Östra kretsens juniorstafetter måndag 27.5.2019, Borgå centralplan
    
18:00P154x80m häck  (76,2cm)   (12,00 – 8,00 – 12,00, 8 häckar, grön kvadrat)
18:05F154x80m häck  (76,2cm)   (12,00 – 8,00 – 12,00, 8 häckar, grön kvadrat)
18:10P134x60m häck  (76,2cm)   (11,00 – 7,00 – 7,00, 7 häckar, tejpmärken)
18:15F134x60m häck  (76,2cm)   (11,00 – 7,00 – 7,00, 7 häckar, tejpmärken)
18:25P/F98x40m skyttelstafett (minst 1 flicka el. pojke /lag)
18:35P154x100m 
18:35P134x100m 
18:40F154x100m 
18:40F134x100m 
18:50P114x50m 
18:55F114x50m 
19:05P94x400m 
19:10F94x400m 
19:20P15 / F154x800m 
19:30P13 / P114x600m 
19:50F13 / F114x600m 
    
Arr Akilles friidrott  
Leif Rikberg 040-1833008