Akilles Bandy on perustanut Kunniagallerian, johon kutsutaan ansioituneita Akillestoimijoita, niin seuratoiminnassa kuin pelikentillä vuosien varsilta. Gallerian jäsenillä on elinikäinen vapaapääsy Akilles Bandyn tapahtumiin. Galleriaa täydennetään sopivin väliajoin.
Akilles Bandy har grundat ett hedersgalleri, Hall of Fame. Hit kallas Akillesaktiva som under gångna år utmärkt sig på spelplanen eller inom föreningsverksamheten. Medlemmarna i Hall of Fame garanteras fritt inträde till Akilles Bandys evenemang under hela sin livstid. Hall of Fame kompletteras med jämna mellanrum.

Jäsenet – Medlemmar

#1. Markku “Vela” Vainio

#2. Kalevi “Kale” Först

#3. Magnus “Maga” Smeds

#4. Christer “Fia” Johansson

#5. Pekka “Varre” Vartiainen

#6. Juhani “Hani” Huotari

#7. Seppo “Jose” Jolkkonen

#8. Kari “Kake” Janhunen

#9. Erik “Pimppu” Holmström

#10. Raine “Rane” Salminen

#11. Pertti “Pera” Koponen

#12. Mikael “Micke” Lindfors