Påskjippo 2-5 april 2021

I årets påskjippo skrev 123 personer sitt namn i häftet som fanns i sektionens låda vid vändplatsen på Svinö. Köpkort till Top Sport lottades ut bland deltagarna. Huvudvinsten ett köpkort på 50 € tillföll Hedvig Hannula. Köpkort till ett värde av 25 € fick följande personer: Solveig Bergman,Herbert Fallström,Kari Viljakainen och Viljami Vuorela. Ifrågavarande personer har blivit kontaktade.