Anmälning via kilpailukalenteri.fi senast 10.08.2021.
Efteranmälningar senast 60 minuter före grenens början – Jälkiilm. viim 60 min ennen lajin alkua
Anmälningsavgift 4€ / gren, efteranmälning 8 € / gren.
Betalas till konto FI78 4050 1040 0196 21.
Förfrågningar: Leif Rikberg, leif.rikberg@akilles.fi, tel. 0401833008

OBS: DELTAGARRÄTT TILL SAMMANLAGT FYRA (4) GRENAR
HUOM: OSANOTTOOIKEUS YHTEENSÄ NELJÄÄN (4) LAJIIN

Endast för NÅID föreningars idrottare
Vain NÅID seurojen urheilijoille

14.08. kl. 11:00 (slägga kl. 10.30)

P13: 60m, 1000m, 200m häck, höjd, 3-steg, kula, spjut
F13: 60m, 1000m, 200m häck, stav, längd, diskus, slägga
P12: 60m, 1000m, 200m häck, höjd, 3-steg, kula, spjut
F12: 60m, 1000m, 200m häck, stav, längd, diskus, slägga
P11: 60m, 1000m, höjd, 3-steg, diskus, slägga
F11: 60m, 1000m, stav, längd, kula, diskus
P10: 60m, 1000m, höjd, 3-steg, diskus, slägga
F10: 60m, 1000m, stav, längd, kula, diskus
P9: 40m, 1000m, höjd, diskus
F9: 40m, 1000m, längd, kula

15.08. kl. 11:00 (slägga kl.10.30)

P13: 200m, 60m häck, stav, längd, diskus, slägga, 2000m gång
F13: 200m, 60m häck, höjd, 3-steg, kula, spjut, 2000m gång
P12: 200m, 60m häck, stav, längd, diskus, slägga, 2000m gång
F12: 200m, 60m häck, höjd, 3-steg, kula, spjut, 2000m gång
P11: 60m häck, stav, längd, kula, spjut, 1000m gång
F11: 60m häck, höjd, 3-steg, slägga, spjut, 1000m gång
P10: 60m häck, stav, längd, kula, spjut, 1000m gång
F10: 60m häck, höjd, 3-steg, slägga, spjut, 1000m gång
P9: längd, kula, spjut, 600m gång
F9: höjd, diskus, spjut, 600m gång

14.08. klo. 11:00 alkaen (moukari klo. 10.30):

P13: 60m, 1000m, 200m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs
T13: 60m, 1000m, 200m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari
P12: 60m, 1000m, 200m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs
T12: 60m, 1000m, 200m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari
P11: 60m, 1000m, korkeus, 3-loikka, kiekko, moukari
T11: 60m, 1000m, seiväs, pituus, kuula, kiekko
P10: 60m, 1000m, korkeus, 3-loikka, kiekko, moukari
T10: 60m, 1000m, seiväs, pituus, kuula, kiekko
P9: 40m, 1000m, korkeus, kiekko
T9: 40m, 1000m, pituus, kuula

15.08. klo. 11:00 alkaen (moukari klo. 10.30):

P13: 200m, 60m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari, 2000m kävely
T13: 200m, 60m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs, 2000m kävely
P12: 200m, 60m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari, 2000m kävely
T12: 200m, 60m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs, 2000m kävely
P11: 60m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs, 1000m kävely
T11: 60m aj, korkeus, 3-loikka, moukari, keihäs, 1000m kävely
P10: 60m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs, 1000m kävely
T10: 60m aj, korkeus, 3-loikka, moukari, keihäs, 1000m kävely
P9: pituus, kuula, keihäs, 600m kävely
T9: korkeus, kiekko, keihäs, 600m kävely

NÅID pojk- och flickdagar 9-13 årBorgå 14-15.8.2021
    
TIDSSCHEMA – AIKATAULU   
    
Lördag/lauantai 14.8  
    
10.50P10, P11slägga / moukari 2,5 kg 
11.00P9höjd / korkeus 
11.00F/T10, F/T11kula / kuula 2,0 kg 
11.00F/T12, F/T13längd / pituus 
11.00P12, P13200 m häck / 200m ajSvart Triangel
11.10F/T12, F/T13200 m häck / 200m ajSvart Triangel
11.30F/T12, F/T13slägga / moukari 2,5 kg 
11.35F/T1160 m  
11.40F/T1060 m  
11.45P1160 m  
11.50P1060 m  
12.00P12, P13spjut / keihäs 400 g 
12.00F/T9kula / kuula 2,0 kg 
12.05F/T1360 m  
12.05P10, P11höjd / korkeus 
12.10F/T1260 m  
12.10F/T10, F/T11längd / pituus  
12.20P1360 m  
12.25P1260 m  
12.35F/T10, F/T11diskus / kiekko 600g 
12.40F/T940 m 
12.50P940 m 
12.50P12, P13höjd / korkeus 
13.10P12, P13kula / kuula 3,0 kg 
13.10F/T9längd / pituus  
13.20P10, P11diskus / kiekko 600g 
13.20P9diskus / kiekko 600g 
13.40F/T10, F/T11stav / seiväs 
13.40F/T12, F/T13stav / seiväs 
13.45P12, P13tresteg / kolmiloikka 
13.50F/T10,111000 m 
14.00P10, P111000 m 
14.10F/T91000 m 
14.10F/T12, F/T13diskus / kiekko 600g 
14.20P91000m 
14.30P10, P11tresteg / kolmiloikka 
14.30P12, P131000 m 
14.40F/T12, F/T131000 m 
    
