Friidrottssektionens styrelse 2020/ Yleisurheilujaoston hallitus:

Lars Fagerholm (ordförande)
Hackalandsvägen 11, 01150 Söderkulla
0400-432166, Lars.Fagerholm(at)maillefer.net

Patrik Johansson (viceordförande)
Tjusterbyvägen 253, 07110 Hindhår
tel. 040-5471423, patjoh(at)luukku.com

Carina Salminen (sekreterare)
Mosabackakröken 1, 06500 Borgå
tel. 040-5033442, gia.salminen(at)gmail.com

Leif Rikberg (ekonomiansvarig)
Kvarnbergsgatan 16, 06100 Borgå
tel. 040 1833008, leif.rikberg(at)akilles.fi

Dan Blomberg
tel. 040 5027307, dan.blomberg(at)pp.inet.fi

Ron Liljendal 
tel. 040-7385599, ron.liljendal(at)sulo.fi

Hanne Sorvari (materialförvaltning)
tel. 040-5079697, hanne.sorvari(at)hotmail.com

Mira Soukka ( )
tel. 0452080848, mira.soukka@gmail.com

Kaj Ollas (materialförvaltning)
tel. 040-7389044, kaj_ollas(at)hotmail.com

Peter Backman (statistikansvarig)
tel 0400-813219, peter.backman(at)porvoo.fi

Ray Blomqvist (suppleant)
040-5509828, ray.blomqvist(at)scmbp.com

Filip Brunberg (suppleant)
tel. 050 5911222, filip.brunberg(at)akilles.fi

gia