Bästa vårdnadshavare till Akilles Handbollsspelare. 

Finns möjlighet att söka bidrag till kostnader för att spela handboll.
Ansökningar via denna googleform senast 20.10.2022: https://forms.gle/NGwm4usev4JKQMUPA

Mahdollisuus hakea tukea käsipallo pelaamisen kustannuksin.
Hakemukset tämän googleformin kautta viimeistään 20.10.2022: https://forms.gle/NGwm4usev4JKQMUPA

Lite information på svenska om Akilles Handboll Stipendiefond / Vähän lisää tietoa ruotsiksi

Bästa vårdnadshavare till Akilles Handbollsspelare.

Alla barn borde ha möjligheten att idrotta fastän det kostar. Nu finns det möjlighet för handbollare i Akilles att söka bidrag från Akilles Handboll Stipendiefond
Bidraget kan sökas av barn i åldern 7-18 år som regelbundet tränar och spelar med lag i Akilles Handbollssektion. Det kan vara frågan om medlemsavgifter, deltagaravgifter, licensavgifter, tränings och turnerings avgifter m.a.o de avgiftsbelagda sakerna som kanske tungt väger för eller emot fortsatt sportsligt hobby utövande. Understödet söks genom att fylla i följande ansökningsblankett:
https://forms.gle/NGwm4usev4JKQMUPA

En utvald grupp , hörande till Akilles Handboll styrelse, läser igenom, tar ställning och ger beslut. Gruppen består av 3-4 medlemmar med tystnadsplikt och alla ansökningar behandlas med största diskretion. Söka kan man för höst säsongen 2022-2023 söka till 20.10.2022!
Via understödet kan barnet/barnen få t.ex. kostnadsfria eller förmånligare månads- eller årsavgifter.
Kontakt med gruppen via email:
stipendiefond.handboll@akilles.fi

Hur behandlas ansökt bidrag?
1. När ifylld blankett anlänt och gruppen för Akilles Handboll Stipendiefond tagit del av information kommer ett meddelande när vi nästa gång behandlar ansökningarna c. 30.10.2022.
2. När gruppen har haft möte och behandlat ansökningarna för ni ett meddelande med beslut om ansökan. Gruppen kommer att samlas för möte 2 gånger per säsong.
3. Utbetalning av bidrag skötts så att Akilles Handboll Stipendiefond betalar räkningarna som kommer i Akilles MyClub. Eller emot kvitto på betald räkning.