Hur allt började

I november 1969 väckte dåvarande föreningsordföranden C-J ”Joa” Karlsson ett förslag om att starta en konditionssektion inom Akilles. Det var inte långt mellan tanke och handling.

Redan 25 november hade sektionen bildats med Rainer Johansson som första ordförande. Han ledde sektionen de fem första åren. Därefter tog den mycket energiske och idérike Harry Blåfield över och skötte ledarskapet i sin tur i fem år.

Efter honom har ordförandeklubban svingats av Allan A. Nordling, Kim Serenius, Paul Gustafsson, Harry Hellman, Bjarne Gabrielsson, Henry Arola, Ghita Grönstrand, Krister Långbacka och Elisabeth Svaetichin.

De första åren gällde det att hitta sin väg. Den ursprungliga avsikten var att aktivera Akillesmedlemmarna till regelbunden motion. Men mycket snart övergick verksamheten till att omfatta hela bygden, oberoende av föreningstillhörighet. Akilles konditionssektion ordnade motionsjippon av olika slag för att få folk att röra på sig. De mest populära motionsformerna kom att bli skidning och cykling. På senare år har vandring blivit allt mera populärt. Gemensamma vandringar ordnas från början av april till slutet av september. Skidningen och de gemensamma cykelturerna har fallit bort, så nu koncentrerar man sig på att vandra.

Konditionssektionen är sektionen ”som aldrig erövrar mästerskap” som det sades i den första årsberättelsen. Men sektionen får folk att träna och röra på sig i skaror och glatt sällskap. Detta är ju idrottens egentliga grundidé, att stärka sin kropp utan tanke på centimetrar och sekunder. Under årens lopp har verksamheten hittat inkörda och vedertagna former.

Ingen är för gammal att börja och motionera. Därför är alla välkomna som medlemmar i sektionen.

Bli även Du medlem i sektionen så får även du medlemsförmåner. Onsdagsvandringarna som du hittar på informationen om Svettdropparna är ett enkelt sätt att komma med i sektionens verksamhet förutom att ta kontakt med någon i styrelsen.