Styrelsen

Ordförande Vesa Isoniemi

telefonnummer:    041-5473007

e-post:                     vesa.isoniemi ¤ pp.inet.fi

adress:                    Tavisuontie 26, 06830 Kulloonkylä

Vice ordförande Emil Johansson

telefonnummer:     040 776 6372

e-post:                      johanssonemil88 ¤ gmail.com

adress:                     Långstråket 11, 06200 Borgå

Kassör Anders Lindahl

telefonnummer:     040 060 4763

e-post:                      anders.lindahl ¤ idrott.fi

adress:                     Pepotbågen 9, 06400 Borgå

Sekreterare Peter Tallberg

telefonnummer:     050 071 8269,

e-post:                      peter.tallberg ¤ porvoonenergia.fi

adress:                     Tornatorintie 11 A32, 48100 Kotka

Medlem Christel Nordgren

telefonnummer:    040 562 3346

e-post:                     christel.nordgren ¤ porvoo.fi

adress:                    

Medlem Erica Roselius

e-post:                     erica.roselius ¤ gmail.com

Övriga kontaktpersoner

Stuguråd (Holken kontaktperson) Hans Ekholm

telefonnummer:     0400 208 471