I år kommer har vi kombinerat Ärevarvet och Grillfesten och detta sker den onsdag 16.9

Efter avverkat Ärevarv bjuder vi alla deltagare på traditionell Grillfest med grillmat, sallad, kaffe m.m.

Ärevarvet är vårt viktigaste evenemang för insamling av stöd för vår verksamhet. Vi önskar att alla idrottare, föräldrar, och idrottsvänner av Akilles friidrott aktivt deltar i jippot, som i år arrangeras den 16.9.2020 på Borgå centralidrottsplan. Ärevarvets insamlingsblanketter skickas ut till alla träningsgrupper. Vårt mål är att få över 150 deltagare på startlinjen och samla in en rekordstor summa till stöd för vår verksamhet.

Varje deltagare samlar in så många sponsorer som möjligt. Stödsumman är antingen minimi 3 € per löpta varv, eller en engångssumma, totalt minst 15 €. Du behöver endast stödpersonernas namn och email adress, samt sponsorsumman de vill ställa upp med.
Nytt är att du kan själv sköta och följa med din insamling på Kunniakierros.fi eller med Kunniakierros –applikationen.

AKILLES ÄREVAVSINSAMLING
Insamlingens regler finns på websidan kunniakierros.fi och i Kunniakierros-applikationen.
När du loggat in på Kunniakierros.fi och skapat dig ett lösenord kan du ladda ner Kunniakierrosappen eller Ärevarvsappen på Google Play.

 • Med Ärevarvsappen kan du sköta din Ärevarvinsamling. Appen fungerar så att du kan mata in dina sponsorer direkt i appen. Om du var med i fjol finns alla dina sponsoruppgifter färdiga för användning. Du behöver bara mat in sponsorsumman.
 • På samma sätt finns alla dina sponsoruppgifter på hemsidan Kunniakierros.fi.
  Vi önskar att så många som möjligt matar in sponsorns e-post för faktureringen. Akilles sköter faktureringen och om inte sponsorn har e-post skickar vi fakturan per post. Du kan också använda din e-postadress då sköter du om att sponsorn får sin räkning.
 • Du kan också sköta insamlingen med insamlingsblanketten som finns med som bilaga till mejlet.

INMATNINGS- OCH FAKTURERINGSSYSTEM
1. I samband när en insamling anmäls, får alla föreningens användare, som föreningen har lagrat adresser e-post om anmälan. Vi kommer att mata in e-postadresser på alla som var med i fjol och de får en inskrivningskallelse i sin e-post. Dvs. de bör logga in på sidan och skapa sig ett lösenord.
2. Nya personer, som läggs till i systemet, får en inskrivningskallelse i sin e-post. Inskrivningstiden är tidsbunden och går ut efter 24 timmar. Efter detta, kan inskrivningen i systemet ske via kunniakierros.fi > log in > glömde lösenordet?

ÄREVARVSMATERIAL
Materialet finns på kunniakierros.fi > seurat > materiaalit. I materialbanken finns; insamlingsblanketter, logo, broschyr underlag och affisch. Fotografier som tagits på evenemangen får användas i Ärevarvs marknadsföringen.

Ärevarvet är vårt roliga vårjippo öppet för alla som vill röra på sig, motionera, och samtidigt stöda den lokala friidrottsverksamheten.

 1. Ärevarvet ordnas av Finlands idrottsförbund, och ca 240 föreningar deltar varje år.
 2. För Borgå Akilles friidrott är evenemanget ett av våra större årliga  insamlingar av stöd för vår barn- och ungdomsverksamhet. Vem som helst kan delta i jippot , antingen med en rekommenderad engångssumma på minst 15 €, eller genom att utmana sig själv och betala minst 3 € per varv man går eller löper runt idrottsplan under det en timme långa evenemanget.
 3. I år arrangeras jippot också för företag och samfund som en möjlighet att delta med sin personal för att uppmuntra till mer motion och rörelse.
 4. Mera info  på Kunniakierros.fi-sidan under Till föreningar (seuroille)

