Previous
Next

Akilles Handboll är en sektion som kännetecknas av glädje och gemenskap, en sektion som har sin huvudsakliga inriktning på barn och ungdomshandboll, en sektion vars seniorlag är en produkt av god ungdomsverksamhet, en sektion som målmedvetet strävar till att ha lag i varje ålderskategori, en sektion med tränare och ledare som är utbildade för sitt uppdrag, en sektion där alla vill, och får vara med.

 

Akilles Käsipallo tunnistetaan iloisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Jaoston päätarkoitus on kehittää lapsi- ja nuorisokäsipalloa. Jaoston edustusjoukkue rakentuu oman jaoston pelaajista ja jaosto pyrkii määrätietoisesti samaan joukkueita jokaisessa ikäluokassa. Jaosto panostaa laadukkaaseen valmennukseen ja erottautuu sillä että kaikki saavat, ja haluavat tulla mukaan seuran toimintaan.

Vision för Ungdomsverksamheten

Akilles Handboll skall fostra ungdomar till att bli goda samhällsmedborgare genom att låta ungdomarna spela handboll, ha roligt tillsammans och lära sig fungera i grupp. Nivåanpassade träningar av högsta kvalitet skall skapa intresse som motsvarar varje spelares egen ambition och utveckling samt generera framtida representationsspelare till Akilles Handboll.

Vision för Dam– och Herrlagen

Akilles Handboll skall genom spelare fostrade i Akilles nå en stark position inom nationell handboll, stärka föreningens identitet och skapa goda förutsättningar för ungdomar att utvecklas i. Målsättningen är att senast år 2023 ha både ett dam- och herrlag i FM-serien.

Styrelsen 2020

Visio nuorisotoiminnalle

Akilles käsipallo haluaa osallistua nuorison kasvatukseen luomalla edellytyksiä pelata käsipalloa ryhmässä samalla kun meillä on hauskaa. Tarjoamme laadukasta valmennusta kaiken tasoisille pelaajille niin että pelaajat voivat kehittyä oman ambition mukaan. Tavoitteena on jatkossa tuottaa laadukkaita pelaajia edustusjoukkueisiin.

Visio Edustusjoukkueille

Akilles käsipallo tavoittelee vahvaa positiota kotimaisessa käsipallossa. Joukkueen runko tulee rakentua oman seuran kasvateista. Haluamme vahvistaa seruan identtiteettiä ja luoda hyviä kehitysedellytyksiä nuorisolle. Seuran tavoiteena on saada sekä naisten että miesten edustusjoukkueet SM-liigaan viimeistään vuonna 2023.

Hallitus 2020

1.

Till förbundets serier anmäler Akilles herrlag, damlag, samt flickor och pojkar till förbundets alla serier.  Sektionen deltar i av andra handbollsföreningar anordnade turneringar. 

  

2.

Sektionen utvecklar verksamheten kontinuerligt och professionellt. Focus för året ligger på tränarverksamhet samt säkerställa och bredda finansieringen av verksamheten.

  

3.

Minimum målsättning för dam- och herrlaget är att spela i division 1 säsongen 2020-2021. 

  

4.

Sektionen ordnar AHS juniorläger i juni och sina traditionella handbollsturneringar under säsongen.  Alla sektionens juniorlag skall ges möjlighet att delta i turneringar, som ordnas för respektive åldersklass, i Finland och utomlands.

 

5.

Rekrytering, nyutbildning och fortbildning av tränare, lagledare, domare och funktionärer drivs av sektionen anställda tillsammans med styrelsen. 

  

6.

Sektionen informerar om sin verksamhet via egna hemsidorna http://www.akilles.fi/handboll/   och MyClub.  

  

7.

Sektionen deltar i aktiviteter anordnade av centralstyrelsen och i andra aktiviteter på centralstyrelsens begäran.

  

8.

Sektionen strävar efter att kontinuerligt öka sektionens medlemsantal.

  

9.

Sektionen utvecklar nya finansieringsalternativ för att hålla sektionens ekonomi stabil.

  

10.

Sektionen uppfyller som sigillförening de kvalitativa och kvantitativa mål som Olympiska Kommiteéns Tähtiseura ställer inom idrottsverksamheten för barn och unga. 

  

11.

Sektionen följer som Tähtiseura de spelregler, som är en överenskommelse mellan spelare, tränare, lagledare och föräldrar.

  

12.

Sektionen strävar till att upprätthålla aktiva nationella och internationella relationer.

