Påskjippo 2-5 april 2021

Vandring i egen takt  till vändplatsen på Svinö där det finns en låda utsatt med ett häfte i vilket deltagarna kan skriva sitt namn. Bland alla deltagare utlottas ett värdefullare köpkort och därtill varje dag ett köpkort med mindre värde till en sportaffär. Vid behov kan man ha egen penna med ifall man inte vill använda de pennor som finns i lådan. Vandringen är öppen för alla och sektionen önskar ett stort deltagarantal. Vi håller oss till restriktionerna och håller tillräckligt avstånd till varandra.

Resultat:
I årets påskjippo skrev 123 personer sitt namn i häftet som fanns i sektionens låda vid vändplatsen på Svinö. Köpkort till Top Sport lottades ut bland deltagarna. Huvudvinsten ett köpkort på 50 € tillföll Hedvig Hannula. Köpkort till ett värde av 25 € fick följande personer: Solveig Bergman, Herbert Fallström, Kari Viljakainen och Viljami Vuorela. Ifrågavarande personer har blivit kontaktade.