Årsavgifter 2020

Årsavgifterna faktureras via myClub i två delar så att:

– halva avgiften faktureras inom februari och
– andra halvan i maj

Syskonrabatter beviljas på årsavgiften så att andra barnet i familjen får 20% rabatt och tredje barnet (och fjärde) barnet 40% rabatt. Rabatterna beaktas vid faktureringen av årsavgiftens andra del i maj.

Akilles medlemsavgift faktureras av Akilles centralstyrelse via myClub. Akilles medlemsavgift är 20€ för 16 år och äldre, 10€ för under 16 år.

Tävlingslicenser: Alla flickor och pojkar som deltar i friidrottstävlingar ska ha tävlingslicens. Licensperioden är 1.10-30.9 och licensavgiften faktureras separat av friidrottssektionen i oktober för följande år.  Akilles betalar licensen efter att licensräkningen betalats till Akilles. Info om licenserna på SUL:s sida https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/

Årsavgifterna och medlemsförmånerna för 2020 är följande:

– > 9 år, (2011 och senare födda)               Årsavgift:  180 €

Förmåner:

– Ledd, planerad träning med beaktande av gruppens/barnets nivå
– Träningsutrymmen (hall/sportplan) 1-2 ggr/vecka: 2-4 timmar.
– Lokala klubb-tävlingsarrangemang, priser
– Anmälningsavgifter till distriktmästerskap
– Akilles friidrotts årsbok

10->13 år, (2007-2010)                                Årsavgift: 250 €

Förmåner:
– Ledd, planerad träning av skolad tränare, med beaktande av  gruppens/idrottarens nivå och målsättning. 3-7 timmar/vecka
– Träningsutrymmen (hall/sportplan) 2-4 ggr/vecka: 3-7 timmar.
– Lokala klubb-tävlingsarrangemang, priser
– Anmälningsavgifter till distriktmästerskap.

– NÅID:s framtidsgrupp 2 – träningsläger för av tränarna antagna. (lägret betalas av idrottarna)
– Akilles friidrotts årsbok

14 år och äldre, (2006 och tidigare födda)      Årsavgift: 320 €

Förmåner:
– Ledd, planerad träning av skolad tränare, med beaktande av gruppens/idrottarens nivå och målsättning. 6-12 timmar/vecka
– Träningsutrymmen (hall/sportplan) 4-5 ggr/vecka.
– Akilles tävlingsdräkt vartannat år
– Anmälningsavgifter till distrikt/regionmästerskap, SFIM  och FM
– Logi och mat vid SFI och FM enligt sektionens ersättningsregler.
– SFI:s/NÅID:s träningsläger för av SFI/NÅID uttagna idrottare. Deltagande endast i 1 lägersystem. Se Akilles friidrott lägerersättningsregler.
– Akilles friidrotts årsbok

Understödande medlem

Om du ej längre är aktiv idrottare men vill vara kvar som Akilles medlem kan du göra det genom att fortsätta betala medlemsavgift. Vi hoppas att så många föräldrar som möjligt ställer upp som understödande medlemmar. Avgiften är 20 € för medlemmar över 16 år resp. 10 € för medlemmar under 16 år och faktureras av Akilles centralstyrelse (via myClub). Kontakta Leif Rikberg ( leif.rikberg@akilles.fi ) när du vill bli medlem.

Årsavgiften används till

De pengar som vi får in på medlemsavgifterna används till att täcka kostnaderna för sportplans- och hallhyror, skolning av tränare och domare, redskap och utrustning, tävlingsresor,  träningsläger, pris osv.

Vuosimaksut 2020

Vuosimaksut laskutetaan myClubin kautta kahdessa osassa:

– puolet laskutetaan helmikunn aikana ja
– toinen osa laskutetaan toukokuussa.

Sisaralennukset myönnetään niin että toinen lapsi saa 20% alennusta ja kolmas (ja neljäs lapsi) 40% alennusta. Alennukset huomioidaan vuosimaksun toisessa laskussa toukokuussa.

