Friidrottstävling för barn och ungdomar i åldern 5-19 år
Onsdagen 30.5.2018 kl. 17:30 Centralidrottsplanen


OBS! Rätt att deltaga i två (2) grenar OBS!

Grenarna och klasserna är följande (flickor/pojkar tävlar skilt, på plats 20 min före idrottarens gren  börjar)
Flickor/Pojkar 5 år  (födda 2013)   40 m, längd, bollkast
F/P 6 år (f.2012) 40 m, längd, bollkast  (AKTIA-kastet i kula och bollkast)
F/P 7 år (f.2011) 40 m, längd, bollkast
F/P 8 år (f.2010) 40 m, längd, bollkast
F/P 9 år (f.2009) 40 m, längd, bollkast
F/P 10 år (f.2008) 60 m, längd, kula
F/P 11 år (f.2007) 60 m, längd, kula
F/P 12 år (f.2006) 60 m, längd, kula
F/P 13 år (f.2005) 60 m, längd, kula
"BLADE-RAKAN"
F/P 14 år (f.2004) 100 m
F/P 15 år (f.2003) 100 m
H/D 17 år (f.2001-2002) 100 m
H/D 19 år (f.1999-2000) 100 m
   
Anmälning: Meddela namn, födelseår, 2 grenar senast fredag 25.5 till e-post: leif.rikberg@akilles.fi,
eller textmeddelande till Leif Rikberg 040-1833008
Tävlingsnummer: då du kommer till sportplan, kom till nummerutdelningen
där du får din nummerlapp och bekräftar deltagandet senast 20 min före din första gren.
OBS! Returnera din nummerlapp till nummerutdelningen efter din tävling så
så bjuder vi alla deltagare på saft och bulle och något gott. 
Pris: tre bästa i varje gren får medalj.
Info:  http://www.akilles.fi/friidrott/ och annonser i Östnyland,
eller Leif Rikberg 040-1833008

Samarbetspartners