  

13.

Sektionen strävar till en aktiv roll inom handbollsförbundet samt stöder spelare, tränare och lagledare i representationsuppdrag.

Grundläggande idrottsliga målsättningar:

 • Att lära sig hantera bollen (studsa, ta i och kasta)
 • Hur man kan få bollen tillbaka
  • Kom ihåg att barnhandbollens försvar skall vara bollcentrerat, inte spelarcentrerat.
 • Våga prova (på kast, att stjäla bollen, passa till lagkompisen etc.)
 • Lära sig spela: först minihandboll 4v4 (mini och F-jun.) och sedan 5v5 på stor plan (E-jun.)
 • Lära sig grundläggande handbollsregler

Förutsättningarna för målsättningarna:

 • Få träna i en trygg miljö (utan mobbning och bråk)
 • Få prestera många gånger under träningen (inte stå i köer)
 • Få ha roligt på träningen och öva samma färdigheter på många olika sätt
 • Få utmaningar på egen nivå

Tränaren

 • Skall vara uppmuntrande och positiv
 • Uppmuntrar barnen till att prova på nya saker
 • Ser till att alla är aktiva under träningen, men upprätthåller ordningen
 • Ändrar på övningen om den är för svår eller för lätt
 • Förklarar kort och visar modell åt barnen
  • Rättar till så lite som möjligt åt gången
 • Ser alla barn under träningen
 • Tar så många föräldrar till hjälp som möjligt

Akilles handbolls gemensamma spelstil

Akilles handbollslags anfallsspel kännetecknas av:

 • Bra bollkontroll: Akilles spelare vill ha bollen mera än motståndaren. Detta åstadkommer de genom att hantera bollen väl (genom att studsa och passa) och genom att kunna stjäla den från motståndaren.
 • Aktivt deltagande i spelet: Alla Akilles spelare är aktivt med i både anfall och försvar under hela tiden de är på plan.
 • Modiga spelare: Akilles spelare utmanar sig själva och försöker vinna sin motståndare i 1 mot 1 lägen så ofta som möjligt. Spelare som får öva på grundläggande saker blir också med tiden modigare i matchsituation när de upplever att de har kontroll över bollen.
 • Snabbt spel: Akilles spelar ett snabbt anfallsspel med snabba kontringar och mycket springande både med och utan bollen.

Skandinavisk handboll (och internationell handboll överlag) har blivit snabbare de senaste åren och spelarna måste kunna både springa mera och hårdare men också göra beslut i snabbare takt. Genom snabbt spel lär vi spelarna i en tidigare ålder att ta snabbare beslut under matchen vilket kommer att gynna dem i senare ålder och möjliggöra ett snabbare spel då de blir äldre.

Att barnen kan kontrollera bollen är det viktigaste för ett snabbt anfallsspel. Barnen skall uppmuntras till att studsa bollen och röra sig på plan helatiden för att hitta tomma utrymmen så länge Akilles har bollen. I denna ålder är barn ”egoistiska” så fort de får bollen och det skall de få vara. Det här beror på att barnen måste koncentrera sig mera för att hålla bollen med sig och kan inte samtidigt se sina lagkamrater. Tränare och föräldrar skall inte hindra barnen från detta utan istället låta barnet prestera på egen hand och uppmuntra de andra spelarna att göra lika. Passningar är viktigt för spelet och skall förekomma, men inte poängteras för mycket. När man spelar på träningarna skall man begränsa mängden spelare på planen just för denna orsak så att bollkontakten hålls hög.

Både i anfall och försvar förekommer väldigt många 1 mot 1 lägen där barnen skall uppmuntras att försöka lösa dem själva genom att studsa/finta förbi motståndaren. Detta är grunden till både handbollsanfall och –försvar och barnen skall lära sig att vinna dem både med och utan boll.

Anfallsspelets uppställning skall utvecklas enligt följande:

 • Mini: fritt anfallsspel där alla rör sig oberoende spelplatser. Namnen på spelplatserna behövs inte eftersom att de egentligen inte finns.
 • F-juniorer: Samma uppställning som mini men man kan börja använda spelplatsernas namn. Spelarna skall ändå få rör sig fritt på spelplanen.
 • E-juniorer: 4-1 formation där man använder sig av en linjespelare och fyra backspelare. Ingen skall behöva bredda ut till hörnen utan alla skall aktivt kunna delta i spelet. Att använda fyra backar förkortat passningarna vilket håller spelet löpande. Spelarna skall ännu kunna fritt söka bollen.

