Månad: oktober 2019

Höstmöte – Syyskokous 7.11

Välkomna på AOK:s höstmöte torsdagen den 7.11 kl 18:00 på Tolkis kraftverk. Styrelsen.Tervetuloa AOK:n syyskokoukseen torstaina 7.11 klo 18:00 Tolkkisten voimalaitoksen tiloissa. Hallitus. AKILLES OK HÖSTMÖTE Tidpunkt:     Torsdagen den 7.11.2018, kl 18:00 Plats:            Tolkis kraftverk, Tolkisvägen 773, 06100 Borgå FÖREDRAGNINGSLISTA § 1  Mötets öppnande § 2  Val av mötesordförande § 3 Val av mötessekreterare § 4  Val av två protokolljusterare och två rösträknare § 5  Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört § 6  Fastställande av föredragningslistan § 7  Val av Akilles OK:s styrelse för år 2020 § 8  Val av AOK:s

Läs mer »
Shopping Basket