VECKOTÄVLING 1 -VIIKKOKISA 1,  2.6.2021

 
Arr- Järj.: Akilles – PU    
       
TIDSSCHEMA  – AIKATAULU   
OBS! Kom i tid, om det går körs tidtabellen snabbare  
Bekräfta ditt deltagande i löpningar på tavlan vid lagerbygganden 
       
HUOM! Tule ajoissa, mikäli mahdollista aikataulua voidaan nopeuttaa 
Varmista osanottoasi juoksuihin taululle varstorakenuksen vieressä
       
TIDSSCHEMA – AIKATAULU4 hopp  /   4 hyppyä 4 stötar  /  4 työntöä
 Löpningar-JuoksutLängd-Pituus 1Höjd-KorkeusKula-Kuula
18.00 P860m1 heat/erä P10/11 F10/11 – T10/11 
18.05 P960m1 heat/erä   
18.10      
18.15 F8 – T860m1 heat/erä   P9 / P8
18.20 F9 – T960m1 heat/erä   
18.25      
18.30 P1260m1 heat/erä   
18.35 P1360m1 heat/erä F12/13 – T12/13  
18.40      
18.45      F9 – T9 /
18.50 P1060m1 heat/erä   F8 – T8
18.55 P1160m1 heat/erä   
19.00     P12/13 – 
19.05     P14/15 
19.10    F14/15 –  
19.15   T14/15  
19.20 F10 – T1060m1 heat/erä   
19.25 F11- T1160m1 heat/erä   
19.30 F12 – T1260m1 heat/erää   
19.35 F13 – T1360m1 heat/erä   
19.40      
19.45 F14 -T14100m1 heat/erä   
19.50 F15 -T15100m1 heat/erä   
19.55 P14100m1 heat/erä   
20.00 P15100m1 heat/erä   
       
Toimitsijat     
Akilles: kilpailukanslia, juoksut, korkeus   
PU: pituus, kuula,  kioski    

Tävlingsdirektiv och säkerhetsregler:

I tävlingen följes AVI:s, THL:s och SUL:s direktiv om anordnandet av arrangemang/tävlingar och hygien. Vi önskar att var och en bekantar sej med direktiven på förhand.

– För löpningarna görs preliminära heatindelningar som sätts upp på anslagstavlan före tävlingen. Bekräftandet av deltagande i löpgrenarna görs på anslagstavlan SENAST 15 MINUTER före grenens början.

– Bekräftandet i fältgrenar görs muntligen på tävlingsplatsen ca 10 min före tävlingen.

– Till tävlingen eller läktaren får man inte komma om man har symtom (tex. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magont, huvudvärk, lukt- eller smaksinnestörningar). Detta gäller både idrottarna och deras stödgrupper.

– Alla närvarande tvättar händerna ordentligt före och efter tävlingen och/eller använder Käsidesi. Vi rekommenderar att man har med egen Käsidesiflaska.

– Kastredskapen desinficeras med jämna mellanrum och funktionärerna använder handskar.

– Deltagarna kommer till planen färdigt omklädda och far hem genast efter deltagandet. Inga omklädningsrum är öppna. WC-utrymmena är öppna och vid WC-besök skall händerna tvättas före och efter besök.

– Inga personer som hör till de sk. riskgrupperna önskas till sportplanen.

– Ordentliga säkerhetsavstånd mellan alla personer hålls på hela sportplanen (t.ex. på platserna för grenutförandena, uppvärmningsplatserna, läktaren, WC-utrymmena och tävlingskansliet).

– Man bör följa funktionärernas direktiv över  placeringen på planen.

Kilpailu- ja turvallisuusohjeet:

Kilpailussa noudatetaan AVI:n, THL:n ja SUL:n antamia ohjeita tapahtuman/kilpailun järjestämisestä ja hygieniasta, joihin toivotaan jokaisen tapahtumaan saapuvan ennakolta tutustuvan.

– Juoksujen alustavat eräjaot ja ratajärjestykset tulevat ilmoitustaululle ennen kisaa. Osallistumisen varmistus tehdään ilmoitustaululle VIIMEISTÄÄN 15 MINUUTTIA ennen lajin alkua.

– Kenttälajien varmistus tapahtuu suullisesti suorituspaikalla noin 10 min ennen kisan alkua.

– Kilpailuun tai katsomoon ei saa tulla oireisena (mm. yskä, kurkku-kipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet, päänsärky, haju- tai makuaistihäiriöt). Tämä koskee sekä urheilijoita että heidän taustajoukkojaan.

– Kaikki läsnäolijat pesevät kätensä perusteellisesti ja/tai käyttävät Käsidesiä ennen kilpailuja sekä niiden jälkeen. Suosittelemme oman Käsidesipullon mukaan ottamista..

– Heittovälineet desinfioidaan määrävälein ja toimitsijat käyttävät käsineitä.

– Osallistujat tulevat kentälle valmiiksi puettuina ja lähtevät kotiin heti kisan jälkeen. Pukuhuoneet eivät ole auki. WC-tilat ovat auki ja WC:n käytön yhteydessä kädet on pestävä ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

– Nk. riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä ei toivota urheilukentälle.

– Kaikki kisa-alueella olevat henkilöt pitävät selviä turvavälejä kentällä (mm. suorituspaikoilla, lämmittelypaikoilla, katsomossa, WC-tiloissa ja kisakansliassa).

– Toimitsijoiden antamia ohjeita sijoittumisesta kentällä on noudatettava.