Ordförande – Puheenjohtaja

Martin von Schoultz
Sampsavägen 18, 06150 Borgå
040 9005500
mvonschoultz@gmail.com

Vice ordförande – Varapuheenjohtaja

Johan Britschgi
Linnankoskigatan 51 B 15, 06100 Borgå
040 5542713
johan.britschgi@loviisa.fi

Sekreterare och ekonomi – Sihteeri ja rahastonhoitaja

Kim Alm
Mårdvägen 8, 06150 Borgå
040 4127553
kimmen.alm@gmail.com

Styrelsemedlem – Johtokunnan jäsen

Linda Pokki
0400 744858
linda.pokki@outlook.com

Styrelsemedlem – Johtokunnan jäsen

Magnus Eklöv
040 7797041
magnus.eklov@yle.fi