Påskjippo 29.3-1.4.2024

Vi vandrar till Svinö och bland alla som skriver sitt namn och telefonnummer i häftet
lottar vi varje dag ut ett köpkort och sedan ett köpkort bland alla som deltagit.