Årsavgifter 2023

Årsavgifterna ändras för 2023 så att vi har två olika avgifter

  • För idrottare födda 2010 eller senare är avgiften 200 €
  • För idrottare födda 2009 eller tidigare är avgiften 300 €

Årsavgifterna faktureras via myClub i tre delar så att:

  • första tredjedelen av årsavgiften faktureras inom februari-mars och
  • andra tredjedelen av årsavgiften faktureras inom juni-juli och
  • tredje tredjedelen av årsavgiften faktureras inom oktober och

Syskonrabatter beviljas på årsavgiften så att andra barnet i familjen får 20% rabatt och tredje barnet (och fjärde) barnet 40% rabatt. Rabatterna beaktas vid faktureringen av årsavgiftens tredje delen i oktober.

Akilles medlemsavgift faktureras av och betalas till Akilles centralstyrelse via myClub. Akilles medlemsavgift är 20€ för 16 år och äldre, 10€ för under 16 år.

Friidrottslicenser: Alla flickor och pojkar som deltar i våra träningar och i friidrottstävlingar ska ha friidrottslicens. Licensperioden är 1.10-30.9 och licensen köps från SUOMISPORT.fi för varje idrottare skilt (se skilt direktiv). Info om licenserna på SUL:s sida https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/

Årsavgifterna och medlemsförmånerna för 2023 är följande:

13 år och yngre, (2010 och senare födda)    Årsavgift:  200 €

Förmåner:
– Ledd, planerad träning med beaktande av gruppens/barnets nivå
– Träningsutrymmen (hall/sportplan) 1-3 ggr/vecka: 2-7 timmar.
– Lokala klubb-tävlingsarrangemang, priser
– Anmälningsavgifter till distriktmästerskap
– NÅID:s framtidsgrupp 2 – träningsläger för av tränarna antagna. (lägret betalas av idrottarna)
– Akilles friidrotts årsbok

14 år och äldre, (2009 och tidigare födda)    Årsavgift: 300 €

Förmåner:
– Ledd, planerad träning av skolad tränare, med beaktande av gruppens/idrottarens nivå och målsättning. 6-12 timmar/vecka
– Träningsutrymmen (hall/sportplan) 4-5 ggr/vecka.
– Akilles tävlingsdräkt vartannat år
– Anmälningsavgifter till distrikt/regionmästerskap, SFIM  och FM
– Logi och mat vid SFI och FM enligt sektionens ersättningsregler.
– SFI:s/NÅID:s träningsläger för av SFI/NÅID uttagna idrottare. Deltagande endast i 1 lägersystem. Se Akilles friidrott lägerersättningsregler.
– Akilles friidrotts årsbok

Understödande medlem

Om du ej längre är aktiv idrottare men vill vara kvar som Akilles medlem kan du göra det genom att fortsätta betala medlemsavgift. Vi hoppas att så många föräldrar som möjligt ställer upp som understödande medlemmar. Avgiften är 20 € för medlemmar över 16 år resp. 10 € för medlemmar under 16 år och faktureras av Akilles centralstyrelse (via myClub). Kontakta Leif Rikberg ( leif.rikberg@akilles.fi ) när du vill bli medlem.

Årsavgiften används till

De pengar som vi får in på medlemsavgifterna används till att täcka kostnaderna för sportplans- och hallhyror, skolning av tränare och domare, redskap och utrustning, tävlingsresor,  träningsläger, pris osv.

Vuosimaksut 2023

Vuosimaksut muutetaan vuodelle 2023 niin että meillä on kaksi maksu

  • 2010 ja myöhemmin syntyneille maksu on 200 €
  • 2009 ja myöhemmin syntyneille maksu on 300 €

Vuosimaksut laskutetaan myClub kautta i kolmessa osassa:

  • Vuosimaksun ensimmäinen osa laskutetaan helmi-maaliskuussa
  • Vuosimaksun toinen osa laskutetaan kesä-heinäkuussa
  • Vuosimaksun kolmas osa laskutetaan lokakuussa

Sisaralennukset myönnetään niin että toinen lapsi saa 20% alennusta ja kolmas (ja neljäs lapsi) 40% alennusta. Alennukset huomioidaan vuosimaksun kolmannessa laskussa lokakuussa.

Akilleen jäsenmaksun laskutta Akilleen myClub kautta . Akilleen jäsenmaksut ovat 20€ 16-vuotiaille ja vanhemmille sekä 10€ alle 16-vuotiaille.

Yleisurheilulisenssit: Kaikki tytöt ja pojat jotka osallistuvat meidän harjoituksiin sekä yleisurheilukilpailuihin tarvitsevat yleisurheilulisenssin. Lisenssikausi on 1.10-30.9. Jokainen tulee itse hankkia lisenssin SUOMISPORT-fi;n kautta. Lisäinfo lisensseistä SUL:in sivulla https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/

Vuosimaksut ja jäsenedut vuonna 2023 ovat seuraavat:

13-vuotiaat ja nuoremmat (2010 ja myöhemmin syntyneet)               Vuosimaksu:  200 €

Edut:
– Ohjattu, suunniteltu valmennus huomioiden ryhmän/lapsen taso
– Harjoitustilat (hallit/kentät) 1-4 krt/viikko: 2-7 tuntia.
– Paikalliset seurakisat, palkinnot
– Osanottomaksut piirin mestaruuskisoihin
– Harjoitusleirit NÅID:n tulevaisuusryhmä 2 – harjoitusleiri valmentajien valitsemille urheilijoille. (urheilija maksaa leirikulut)
– Akilleksen yu-jaoston vuosikirja

14 v. ja vanhemmat, (2009 ja aikaisemmin syntyneet)   Vuosimaksu: 300 €

Edut:
– Koulutettujen valmentajien ohjaamat ja suunnittelemat harjoitukset huomioiden ryhmän/urheilijan taso ja tavoitteet, 6-12 tuntia/viikko.
– Harjoitustilat (hallit/kentät) 4-5 krt/viikko.
– Akilleksen kilpailuasu joka toinen vuosi.
– Osanottomaksut piirin/alueen mestaruuskisoihin, SFI:n mestaruuskisat sekä SM-kisat.
– Majoitus ja ruokailu SFI:n ja SM-kisoissa jaoston korvaussääntöjen mukaan.
– SFI:n/NÅID::n harjoitusleirit liiton/piirin valitsemille urheilijoille. Osanotto vain 1 leirijärjestelmään. Katso Akilleen yleisurheilun leirikorvaussääntöjä.
– Akilleksen yu-jaoston vuosikirja

Akilleen tukijäsen

Jos et enää ole aktiivi urheilija mutta haluat jatkaa Akilleksen jäsenenä voit olla jäsen maksamalla jäsenmaksun/tukimaksun. Toivomme myös että mahdollisimman moni vanhempi tulevat mukaan tukijäseniksi. Jäsen/tukimaksu on 20 € a vanhemmille sekä 10 € alle 16-vuotiaille. Jäsenmaksut laskuttaa Akilleen keskushallitus (myClubin kautta). Yhdyshenkilö on Leif Rikberg ( leif.rikberg@akilles.fi ).

Mihin vuosimaksut käytetään

Jäsenmaksuilla ssadut rahat käytetään halli- ja kentttävuokriin, valmentajien ja toimitsijoiden koulutukseen, välineisiin ja varusteisiin, kilpailumatkoihin,  harjoitusleireihin, palkintoihin,  jne.