Syyskokouskutsu – Kallelse till höstmöte – 10.11.2020 – 19:00

Tervetuloa Akilles jääpallojaoston sääntöjen mukaiseen syyskokoukseen. Asialistalla on henkilövalintojen lisäksi  toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Syyskokous alkaa tiistaina 10.11. klo 19:00 ja paikkana on Porvoon Campus, Taidetehtaankatu 1. 

Välkomna till Akilles bandysektions stadgenliga höstmöte. På mötet behandlas förutom personval även verksamhetsplan och budgetförslag för år 2021.

Höstmötet börjar tisdag 10.11. kl. 19:00 och platsen är Borgå Campus, Konstfabriksgatan 1.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment