Årsavgifter 2019

Årsavgifterna faktureras via myClub i två delar så att:

– halva avgiften faktureras inom februari och
– andra halvan i maj

OBS! Årsavgifterna för år 2019 bibehålls samma som år 2018 alla träningsgrupper.

Syskonrabatter beviljas på årsavgiften så att andra barnet i familjen får 20% rabatt och tredje barnet (och fjärde) barnet 40% rabatt.

Akilles medlemsavgift faktureras av Akilles centralstyrelse via myClub. Akilles medlemsavgift är 20€ för 16 år och äldre, 10€ för under 16 år.

Alla flickor och pojkar som deltar i friidrottstävlingar ska ha tävlingslicens. Friidrottspasset betalas av Akilles för de idrottare som betalt årsavgift.

Årsavgifterna och medlemsförmånerna för 2019 är följande:

– > 9 år, (2010 och senare födda)               Årsavgift:  150 €

Förmåner:

– Ledd, planerad träning med beaktande av gruppens/barnets nivå
– Träningsutrymmen (hall/sportplan) 1-2 ggr/vecka: 2-4 timmar.
– Idrottslicens och olycksfallsförsäkring för tävlande medlemmar
– Akilles friidrottsskola t-skjorta
– Lokala klubb-tävlingsarrangemang, priser
– Anmälningsavgifter till distriktmästerskap
– Akilles friidrotts årsbok

10->15 år, (2004-2009)                                Årsavgift: 240 €

Förmåner:
– Ledd, planerad träning av skolad tränare, med beaktande av  gruppens/idrottarens nivå och målsättning. 3-7 timmar/vecka
– Träningsutrymmen (hall/sportplan) 2-4 ggr/vecka: 3-7 timmar.
– Idrottslicens och olycksfallsförsäkring för tävlande medlemmar
– Akilles tävlingsdräkt, för åldersklasser 14 och äldre, Friidrottskola skjorta för 10-13 åringar.
– Lokala klubb-tävlingsarrangemang, priser
– Anmälningsavgifter till distriktmästerskap, förbundsmästerskap, och finska mästerskap
(14år och äldre).
– Logi och mat vid SFI och FM (14år och äldre).
– SFI:s/NÅID:s framtidsgrupp 1 – träningsläger för av förbundet uttagna idrottare
– Akilles friidrotts årsbok

16 år och äldre, (2003 och tidigare födda)      Årsavgift: 320 €

Förmåner:
– Ledd, planerad träning av skolad tränare, med beaktande av gruppens/idrottarens nivå och målsättning. 6-9 timmar/vecka
– Träningsutrymmen (hall/sportplan) 4-5 ggr/vecka.
– Idrottslicens och olycksfallsförsäkring  (16-19år) för tävlande medlemmar
– Akilles tävlingsdräkt
– Anmälningsavgifter till distrikt/regionmästerskap, SFIM  och FM
– Logi och mat vid ovannämnda mästerskap.
– SFI:s/NÅID:s träningsläger för av SFI/NÅID uttagna idrottare. (1 grupp)
– Akilles friidrotts årsbok

Understödande medlem

Om du ej längre är aktiv idrottare men vill vara kvar som Akilles medlem kan du göra det genom att fortsätta betala medlemsavgift. Vi hoppas att så många föräldrar som möjligt ställer upp som understödande medlemmar. Avgiften är 20 € för medlemmar över 16 år resp. 10 € för medlemmar under 16 år och faktureras av Akilles centralstyrelse (via myClub). Kontakta Leif Rikberg ( leif.rikberg@akilles.fi ) när du vill bli medlem.

Årsavgiften används till

De pengar som vi får in på medlemsavgifterna används till att täcka kostnaderna för tävlings- och träningsresor, pris, redskap och utrustning och en del av kostnaderna för läger, sportplans- och hallhyror, skolning av tränare och domare osv.

Vuosimaksut 2019

Vuosimaksut laskutetaan myClubin kautta kahdessa osassa:

– puolet laskutetaan helmikunn aikana ja
– toinen osa toukokuussa.

