senare.

 Påskvandringen till Svinö sker under tiden långfredag 10.4.20 till annandag påsk 13.4.20 som tidigare år.