  Insamlingens regler

  1. Deltagaren i Ärevarvet, skaffar sponsorer, som understöder med att betala en överenskommen summa. Sponsorernas antal är obegränsat.
  2. Vem som helst kan delta genom, att under en timmes tid motionera en så lång sträcka på Ärevarvs-rutten som hon själv vill. Deltagaren, som skaffar sponsorer, behöver inte nödvändigtvis delta i Ärevarvs evenemanget.
  3. Sponsorn betalar den överenskomna summan per varv eller en överenskommen engångssumma. Rekommenderade minimisumman är 15 euro (officiella lägsta summan är 5 euro).
  4. Det är förbjudet att samla in kontanter.
  5. Fakturerings uppgifter samlas in med insamlingsblanketter eller via Ärevarvs applikationen i mobiltelefoner. Föreningarna förvarar uppgifterna i faktureringssystemet och förvaltar faktureringen.
  6. Engångsbetalningar, pappers- och epostfakturor kan skickas ut till sponsorer i önskad tidtabell. Betalningar per varv skickas ut efter evenemanget. Postadressen är en obligatorisk uppgift i alla faktureringsfall.
  7. Ett påbörjat varv räknas som ett helt varv i Ärevarvs evenemangen.
  8. Endast föreningar, som är medlemmar i Finlands Friidrottsförbund, har möjlighet att arrangera Ärevarvet, alla som en egen insamlings enhet.
  9. I samband med insamlingen är det förbjudet att, ordna lotteri eller annan verksamhet, där deltagaren lovas helt eller delvis vinst, som baserar sig på en tillfällighet.
  10. Det är förbjudet att ordna penninginsamling, där handel och föreningens medlems anskaffning är i fara att blandas ihop.

  Tillstånd till penninginsamling

  Fastlandet Finland
  Tillstånd för penninginsamling har beviljats Finlands Friidrottsförbund r.f. (SUL) och dess medlemsföreningar till verkställare. Tillståndet har beviljats av Polisstyrelsen 30.1.2019, tillstånd nummer RA/2019/88, insamlingstid 30.1.2019–31.12.2020, insamlingsområde fastlandet Finland.

  Insamlade intäkterna används 2019–2020 till att arrangera barn- och ungdomsfriidrott i föreningar, distrikt och i Finlands Friidrottsförbund rf.

Tänä vuonna olemme yhdistäneet Kunniakierroksen ja Grillijuhlan ja tapahtuma pidetään keskiviikona 16.9

Kunniakierroksen jälkeen pidetään osallistujille meidän perinteinen Grilljuhla, tarjoamme grilliruokaa, salaattia, kahvia jne. 

Kunniakierros

Kunniakierros on toimintamme tärkein varainhankintatapahtuma. Toivomme että kaikki urheilijat, vanhemmat ja urheilun ystävät osallistuvat tapahtumaan joka tänä vuonna järjestämme 16.9.202 Porvoon keskusurheilukentällä. Kunniakierroksen keräyslomakkeet jaetaan kaikille harjoitusryhmille. Tavoitteemme on saada 150 osanottajaa lähtöviivalle.

Jokainen osanottajaa kerää niin monta tukijaa kun mahdollista. Tukisumma on joko kertamaksu 15 € tai minimi 3 € per kierros. Tarvitset tukijan nimi, sähköpostiosoite ja hyväksyntä että suostuu tukijaksi.
Uutta on että voit itse seurata miten keräilysi etenee Kunniakierros.fi sivulla tai Kunniakierros-applikaatiolla

AKILLEEN KUNNIAKIERROSKERÄLY
Keräilyn säännöt löytyvät alempana tällä sivulla sekä myös kotisivulla kunniakierros.fi sekä Kunniakierros-applikaatiossa.
Kun olet kirjautunut Kunniakierros.fi-sivulle ja luonut itsellesi salasanan ladata Kunniakierros-appiin tai Kunniakierrosapin Google Play:stä.

 • Kunniakierrosapplikaatiolla voit hoitaa Kunniakierroskeräyksesi. Applikaatio toimii niin että voit syöttää suoraan applikaatioon. Mikäli olit mukana viime vuonna niin sinun tukijatiedot ovat valmiina käyttöösi. Sinun tarvitsee vain syöttää tämän vuoden sponsorisumman..
 • Samalla tavalla sinun tukijoiden tiedot löytyvät Kunniakierros.fi sivulla.
  Toivomme että mahdollisimman moni syöttää sponsorin tiedot järjestelmään laskutusta varten. Akilles hoitaa laskutuksen ja mikäli sponsorilla ei ole sähköpostiosoitetta niin lasku lähetetään postitse.  Du kan också använda din e-postadress då sköter du om att sponsorn får sin räkning.
 • Voit myös käyttää liitteenä oleva keräilylomake.

