Motionsåret 2020 inleddes med trettondagsvandringen.

32 st ivriga motionärer deltog i vandringen. Vi blev bjudna på kaffe och bulle i Humla stugan. 

Vårmötet hålles torsdag 12 mars 2020 kl.18.00 i Borgå idrottshalls café.

Onsdagsvandringarna startar den 8 april 2020 kl.18.30 från Rönnvägens parkeringsplats.

 Påskjippo  till Svinö sker under tiden långfredag 10.4.20 till annandag påsk 13.4.20 som tidigare år. Bland alla deltagare som skrivit sitt namn i häftet utlottas en vinst varje dag och bland alla deltagare ett värdefullare pris.