Välkommen på handbollsläger!

Välkommen på handbollsläger!

Det populära handbollslägret AHS ordnas nu för sjunde gången, välkommen med!

Tidpunkt: 7–10.6.2021 kl. 10–16. 

Plats: Borgå Idrottshall

Kostnad: 60 €. I priset ingår lunch och mellanmål, lägerskjorta, dricksflaska och en rolig handbollsupplevelse!
Anmäl dig senast den 5.5 på MyClub eller genom att kontakta Ron Liljendal (ron.liljendal@akilles.fi).