Akilles handbollslags försvarsspel kännetecknas av:

 • Aggressivitet och aktivitet: Akilles spelare vill ha bollen mera än motståndaren och försöker ta den från motståndaren så fort som möjligt. Akilles spelare spelar hårt men rättvist.
 • Bollcentrerat: Akilles spelare spelar efter bollen och svänger inte ryggen åt den om de tappar den. Om de kan stjäla bollen på motståndarens planhalva försöker de göra det.

Försvarsspelet skall vara aktivt precis som anfallsspelet. Akilles spelare står inte vid målvaktens område och väntar på att motståndaren kommer närmare med bollen utan försöker stjäla bollen tillbaka så fort som möjligt. Detta ger alla spelare flera 1 mot 1 lägen, alltså flera möjligheter att vinna sin motståndare.

Försvarsspelet skall utvecklas på följande sätt:

 • Mini: fritt försvarsspel där barnen uppmuntras till att ta bollen tillbaka oberoende var den är och vilken spelare som har den. Barnen skall själva förstå att följa efter spelare som rör sig utan boll utan att tränaren varje gång måste påminna dem.
 • F-juniorer: Man-mot-man försvar där spelarna har sin egen spelare att följa efter. Försvaret är bollcentrerat så att man försöker stjäla bollen då den studsas eller passas och enbart låser spelaren om den håller i bollen nära det egna målvaktsområdet.
 • E-juniorer: Man-mot-man försvar på lika sätt som i F-juniorer där man nu väntar att motståndaren spelar bollen över till den egna planhalvan före man försöker stjäla den (s.k. halvplanspress).

För att åstadkomma detta spel behöver barnen träna:

 • Grundläggande motoriska och koordinativa färdigheter
  • Springa (bakåt, framåt), hoppa, balansera, krypa etc.
 • Att studsa bollen i rörelse med båda händerna
 • Att kasta (gärna också med båda händer) utan och med hopp
  • För att kasta och passa används samma teknik
 • Att ta i bollen både stillastående och i rörelse

För att uppnå det här skall du som tränare:

 • låta barnen prestera på egen hand och så många gånger som möjligt
  • genom banor med olika punkter där man skall kasta, studsa, göra kullerbyttor etc.
 • använda en stor del av träningen till småspel och lek med boll
  • ge korta instruktioner och låt barnen spela
 • öva spel genom spel
  • grundläggande färdigheter är förutsättningar för att kunna spela valsituationer där spelet spjälks ner i mindre lägen (ex. 2 mot 2 eller 3 mot 2 situationer där spelaren skall välja mellan passning, skott, genombrott el. dyl.) och representerar inte den barnhandboll Akilles spelar
  • variera spelarmängd och planstorlek
  • varje träning skall innehålla någon form av spel, barnen är på träning för att de vill spela handboll.

Spelet vi vill undvika

 • Stillastående passningsspel där barnen står stilla när de får bollen och kastar den.
 • ”Ner och försvara!” skall helt och hållet undvikas. Försvaret är bollcentrerat och skall således finnas där bollen finns.
 • ”Lugnt spel” där man länkar och passar bollen före man går mot mål. Barnen skall vilja göra mål och det skall alltid uppmuntras.

Info om deltagaravgifter/ Tietoa osallistumismaksuista Akilles 2020-2021 HANDBOLL KÄSIPALLO 


1. Spelarlicens – Pelaajalisenssi 

Ska vara betald före första matchen, summan bestäms enligt spelarens ålder. 

Tulee olla maksettu ennen ensimmäistä ottelua, summa määräytyy pelaajan iän mukaan. 

länk/linkki till Suomisport sivuille   (https://info.suomisport.fi/)

 


2. Akilles säsongsavgift – Akilles kausimaksu, innehåller/sisältää: 


o Lagena har egen budget som bestämmer säsongsavgiften/joukkueilla on oma budjetti jonka mukaan       kausimaksu määräytyy

o Träningar och material/Harjoitukset ja tarvikkeet 

o Seriematcher +  turneringar . Lag som inte deltar i serien deltar i flera turneringar/ Sarjaottelut +  kotimaan turnauksia . Joukkueet jotka eivät osallistu sarjaan osallistuvat useampaan turnaukseen. 

o Fritt inträde för alla juniorer till Akilles dam/herr  matcher i Borgå/Vapaa pääsy kaikille junioreille Akilles miesten/naisten  otteluihin Porvoossa. 


