Akilles Bandyn Kunniagallerian kutsutaan ansioituneita Akillestoimijoita, niin seuratoiminnassa kuin pelikentillä vuosien varsilta. Gallerian jäsenillä on elinikäinen vapaapääsy Akilles Bandyn tapahtumiin. Galleriaa täydennetään sopivin väliajoin.
Till Akilles Bandys hedersgalleri, Hall of Fame, kallas Akillesaktiva, som under gångna år utmärkt sig på spelplanen eller inom föreningsverksamheten. Medlemmarna i Hall of Fame garanteras fritt inträde till Akilles Bandys evenemang under hela sin livstid. Hall of Fame kompletteras med jämna mellanrum.

Jäsenet – Medlemmar

#1. Markku “Vela” Vainio

#2. Kalevi “Kale” Först

#3. Magnus “Maga” Smeds

#4. Christer “Fia” Johansson

#5. Pekka “Varre” Vartiainen

#6. Juhani “Hani” Huotari

#7. Seppo “Jose” Jolkkonen

#8. Kari “Kake” Janhunen

#9. Erik “Pimppu” Holmström

#10. Raine “Rane” Salminen

#11. Pertti “Pera” Koponen

#12. Mikael “Micke” Lindfors

#13. Christer “Cricke” Nordgren