Reseblankett – Matkalaskulomake (pdf)
Reseblankett – Matkalaskulomake (excel)

Reseersättningar 2023

Reseersättningar betalas för resor till FM och SFIM enligt följande:

Ersättning för logi: max 100€/natt/rum. Tävlingsorten bör vara över 150 km från Borgå för att övernattning skall godkännas. Betalas mot kvitto

Ersättning för kost: 10 €/tävlingsdag mot kvitto

Ersättning för resor: Betalas till tränare för användning av egen bil 20 cent/km eller biljettkostnad för buss, tåg principen för billigaste färdmedlet. Kilometerberäkning Borgå -> Tävlingsorten. Samåkning bör prioriteras, helst 2 eller 3 idrottare/bil.

Övrigt: Samtliga ersättningar betalas mot kvitto och ifylld reseräkning (hittas på Akillessidan under sektionsinformation)

Matkakorvaukset 2023

Matkakorvauksia maksetaan matkoista SM- ja SFIM-kisoihin seuraavasti:

Majoituskorvaus: max 100€/yö/huone. Kilpailupaikkakunta tulee olla yli 150 km Porvoosta että majoituskaorvaus hyväksytään. Maksetaan kuittia vastaan.

Ruokailu: korvataan 10 €/kilpailupäivä kuittia vastaan.

Matkakulut: Makstetaan valmentajille oman auton käytöstä 0,20 €/km tai bussin tai junan lippukulusta periaatteel halvin matkustustapa. Kilometrit lsketaan Porvoosta kilpailupaikalle. Yhteiskuljetuksia suositellaan, mielellään 2 tai 3 urheilijaa/auto.

Muuta: kaikki korvaukset maksetaan kuitteja ja täytettyä matkalaskulomaketta vastaan.