Priser/Hinnat 

Bollklubben 60€  

Mini 140 € innehåller turneringar + Akilles cup/sis.  turnauksia + Akilles cup

Faktureras i två rater för höst och vårtermin/laskutetaan kahdessa erässä syksyllä ja keväällä


F-C-jun  Egen budget lagets lagledare & kassör har mera information /oma budjetti joukkueen joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja on enemmän tietoa (mellan 140€ – 300€ välillä)

B-A-juniorer Egen budget /oma budjetti


Sektionsavgift 30€ uppbärs  av alla Akilles Handbolls medlemmar/Jaostomaksun 30€ maksaa kaikki Akilles käsipallon jäsenet( inte bollklubben o Minina / Pallokoulu ja mini eivät maksa)


Spelaravgift 80€ uppbärs av F-A juniorer/Pelaajamaksun 80€ maksaa F-A-juniorit


Föreningens medlemsavgift, som är 10 € för juniorer(15 år)och för vuxna 20 € bärs in av Akilles RF via MyClub. Funktionärer (lagledare, tränare mm.) ska också vara medlemmar i föreningen och betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften är också ett bra sätt att understöda föreningens verksamhet. / Seuran jäsenmaksu, joka on 10 € junioreille(15 v) ja aikuisten jäsenmaksu  20 €. Toimitsijoiden (valmentajat, joukkueenjohtajat ym.) tulee myös olla seuran jäseniä ja maksaa jäsenmaksu Akilles Rf, emoseuralle. 

Alla avgifter faktureras via MyClub/Kaikki laskutus tapahtuu MyClubin kautta


Förfallodag 1/Eräpäivä 1 30.11.2020:  Sektionsavgift/jaostomaksu

Förfallodag 2/Eräpäivä 2 30.1.2021 Spelaravgift /Pelaajamaksu


Vid trängt ekonomiskt läge kan Akilles Handboll Stipendiefond bevilja nedsättning av avgiften helt eller delvis i form av ett spelar stipendium. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Länk till ansökan: https://forms.gle/twsQLaJtcQMYHx356

Taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä, Akilles Käsipallon Stipendirahasto voi myöntää pelaaja stipendin joka käytännössä tarkoittaa maksun alentamista kokonaan tai osittain. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Linkki hakemukselle: https://forms.gle/twsQLaJtcQMYHx356

Bästa vårdnadshavare till Akilles Handbollsspelare. 

 

Alla barn borde ha möjligheten att idrotta fastän det kostar. Nu finns det möjlighet för handbollare i Akilles att söka bidrag från Akilles Handboll Stipendiefond 

Bidraget kan sökas av barn i åldern 7-18 år som regelbundet tränar och spelar med lag i Akilles Handbollssektion. Det kan vara frågan om medlemsavgifter, lagavgifter, licensavgifter, tränings och turnerings avgifter m.a.o de avgiftsbelagda sakerna som kanske tungt väger för eller emot fortsatt sportsligt hobby utövande. Understödet söks genom att fylla i följande ansökningsblankett:

https://forms.gle/twsQLaJtcQMYHx356

En utvald grupp , hörande till Akilles Handboll styrelse, läser igenom, tar ställning och ger beslut. Gruppen består av 3-4 medlemmar med tystnadsplikt och alla ansökningar behandlas med största diskretion. Söka kan man under hela säsongen 2020-2021

Via understödet kan barnet/barnen få t.ex. kostnadsfria eller förmånligare månads- eller årsavgifter och bidraget kan vara högst 50€/månad och barn. Bidraget kan inte beviljas för utrustning. 

Kontakt med gruppen via email:

stipendiefond.handboll@akilles.fi

 

Hur behandlas ansökt bidrag? 

1. När ifylld blankett anlänt och gruppen för Akilles Handboll Stipendiefond tagit del av information kommer ett meddelande när vi nästa gång behandlar ansökningarna.

2. När gruppen har haft möte och behandlat ansökningarna för ni ett meddelande med beslut om ansökan. Gruppen kommer att samlas för möte 2-4 gånger per säsong enligt behov. 

3. Utbetalning av bidrag skötts så att Akilles Handboll Stipendiefond betalar räkningarna som kommer i Akilles MyClub. Eller emot kvitto på betald räkning.

4. Gruppen kan begära en underskrift av vårdnadshavare för t.ex. ansökan av bidrag till Borgå Stad.

 

 

Shopping Basket