Sivuja työstetään vielä – Fortfarande under arbete

Akilles Bandy on uusinut ilmettään jo viime kaudesta lähtien. Osana tätä uudistusta myös nettisivuja muutetaan koko Akilles seuran tyylin mukaisiksi.

Akilles Bandy har sedan förra säsongen förnyat sin image. Som en del av detta kommer också nätsidorna att förändras till att bättre motsvara moderföreningens stil.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment