Tiedote / Pressmeddelande 26.11.2020

Akilles Bandy ja Veiterä vaihtavat kotiotteluidensa järjestyksen

Akilles Bandy ja Veiterä ovat yhteistyössä Suomen jääpalloliiton kanssa sopineet lauantaisen 28.11.2020 Porvoossa suunnitellun Akilles-Veiterä ottelun siirtämistä pelattavaksi la 30.1.2021 klo 15:00. Tulevana lauantaina 28.11.2020 klo 15:00 pelataan Lappeenrannassa Veiterä-Akilles, joka vastaavasti oli alkuperäisen sarjaohjelman mukaan merkattu pelattavaksi 30.1.2021. Järjestely liittyy Uudenmaan leviämisvaiheessa olevaan covid-19 pandemiaan. Seurat haluavat kantaa vastuunsa vaikeassa pandemian leviämistilanteessa ja vähentää osaltaan mahdollisia tartuntariskejä Porvoossa.

Otteluun ennakkoon lippunsa lunastaneille palautetaan rahat tai halutessa lipun voi käyttää tammikuun lopun kotiottelussa Akilles-Veiterä lauantaina 30.1.2021 klo 15.00. Akilles Bandy haluaa vedota kannattajiinsa noudattamaan turvallisuusohjeita ja vastuullisuutta, jotta yhdessä saamme haasteellisena aikana järjestettyä turvallisesti elämyksiä porvoolaisille. Luonnollisesti teemme yhteistyötä kaupungin tartuntatautiviranomaisten kanssa ja reagoimme mahdollisiin uusiin määräyksiin välittömästi tilanteen sitä vaatiessa.

Akilles Bandy och Veiterä byter hemmamatchernas ordningsföljd

Akilles Bandy har i samförstånd med Veiterä och Finlands Bandyförbund kommit överens om att flytta fram matchen Akilles-Veiterä som skulle spelas lördagen 28.11.2020, matchen spelas i stället lördag 30.1.2021 kl 15:00. Inkommande lördag 28.11. kl 15:00 spelas i Villmanstrand Veiterä-Akilles som ursprungligen var inprickad lördag 30.1.2021. Arrangemanget hänför sig till att Nyland konstaterats befinna sig i coronavirusepidemins spridningsfas. Föreningarna vill agera ansvarsfullt i det svåra läget och i mån av möjlighet minimera smittorisken i Borgå.

Alla som på förköp redan har skaffat inträdesbiljett får pengarna tillbaka eller kan alternativt använda biljetten i hemmamatchen Akilles-Veiterä 30.1.2021 kl 15:00. Akilles Bandy vädjar till alla anhängare att bära ansvar och respektera säkerhetsanvisningar, så att vi tillsammans i dessa krävande tider tryggt kan ordna upplevelser för borgåborna. Vi är konstant i nära samarbete med stadens myndighet för smittosamma sjukdomar och reagerar omedelbart på nya förhållningsregler ifall det skulle krävas.

Lisätietoja / Tilläggsinformation:

Puheenjohtaja / Ordförande Jari Kettunen 040 51 41 133

Varapuheenjohtaja / Vice ordförande Niklas Skog 040 58 77 233

 

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment