Tiedote / Pressmeddelande 23.11.2020

Akilles Bandy seuraa toiminnassaan viranomaismääräyksiä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut perjantaina 20.11.2020 määräyksen, jossa se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 23.11.-13.12.2020.

Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä ja pääkaupunkiseudun kaupungit tiedottivat perjantaina 20. marraskuuta lisäksi myös useista muista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Rajoitukset eivät koske lasten tai nuorten harrastustoimintaa, yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan tasoista kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Akilles jääpallon SM-sarjan edustusjoukkue jatkaa harjoitteluaan ja otteluitaan kyseisten määräysten mukaisesti ja Akilles bandyn nuorisoryhmät voivat jatkaa toimintaansa. Luonnollisesti toimimme vastuullisesti ja ensisijaisesti turvallisuuteen liittyvät näkökulmat huomioiden. Lisäksi seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä päivittäin ja noudatamme mahdollisia uusia suosituksia tai määräyksiä viipymättä.

Edellä mainittujen päätösten voimassaolon aikana Akilles Bandyn liigajoukkueella on kaksi kotiottelua, lauantaina 28.11.2020 klo 17.00 Veiterää ja perjantaina 11.12.2020 klo 19.00 HIFK:ta vastaan. Kauden kotiotteluiden turvallisuusjärjestelyitä on suunniteltu huomioiden vallitseva covid-19 tilanne ja siihen liittyvät määräykset ja suunnitelmat tullaan käymään läpi vielä kaupungin tartuntataudeista vastaavien viranomaisten sekä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Kotiotteluiden turvallisuuden varmistamiseksi noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Akilles Bandy otteluiden järjestäjänä edellyttää, että seuraavia suosituksia noudatetaan:

 • Mikäli tunnet olevasi sairas, ole vastuullinen, pysy kotona ja seuraa ottelua tulospalvelun kautta.
 • Osta lippu ennakkoon, jolloin jonoja ei synny. Lipunmyynnissä ja ottelun päätyttyä valvomme turvavälien (1-2 m) noudattamista.
 • Hanki etukäteen nenän ja suun peittävä maski, joita on myynnissä myös lippujen ennakkomyyntipisteissä.
 • Edellytämme, että jokainen noudattaa suositusta maskien käytöstä tapahtuman aikana yleisön ja pelaajien turvallisuuden takaamiseksi. Kertakäyttömaskeja on tarjolla myös myyntipisteissä.
 • Olemme merkinneet katsomoihin turvavälien pitämiseksi suositellut seisomapaikat huomioiden etäisyyksiä
 • Ottelun myyntipisteitä lisätään ja pyritään sijoittamaan niin ettei jonoja muodostu, valvomme myyntipisteissä etäisyyksien noudattamista. Lisäksi käsidesiä on tarjolla niiden yhteydessä.
 • Muistutamme yleisöä niin kyltein kuin kuulutuksin turvallisuusmääräysten noudattamisesta.
 • Pukuhuoneet ja toimitsijoiden tilat on turvallisuuden näkökulmasta eristetty yleisöltä.

Akilles Bandy haluaa vedota kannattajiinsa noudattamaan turvallisuusohjeita ja vastuullisuutta, jotta yhdessä saamme haasteellisena aikana järjestettyä turvallisesti elämyksiä porvoolaisille. Luonnollisesti teemme yhteistyötä kaupungin tartuntatautiviranomaisten kanssa ja reagoimme mahdollisiin uusiin määräyksiin välittömästi tilanteen sitä vaatiessa.

 – – –

Akilles Bandy hörsammar myndigheternas bestämmelser inom verksamheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fredagen den 20 november 2020 baserat på 58§ 1 mom i lagen om smittsamma sjukdomar utfärdat ett förbud mot att utomhus eller inomhus ordna tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer i kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer kan ordnas i avgränsade områden utomhus förutsatt att man följer undervisnings- och kulturministeriets (UKM) och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner från 21.9.2020. Beslutet är i kraft från och med måndagen den 23 november tre veckor framåt till och med den 13 december 2020.

Dessutom meddelade samordningsgruppen för huvudstadsregionen fredagen den 20 november om ett nya riktlinjer för begränsningar och rekommendationer för att begränsa spridningen av epidemin. Begränsningarna gäller inte barn- och ungdomsverksamhet ej heller individuella och lagsporter i fråga om landslagsverksamhet, tävlingsverksamhet på FM-nivå och division I eller professionell träning med sikte på den internationella toppen.

Akilles representationslag i FM-serien kommer att fortsätta sin träning och matcher i enlighet med dessa regler även Akilles Bandys ungdomsgrupper kan fortsätta med sin verksamhet. Naturligtvis agerar vi ansvarsfullt och prioriterar säkerheten. Dessutom följer vi dagligen aktivt med hur situationen utvecklas och kommer att följa eventuella nya rekommendationer eller regler utan dröjsmål.

Under giltighetstiden av ovanstående beslut kommer Akilles ligalag att spela två hemmamatcher, lördag 28 november 2020 kl 17.00 mot Veiterä och fredag 11 december 2020 kl 19.00 mot HIFK. Säkerhetsarrangemangen för säsongens hemmamatcher har planerats med hänsyn till den rådande covid-19 situationen och där tillhörande regler. Planerna kommer att granskas tillsammans med stadens myndigheter för smittosamma sjukdomar och stadens idrottstjänster. För att trygga säkerheten på hemmamatcherna kommer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från 21.9.2020 att följas.

Som arrangör av bandymatcherna förutsätter Akilles Bandy att följande rekommendationer efterföljs:

 • Om du känner dig sjuk, var ansvarsfull, stanna hemma och följ matchen via resultattjänsten.
 • Köp biljett i förväg för att undvika köbildning. Vid biljettförsäljningen och efter att matchen är slut matchen övervakar vi att säkerhetsavstånd (1-2 m) respekteras.
 • Skaffa i förväg en mask som täcker näsa och mun. Masker finns också till salu där förköp av biljetter ordnas.
 • Vi kräver att alla följer rekommendationerna för användning av skyddsmask under evenemanget för att trygga publikens och spelarnas säkerhet. Engångsmasker finns också vid våra försäljningsställen.
 • Vi har markerat ståplatser på läktarna för att bibehålla säkerhetsavstånd enligt rådande rekommendationer
 • Matchens försäljningsställen kommer att placeras så att köer undviks, vi övervakar att avstånden respekteras vid våra försäljningsställen. Dessutom finns handsprit lätt tillgängligt.
 • Vi påminner allmänheten med både skyltar och i högtalare om respekterandet av säkerhetsbestämmelserna.
 • Omklädningsrum och funktionärernas utrymmen isoleras från allmänheten av säkerhetsskäl.

Akilles Bandy vädjar till alla anhängare att vara ansvarsfulla och respektera säkerhetsanvisningarna, så att vi tillsammans trots rådande omständigheter tryggt kan ordna upplevelser för borgåbor. Vi samarbetar givetvis med stadens myndighet för smittosamma sjukdomar och reagerar vid behov utan dröjsmål på eventuella nya bestämmelser.

 

Lisätietoja / Tilläggsinformation:

Puheenjohtaja / Ordförande Jari Kettunen 040 51 41 133

Varapuheenjohtaja / Vice ordförande Niklas Skog 040 58 77 233

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment