WordPress + Elementor instruktioner

Ohjeet suomeksi

http://94.237.33.215/~akilles/nyasida/wordpress-elementor-instruktioner-2/

Logga in

Gå till adressen: http://94.237.33.215/~akilles/nyasida/wp-admin/

Om du har rättigheter till att editera flera sektioner, välj vilken du vill ha från menyn uppe till vänster.


 

Lägg till ny sida

 1. Välj Sidor > Skapa ny i menyn till vänster

2. Skriv rubrik för sidan

3. Tryck på Publicera (uppe till höger) två gånger

4. Tryck på Redigera med Elementor

4. Om du vill ha flera kolumner tryck på plustecknet och välj struktur

5. Tryck  på rutfältstecknet för att komma till elementmenyn

6. Välj vilken typs element du vill ha och dra och släpp elementet där du vill ha det. Elementet ”Textredigerare” är det mest användbara, kan också användas för rubriker och bilder.

7. Då du lägger till ett element öppnas elementets meny till vänster

Elementens menyer kan också öppnas genom att högerklicka på elementet och välja ”Redigera xxxxxxxx”

8. Tryck på uppdatera i nedre kanten då du är klar


 

Redigera sida

 1. Gå till sidor , sök fram sida du vill redigera, och tryck på ”Redigera med Elementor”

 

Textredigerare

Ovanför textredigeraren finns knappen lägg till media, som kan används för att sätta in bilder i texten, här kan man också ladda upp bilder. I textredigeraren kan du också sätta in rubriker och länkar.

För att få ett radbyte utan att det blir ett nytt stycke, använd shift+enter.


Redigera menyer

1. Välj Utseende > Menyer i menyn till vänster

2. Välj ”undermeny – dator” eller ”undermeny – mobil” OBS! gör alla ändringar i båda menyerna, så att sidans dator- och mobilversioner har samma upplägg

3. Till vänster kan du välja vad du vill lägga till i menyn

4. Under menystruktur kan du ordna länkarna i rätt ordning.

För att få ett radbyte mellan svenska och finska skriv <br> mellan orden.

5. Spara då du är klar

6. Kom ihåg att göra ändringarna i både mobil och dator menyerna!


 

Redigera slides

 1. Om du inte är inloggad, logga in på adressen: http://94.237.33.215/~akilles/nyasida/wp-admin/
 2. Gå till sektionens hemsida och välj från menyn i övre kanten ”Redigera med Elementor > huvudmeny”
 3. Högerklicka på slidesen, och välj ”Redigera bildspel”
 4. Till vänster öppnas menyn där du kan ta bort, lägga till och ändra slides
 5. Tryck på en rubrik för att öppna undermenyn, under innehåll kan du ändra texten
 6. Klicka på uppdatera i nedre kanten då du är klar

 

Redigera sidfot

 1. Om du inte är inloggad, logga in på adressen: http://94.237.33.215/~akilles/nyasida/wp-admin/
 2. Gå till sektionens hemsida och välj från menyn i övre kanten ”Redigera med Elementor > Akillesfooter”
 3. Högerklicka på den del du vill ändra och välj ”Redigera Textredigerare”
 4. Textredigeraren öppnas till vänster
 5. Klicka på uppdatera i nedre kanten då du är klar

 

Problem?

Skicka mail till webmaster@akilles.fi