    
Söndag/sunnuntai 15.8  
    
10.50P12, P13slägga / moukari 3,0 kg 
10.50F/T10, F/T11slägga / moukari 2,5 kg 
11.00P10, P11längd / pituus  
11.00F/T9höjd / korkeus 
11.00F/T12, F/T1360 m häck / 60m ajVit rektangel 5 x 3,5 cm
11.10P12, P1360 m häck / 60m ajVit rektangel 5 x 3,5 cm
11.20P9kula / kuula 2,0 kg 
11.30F/T12, F/T13höjd / korkeus 
11.35F/T1160 m häck / 60m ajGrön cirkel 5 cm
11.35F/T1060 m häck / 60m ajGrön cirkel 5 cm
11.45P12, P13längd / pituus  
11.50P1160 m häck / 60m ajGrön cirkel 5 cm
11.50P1060 m häck / 60m ajGrön cirkel 5 cm
11.50P12, P13diskus / kiekko 750g 
12.10P10, P11kula / kuula 2,5 kg 
12.25F/T10, F/T11tresteg / kolmiloikka 
12.30P12, P13stav / seiväs 
12.30P10, P11stav / seiväs 
12.35F/T9diskus / kiekko 600 g 
12.55F/T12, F/T13spjut / keihäs 400 g 
13.05F/T12, F/T13tresteg / kolmiloikka 
13.30F/T10, F/T11höjd / korkeus 
13.30P12200 m 
13.40P13200 m 
13.40P9spjut / keihäs 400 g 
13.40F/T9spjut / keihäs 400 g 
14.00F/T12, F/T13kula / kuula 2,5 kg 
14.10P9längd / pituus  
14.10F/T12200 m 
14.15P10, P11spjut / keihäs 400 g 
14.15F/T10, F/T11spjut / keihäs 400 g 
14.15F/T13200 m 
14.25F/T9,P9600m gång / kävely 
14.35F/T12, F/T132000 m gång / kävely 
14.35P12, P132000 m gång / kävely 
14.45F/T10,F/T111000 m gång / kävely 
14.45P10, P111000 m gång / kävely 
    
    
OBS: DELTAGARRÄTT TILL SAMMANLAGT FYRA (4) GRENAR 
HUOM: OSANOTTOOIKEUS YHTEENSÄ NELJÄÄN (4) LAJIIN  
Endast för NÅID föreningars idrottare 
Vain NÅID seurojen urheilijoille  
    
    
Direktiv för tävlare:  
– bekräftande av deltagande görs i löpgrenar 30 min för grenens början på anslagstavlan vid kansliet,
– hopp- och kastgrenar bekräftas på tävlingsplatsen 15 minuter före grenens början. 
–  Tävlingsnummer används på 1000m löpning och i gång. Tävlingsnumren fås från kansliet.
– om det slutliga deltagarantalet på 60m är 8 eller färre löps det som direkt final på försökstid
– redskapskontrollen sker invid tävlingskansliet 
    
Ribbhöjningar i höjd  
F/P 9 år: 81-86-91-96-101-106-109 + 3cm 
F/P10 och 11 år: 93-98-103-108-113-118-123-126 + 3cm 
F/P 12 och 13 år: 109-114-119-124-129-134-139-142 + 3cm 
Ribbhöjningar i stav  
F/P 10 och 11 år: 130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230 + 5cm 
F/P 12 och 13 år: 140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240 + 5cm 
    
Ohjeet kilpailijoille:  
– osanotonvarmistukset tehdään juoksulajeissa 30 min ennen starttia ilmoitustaululla kilpailukanlsian vieressä. 
– Kenttälajeissa 15 minuuttia ennen kukin lajin alkua kilpailupaikalla. Kilpailunumeroita käytetään 1000m sekä kävelyssä, 
– Kilpailunumeroita käytetään 1000m sekä kävelyssä, Kilpailunumerot saa kilpailukansliasta
– jos lopullinen osanottomäärä on 8 tai vähemmän 60 metrillä juostaan suorana loppukilpailuna alkuerän merkityllä ajankohtana
– välinetarkastus sijaitsee kilpailukanslian läheisyydessä 
    
Rimankorotukset korkeudessa  
T/P 9 v.: 81-86-91-96-101-106-109 + 3cm 
T/P10 ja 11 v: 93-98-103-108-113-118-123-126 + 3cm 
T/P 12 ja 13 v: 109-114-119-124-129-134-139-142 + 3cm 
Rimankorotukset seipäässä  
T/P 10 ja 11 v: 130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230 + 5cm 
T/P 12 ja 13 v: 140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240 + 5cm