Kontaktuppgifter / Yhteystideot

Tränare / Valmentaja
Philip Ahlgren
0400-802982
philip@supp.fi

Ric Liljendal
040-5722045
ricliljendal@hotmail.com