Höstmöte – Syyskokous 7.11

Välkomna på AOK:s höstmöte torsdagen den 7.11 kl 18:00 på Tolkis kraftverk. Styrelsen.
Tervetuloa AOK:n syyskokoukseen torstaina 7.11 klo 18:00 Tolkkisten voimalaitoksen tiloissa. Hallitus.

AKILLES OK

HÖSTMÖTE

Tidpunkt:     Torsdagen den 7.11.2018, kl 18:00

Plats:            Tolkis kraftverk, Tolkisvägen 773, 06100 Borgå

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1  Mötets öppnande

§ 2  Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4  Val av två protokolljusterare och två rösträknare

§ 5  Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört

§ 6  Fastställande av föredragningslistan

§ 7  Val av Akilles OK:s styrelse för år 2020

§ 8  Val av AOK:s representant i OK Trians styrelse för 2020-2021.

§ 9  Fastställande av medlemsavgiften för år 2020

§ 10  Val av stuguråd för Holken för 2020

§ 11  Val av sektionens representant i Borgå Akilles r.f:s centralstyrelse samt personlig suppleant

§ 12  Budgetförslag och verksamhetsplan för 2020

§ 13  Övriga ärenden

§ 14  Mötets avslutande