HUOM! Vuosimaksut 2019 pysyvät samoina kun 2018 kaikkissa ryhmissa.

Sisaralennukset myönnetään niin että toinen lapsi saa 20% alennusta ja kolmas (ja neljäs lapsi) 40% alennusta.

Akilleen jäsenmaksun laskutta Akilleen myClub kautta . Akilleen jäsenmaksut ovat 20€ 16-vuotiaille ja vanhemmille sekä 10€ alle 16-vuotiaille.

Kaikki tytöt ja pojat jotka osallistuvat yleisurheilukilpailuihin tarvitsevat kilpailulisenssi. Akilles maksaa lisenssin niille urheilijoille jotka ovat maksaneet vuosimaksun.

Vuosimaksut ja jäsenedut vuonna 2019 ovat seuraavat:

– > 9 v., (2010 ja myöhemmin syntyneet)               Vuosimaksu:  150 €

Edut:
– Ohjattu, suunniteltu valmennus huomioiden ryhmän/lapsen taso
– Harjoitustilat (hallit/kentät) 1-2 krt/viikko: 2-4 tuntia.
– Yleisurheilulisenssi ja tapaturmavakuutus kilpaileville urheilijoille
– Akilleksen yleisurheilukoulun t-paita
– Paikalliset seurakisat, palkinnot
– Osanottomaksut piirin mestaruuskisoihin
– Akilleksen yu-jaoston vuosikirja

10->15 v., (2004-2009 syntyneet)                                Vuosimaksu: 240 €

Edut:
– Koulutettujen valmentajien ohjaamat ja sunnittelemat harjoitukset huomioiden ryhmän/urheilijan taso ja tavoitteet, 3-7 tuntia/viikko
– Harjoitustilat (hallit/kentät) 2-4 krt/viikko: 3-7 tuntia.
– Yleisurheilulisenssi ja tapaturmavakuutus kilpaileville urheilijoille
– Akilleksen kilpailuasu 14-vuotiaille ja vanhemmille, Akilleksen yleisurheilukoulun t-paita 10-13 vuotiaille.
– Paikalliset seurakisat, palkinnot
– Osanottomaksut piirin/alueen mestaruuskisoihin, SFI:n mestaruuskisat sekä SM-kisat (14-v ja vanhemmille).
– Majoitus ja ruokailu SFI:n ja SM-kisoissa (14-v ja vanhemmille).
– Harjoitusleirit SFI:n/NÅID:n tulevaisuusryhmä 1 – SFI:n/NÅID:n kutsumille urheilijoille.
– Akilleksen yu-jaoston vuosikirja

16 v. ja vanhemmat, (2003 ja aikaisemmin syntyneet)   Vuosimaksu: 320 €

Edut:
– Koulutettujen valmentajien ohjaamat ja sunnittelemat harjoitukset huomioiden ryhmän/urheilijan taso ja tavoitteet, 6-9 tuntia/viikko.
– Harjoitustilat (hallit/kentät) 4-5 krt/viikko.
– Yleisurheilulisenssi kilpaileville urheilijoille
– Akilleksen kilpailuasu joka toinen vuosi.
– Osanottomaksut piirin/alueen mestaruuskisoihin, SFI:n mestaruuskisat sekä SM-kisat.
– Majoitus ja ruokailu SFI:n ja SM-kisoissa.
– SFI:n/NÅID::n harjoitusleirit liiton/piirin kutsumille urheilijoille. (1 ryhmä)
– Akilleksen yu-jaoston vuosikirja

Akilleen tukijäsen

Jos et enää ole aktiivi urheilija mutta haluat jatkaa Akilleksen jäsenenä voit olla jäsen maksamalla jäsenmaksun/tukimaksun. Toivomme myös että mahdollisimman moni vanhempi tulevat mukaan tukijäseniksi. Jäsen/tukimaksu on 20 € a vanhemmille sekä 10 € alle 16-vuotiaille. Jäsenmaksut laskuttaa Akilleen keskushallitus (myClubin kautta). Yhdyshenkilö on Leif Rikberg ( leif.rikberg@akilles.fi ).