 • SYÖTTÖ- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄ
  Kun keräys ilmoitetaan niin seuran kaikki käyttäjät saavat sähköpostin josta käy ilmi että keräys on aloitettu. Tulemme syöttämään sähköpostiosoitteet kaikille jotka olivat viime vuonna mukana ja he saavat kirjautumispyynnön sähköpostiin. Heidän tulisi kirjautua järjestelmään ja luoda itselleen salasanan.

KUNNIAKIERROSMATERIAALI
Materiaali löytyy sivulla kunniakierros.fi > seurat > materiaalit.

Kunniakierros on tapahtuma joka on avoin kaikille jotka ovat kiinnostuneet liikunnasta ja jotka samalla haluavat tukea paikallista yleisurheilua.

 1. Kunniakierroksen pääjärjestäjä on Suomen Urheiluliitto ja tapahtumaan osallistuu noin 240 seuraa koko maassa.
 2. Kuka tahansa voi osallistua. Pienin tukisumma on 15 €
 3. Lisää infoa  Kunniakierros.fi-sivulla Seuroille-osiossa-

Keräyssäännöt

1. Kunniakierrokselle osallistuva kerääjä hankkii tukijoita, jotka suorittavat tukimaksun. Tukijoiden lukumäärällä ei ole ylärajaa.

2. Osallistua voi kuka tahansa kuntoilemalla yhden tunnin aikana niin pitkän matkan kunniakierros-reitillä kuin haluaa. Kerääjän ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua KK- tapahtumaan.

3. Tukija maksaa sopimansa summan jokaiselta kierrokselta tai sovitun kertamaksun. Suositeltu minimi summa on 15 euroa (virallinen alaraja on 5 euroa).

4. Käteismaksuja ei saa kerätä.

5. Laskutustiedot kerätään keräyslomakkeille tai älypuhelimella käyttäen Kunniakierros-applikaatiota. Seurat tallentavat tiedot laskutusjärjestelmään ja hallinnoivat laskutusta.

6. Kertamaksujen paperi- ja sähköpostilaskut voi toimittaa tukijoille halutussa aikataulussa. Kierrosmaksujen laskut voi toimittaa eteenpäin tapahtuman jälkeen.

7. Kierrosmäärässä lasketaan täydeksi myös aloitettu kierros.

8. Kunniakierroksen järjestäjinä voivat toimia vain Suomen Urheiluliiton jäsenseurat, kukin itsenäisenä keräysyksikkönä.

9. Keräyksen yhteydessä on kiellettyä järjestää arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto.

10. On kiellettyä järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään.

Keräyslupa

Manner-Suomi
Keräysluvan saaja Suomen Urheiluliitto ry ja toimeenpanijat Suomen Urheiluliiton jäsenseurat. Luvan myöntänyt Poliisihallitus 30.1.2019, lupanumero RA/2019/88, keräysaika 30.1.2019–31.12.2020, keräysalue Manner-Suomi.

Ahvenanmaa
Lupa ÅLR 2018/10686, luvan myöntänyt Ålands landskapsregering 17.01.2019, keräysaika 17.01.2019–31.12.2019, keräysalue Ahvenanmaa.

Kerättävät varat käytetään 2019–2020 aikana yleisurheilutoiminnan järjestämiseen seuroissa, piireissä ja Suomen Urheiluliitossa.

VÄLKOMMEN MED I ÄREVARVET
onsdagen 16.9.2020 på centralidrottsplanen

PROGRAM:

17:30   Insamling av sponsorblanketter
            Musik
17:45   Uppvärmningsjumppa
18:00  Ärevarvets startskott
18:00 – 19:00  Ärevarvet

Saft och bulleservering
Kioskförsäljning
Lopptorg för idrottsgrejor

Information:
Lars Fagerholm; 0400 432166
Leif Rikberg; 040 1833008
Ron Liljendal; 040 7385599

onsdagen

TERVETULOA MUKAAN KUNNIAKIERROKSEEN keskiviikkona 16.9.2020 keskusurheilukentällä

Ohjelma:

17:30   Sponsorilomakkeiden keräily
17:45   Lämmittelyjumppa
18:00   Kunniakierroksen lähtölaukaus
18:00 – 19:00  Kunniakierros

Mehu ja pullatarjoilu
Kioskimyynti
Urheiluvälineiden kirpputori

Lisätietoja:
Lars Fagerholm; 0400 432166
Leif Rikberg; 040 1833008
Ron Liljendal; 040 7385599

Vi stöder Akilles Ärevarv – Me tuemme Akilleksen kunniakierrosta