Meddela Filip el. Ricke om nya rekord som vi inte har med, tack!