Akilleen jäsenmaksun laskutta Akilleen myClub kautta . Akilleen jäsenmaksut ovat 20€ 16-vuotiaille ja vanhemmille sekä 10€ alle 16-vuotiaille.

Kilpailulisenssit: Kaikki tytöt ja pojat jotka osallistuvat yleisurheilukilpailuihin tarvitsevat kilpailulisenssin. Lisenssikausi on 1.10-30.9.Yleisurheiljaosto laskuttaa seuraavan kauden lisenssit lokakuussa. Akilles maksaa lisenssin sen jälkeen kun lisenssilasku on maksettu Akillekselle. Lisäinfo lisensseistä SUL:in sivulla https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/

Vuosimaksut ja jäsenedut vuonna 2020 ovat seuraavat:

– > 9 v., (2011 ja myöhemmin syntyneet)               Vuosimaksu:  180 €

Edut:
– Ohjattu, suunniteltu valmennus huomioiden ryhmän/lapsen taso
– Harjoitustilat (hallit/kentät) 1-2 krt/viikko: 2-4 tuntia.
– Paikalliset seurakisat, palkinnot
– Osanottomaksut piirin mestaruuskisoihin
– Akilleksen yu-jaoston vuosikirja

10->13 v., (2007-2010) syntyneet)                                Vuosimaksu: 250 €

Edut:
– Koulutettujen valmentajien ohjaamat ja sunnittelemat harjoitukset huomioiden ryhmän/urheilijan taso ja tavoitteet, 3-7 tuntia/viikko
– Harjoitustilat (hallit/kentät) 2-4 krt/viikko: 3-7 tuntia.
– Paikalliset seurakisat, palkinnot
– Osanottomaksut piirin  mestaruuskisoihin.
– Harjoitusleirit NÅID:n tulevaisuusryhmä 2 – harjoitusleiri valmentajien valitsemille urheilijoille. (urheilija maksaa leirikulut)
– Akilleksen yu-jaoston vuosikirja

14 v. ja vanhemmat, (2006 ja aikaisemmin syntyneet)   Vuosimaksu: 320 €

Edut:
– Koulutettujen valmentajien ohjaamat ja sunnittelemat harjoitukset huomioiden ryhmän/urheilijan taso ja tavoitteet, 6-12 tuntia/viikko.
– Harjoitustilat (hallit/kentät) 4-5 krt/viikko.
– Akilleksen kilpailuasu joka toinen vuosi.
– Osanottomaksut piirin/alueen mestaruuskisoihin, SFI:n mestaruuskisat sekä SM-kisat.
– Majoitus ja ruokailu SFI:n ja SM-kisoissa jaoston korvaussääntöjen mukaan.
– SFI:n/NÅID::n harjoitusleirit liiton/piirin valitsemille urheilijoille. Osanotto vain 1 leirijärjestelmään. Katso Akilleen yleisurheilun leirkorvaussääntöjä.
– Akilleksen yu-jaoston vuosikirja

Akilleen tukijäsen

Jos et enää ole aktiivi urheilija mutta haluat jatkaa Akilleksen jäsenenä voit olla jäsen maksamalla jäsenmaksun/tukimaksun. Toivomme myös että mahdollisimman moni vanhempi tulevat mukaan tukijäseniksi. Jäsen/tukimaksu on 20 € a vanhemmille sekä 10 € alle 16-vuotiaille. Jäsenmaksut laskuttaa Akilleen keskushallitus (myClubin kautta). Yhdyshenkilö on Leif Rikberg ( leif.rikberg@akilles.fi ).

Mihin vuosimaksut käytetään

Jäsenmaksuilla ssadut rahat käytetään halli- ja kentttävuokriin, valmentajien ja toimitsijoiden koulutukseen, välineisiin ja varusteisiin, kilpailumatkoihin,  harjoitusleireihin, palkintoihin,  jne.