Akilles OK (AOK) är orienteringssektionen inom Borgå Akilles. AOK grundades år 1937 och har för tillfället kring 100 medlemmar. Till föreningens uppgifter hör att erbjuda sina medlemmar förutsättningar att utöva orienteringssporten på önskad nivå, allt från högklassig elit- och tävlingsorientering till ungdoms och motionsorientering. Tyngdpunkten ligger på juniorverksamheten men föreningen riktar sig till orienterare i alla åldrar. Vår verksamhet koordineras av styrelsen. AOK är en tvåspråkig förening och medlem i Finlands svenska orienteringsförbund (FSO).

I november 2014 grundade AOK, tillsammans med Sibbo Vargarnas orienteringssektion och OK Orient, en ny Östnyländsk takförening inom orienteringen – OK Trian. I och med en takförening, har medlemsföreningarna bättre förutsättningar att erbjuda sina medlemmar mångsidig och konkurrenskraftig orienteringsverksamhet. Samtidigt ges de östnyländska orienterarna en möjlighet att representera en gemensam förening. Mera information om OK Trian finns på web–adressen www.oktrian.fi.

AOK är känd som en pålitlig arrangör av olika orienteringstävlingar. Till vår färska meritlista hör bl.a. NÅIDM 2012, Ekorrstigsfinalen 2010 och FM medeldistans 2008.  Vårt mål är att med beaktande av föreningens resurser, även i fortsättningen arrangera tävlingar av olika slag.

AOK informerar sina medlemmar via hemsidan (www.akillesok.idrott.fi) samt per epost. Föreningen har även en Facebook-sida som används för informering och som bildgalleri. För tilläggsinformation, ta kontakt med ordförande i föreningen.

Medlemsskap

Som medlem i AOK har du möjlighet att delta i all vår egen verksamhet samt OK Trians verksamhet. Som medlem har du även möjlighet att utnyttja klubbstugan Holken för privat bruk.

Medlemsavgifter 2019 – Välj ett av följande alternativ:

1) AOK medlemsavgift 20 e/person

2) OK Trian medlemsavgift 50 e/person, innehållande

  • AOK medlemsavgift
  • Deltagaravgifterna till AOK:s moto evenemang (ca 7st per säsong)
  • Under 19 – åriga juniorer får delta gratis i moton arrangerade av OK Orient och i KU-Rastit som arrangeras av Sibbo Vargarna.

3) OK Trian medlemsavgift 120 e/familj, innehållande

  • AOK medlemsavgift
  • Deltagaravgifterna till AOK:s moto arrangemang (ca 7st per säsong)
  • Under 19 – åriga juniorer får delta gratis i moton arrangerade av OK Orient och i KU-Rastit som arrangeras av Sibbo Vargarna.

Bli medlem i AOK

Kontakta ordförande eller någon annan styrelsemedlem.