Bästa vårdnadshavare till Akilles Handbollsspelare. 

Alla barn borde ha möjligheten att idrotta fastän det kostar. Nu finns det möjlighet för handbollare i Akilles att söka bidrag från Akilles Handboll Stipendiefond 

Bidraget kan sökas av barn i åldern 7-18 år som regelbundet tränar och spelar med lag i Akilles Handbollssektion. Det kan vara frågan om medlemsavgifter, lagavgifter, licensavgifter, tränings och turnerings avgifter m.a.o de avgiftsbelagda sakerna som kanske tungt väger för eller emot fortsatt sportsligt hobby utövande. Understödet söks genom att fylla i följande ansökningsblankett:

https://forms.gle/6eW3p3Fhts9jsrw1A

En utvald grupp , hörande till Akilles Handboll styrelse, läser igenom, tar ställning och ger beslut. Gruppen består av 3-4 medlemmar med tystnadsplikt och alla ansökningar behandlas med största diskretion. Söka kan man under hela säsongen 2021-2022

Via understödet kan barnet/barnen få t.ex. kostnadsfria eller förmånligare månads- eller årsavgifter och bidraget kan vara högst 50€/månad och barn. Bidraget kan inte beviljas för utrustning. 

Kontakt med gruppen via email:

stipendiefond.handboll@akilles.fi

Hur behandlas ansökt bidrag? 

1. När ifylld blankett anlänt och gruppen för Akilles Handboll Stipendiefond tagit del av information kommer ett meddelande när vi nästa gång behandlar ansökningarna.

2. När gruppen har haft möte och behandlat ansökningarna för ni ett meddelande med beslut om ansökan. Gruppen kommer att samlas för möte 2-4 gånger per säsong enligt behov. 

3. Utbetalning av bidrag skötts så att Akilles Handboll Stipendiefond betalar räkningarna som kommer i Akilles MyClub. Eller emot kvitto på betald räkning.