Akilles handbollsläger 2021

Det sjunde AHS-lägret gick av stapeln 7–10.6 i strålande solsken. De 68 deltagarna i åldrarna 7–13 år fick under dessa fyra dagar delta i många olika träningspass som innehöll bland annat kastteknik, bollkontroll och fint- och koordinationsövningar. Lägret innehöll också ett friidrottspass, övningar i teamwork och olika utelekar. Sista dagen ordnades olympiader och handbollsmatcher, som traditionsenlig avslutning på det lyckade lägret.