32. GUSTAF´S Skoltävlingar
I KOKONHALLEN Söndagen 24.3.2019 KL 10.00
Det börjar dra ihop sig till Borgånejdens jättepopulära GUSTAF´S skoltävlingar för de svenska lågstadieskolorna i Borgå stad för trettioförsta gången. Senaste år deltog från våra skolor över 400 flickor och pojkar. Precis som tidigare år står Akilles friidrottssektion för tävlingsarrangemangen och vi har som samarbetspartners Östnyland och Östnylands Andelsbank.

 

VINNARE 2017
Som vi minns vann Hindhår skola tävlingen mellan skolorna. Bland klasserna var följande klasser bäst och fick varsitt kramdjur: 1.Hindhår
, 2. Hindhår, 3. Hindhår, 4.  Hindhår, 5. Tolkis och 6. Saxby . Övriga resultat från 2017 ser du på Gustafs skoltävlingar 2017 resultatsidor .

TÄVLINGSKLASSER OCH GRENAR
Tävlingsklasserna är enligt den klass man går på. Grenarna är som tidigare: klass 1: 2x30m, längd, klass 2, 3, 4: 2x30m, längd, kula (2,5 kg), klass 5, 6: 2x30m, höjd, kula (2,5 kg). Varje deltagare får delta i två grenar.

PRISER
De sex bästa flickorna och pojkarna i varje gren vinner pris. Den bästa klassen i varje ålderklass erhåller ett kramdjur och de tre bästa klasserna en fruktkass. Bästa skola erhåller ett vandringspris. Alla deltagare erhåller Gustaf´s diplomet.

POÄNGBERÄKNINGEN
Varje deltagares bästa resultat i båda grenarna poängsättes. Skolklassens deltagares, flickornas och pojkarnas, poäng räknas ihop. Poängsumman delas med klassens elevantal. Sedan multipliceras detta resultat med en utjämningskoefficient för att stora och små skolor s.a.s skall bli jämnställda.

Om klassen vill försäkra sig om att få så stort poängantal som möjligt bör helst klassens alla elever delta och dessutom i två grenar per elev. Man får delta i högst två grenar.

ANMÄLNING
Anmälningen sker via skolorna på de listor arrangören Akilles friidrott skickar till skolorna. Vi har gjort färdiga deltagarförteckingar utgående från fjolårets deltagare. Det går enkelt att fylla i de grenar som flickorna och pojkarna önskar deltaga i. De nya flickor och pojkar som vill komma med i år fyller ni i sist på listan så att förutom namnet också klassen och F för flicka och P för pojke samt grenarna eleven deltar i. Första klassisterna är ju alla med för första gången. Kom ihåg att anteckna klassernas elevantal i rutorna på anmälningsblanketten. Deltagarförteckningen med anmälningssida finns också på Akilles friidrotts hemsida i Excel tabellformat.

ANMÄLNINGSTIDEN
För att göra upp deltagarlistor, numrera dem, göra tidsschema och skaffa fram funktionärer borde vi få era anmälningar senast på tisdagen 20.3. Skicka anmälningarna till Filip Brunberg, Västanåvägen 13, 07130 ANDERSBÖLE eller till filip.brunberg(ä)akilles.fi (Obs sätt in @ i stället för (ä)).

INFORMATION
Om det är någonting du vill fråga så ring till Leif Rikberg tel hem 524 9795 , 040 1833008 eller Filip Brunberg tel  050 5911222 samt www.akilles.fi.

TACK
Akilles friidrottssektion vill redan i det här skedet tacka alla lärare och elever som under de gångna åren varit med och gjort GUSTAF'S SKOLTÄVLINGAR till ett minnesvärt tillfälle för alla skolelever. Första året hade vi 150 deltagare, som mest har vi varit uppe i över 670. Det är storartat.

KLASSER OCH GRENAR
Klass 1 pojkar 2x30 m, längd
        flickor 2x30 m, längd
Klass 2 pojkar 2x30 m, längd, kula (2,5 kg)
        flickor 2x30 m, längd, kula
Klass 3 pojkar 2x30 m, längd, kula (2,5 kg)
        flickor 2x30 m, längd, kula
Klass 4 pojkar 2x30 m, längd, kula (2,5 kg)
        flickor 2x30 m, längd, kula
Klass 5 pojkar 2x30 m, höjd, kula (2,5 kg)
        flickor 2x30 m, höjd, kula
Klass 6 pojkar 2x30 m, höjd, kula (2,5 kg)
        flickor 2x30 m, höjd, kula

Last Updated on 29.1.2018
By Filip Brunberg