Föreningen firar ingen julfest i år p.g.a. coronaepidemin.

Nästa gemensamma jippo blir trettondagsvandringen som är den 6.1.2021. Gemensam start kl 10.00 från Rönnvägens parkering. Vid Humlastugan bjuder vi på kaffe/saft och bulle. OBS Uteservering. Du kan förstås skida dit om det är skidföre. Välkommen med!

God Jul och Gott Nytt År önskas alla medlemmar.