Information
Tidsschema
Direktiv
Anmälning
Resultat 2022
Deltagare
Resultat 2019
Resultat 2018
Statistik
Gustafsrekord
Information

Lördag 7.5.2022 kl 10.00 Centralidrottsplanen

Borgå Akilles friidrottssektion har i samarbete med Östnylands Andelsbank
och tidningen Östnyland arrangerat Gustafs skoltävlingar 32. gånger.
Gustafs skoltävlingar arrangeras för de svenska lågstadierna i Borgå stad
År 2019 hade vi 337 anmälda deltagare som gjorde 594 starter.
Tävlingarna är därmed de största friidrottstävlingarna som
arrangeras i Borgånejden och också en av de största i Svenskfinland.
År 2019 var Hindhår skola etta bland skolorna.

Vår målsättning är att ge alla svenskspråkiga elever en möjlighet att pröva
på några av friidrottens grenar. Då elevantalet varierar stort i skolorna
är tävlingen uppbyggd så poängräkningen mellan klasserna är satt i
förhållande till klassens elevantal. Alla elevers prestationer poängsätts.
Poängräkningen är därmed uppbyggd så att ju fler av klassens elever är med
dess mera poäng får klassen och ett större jämförelsetal.

Tävlingarna omfattar klasserna 1-6 i lågstadiet.

Obs! Man får deltaga i högst två grenar

Klasserna 1 tävlar i löpning 2x30m, längd
Klasserna 2-4 tävlar i löpning 2x30m, längd och kula (2,5 kg)
klasserna 5-6 tävlar i löpning 2x30m, höjd och kula (2,5 kg).
I poängtävlingen tävlar klasserna i varje årsklass mot varandra. Också
skolorna tävlar med varandra om vilken skola som är bäst.

Tidsschema

GUSTAFS SKOLTÄVLINGAR  7.5.2022
         
TIDSSCHEMA  (OBS! uppdaterat 4.5. kl. 22.30)
 
       
kl. gren klass   antal deltagare
10:00 2 x 30 m Pojkar 6   4
  Längd Pojkar 1   20
  Höjd Flickor 5/Pojkar 5 1/1
  Kula Flickor 6   4
10:10 2 x 30 m Pojkar 4   13
10:20 Kula Pojkar 6   5
10:30 Längd Flickor 1   23
  2 x 30 m Flickor 4   17
10:50 Kula Pojkar 4   7
11:10 2 x 30 m Flickor 6   10
  Längd Pojkar 2   19
11:20 2 x 30 m Pojkar 5   7
11:15 Kula Flickor 3   2
11:15 Kula Pojkar 3   7
11:20 Höjd Flickor 6/Pojkar 6 4/0
11:25 2 x 30 m Pojkar 1   25
11:40 Längd Flickor 2   12
11:40 Kula Flickor 4   4
11:45 2 x 30 m Flickor 1   25
12:05 Längd Pojkar 4   17
12:10 Kula Flickor 5   6
12:20 2 x 30 m Flickor 3   20
12:30 Kula Pojkar 5   6
12:40 Längd Pojkar 3   19
  2 x 30 m Pojkar 2   30
12:50 Kula Flickor 2   3
13:00 2 x 30 m Flickor 5   6
  Längd Flickor 4   11
13:10 Kula Pojkar 2   7
  2 x 30 m Flickor 2   16
13:20 Längd Flickor 3   15
13:25 2 x 30 m Pojkar 3   30
 
UPPROP 10 MIN FÖRE GRENEN BÖRJAR  
         
TIDSSCHEMA   KLASSVIS/GRENVIS
Pojkar 1     Flickor 1  
10:00 Längd   10:30 Längd
11:25 2 x 30 m   11:45 2 x 30 m
         
Pojkar 2     Flickor 2  
11:10 Längd   11:40 Längd
12:40 2 x 30 m   12:50 Kula
13:10 Kula   13:10 2 x 30 m
         
Pojkar 3     Flickor 3  
11:15 Kula   11:15 Kula
12:40 Längd   12:20 2 x 30 m
13:25 2 x 30 m   13:20 Längd
         
Pojkar 4     Flickor 4  
10:10 2 x 30 m   10:30 2 x 30 m
10:50 Kula   11:40 Kula
12:05 Längd   13:00 Längd
         
Pojkar 5     Flickor 5  
10:00 Höjd   10:00 Höjd
11:10 2 x 30 m   12:10 Kula
12:30 Kula   13:00 2 x 30 m
         
Pojkar 6     Flickor 6  
10:00 2 x 30 m   10:00 Kula
10:20 Kula   10:50 2 x 30 m
11:20 Höjd   11:20 Höjd

Direktiv

DIREKTIV för deltagare

NUMMERUTDELNING
Tävlingsnumrorna utdelas på läktarens första rad.

DIPLOM
Diplom utdelas tillsammans med nummer eller hela skolans diplom åt en lärare som delar ut dem åt de som deltar.

NAMNUPPROP
Namnuppropet sker 15 min före grenens början i uppropshallen bredvid ingången.
Höjdhopparna går direkt till höjdhopps platsen, klasserna 5 och 6.

PRISUTDELNING
Priser till 6 bästa delas ca 10 min efter grenens slut.
Mjukisarna utdelas när klassresultatet är klart.
3 bästa klasserna / årskurs får pris.

BÄSTA SKOLA, VANDRINGSPRIS
Vandringspriset utdelas till bästa skolan ca 16.00

GRENAR
Spikskor får användas.
LÖPNING
Varje deltagare löper 30 m två gånger med några minuters mellanrum.
LÄNGDHOPP
Längdhoppet sker så att avstampen sker inom en hoppzon (1m) och nedslaget i en sandgrop. Varje hoppare har tre hopp.
KULSTÖTNING
I kulstötningen användes 2,5 kg kula och varje deltagare har tre stötar.
HÖJDHOPPET
Varje tävlande har tre försök på en höjd. Efter tre fällningar på samma höjd faller man bort ur tävlingen.

Anmälning
På centralidrottsplanen lördagen 7.5.2022 KL 10.00

KLASSERNAS OCH SKOLORNAS JÄTTEPOPULÄRA TÄVLING DÄR ALLA TRIVS OCH HAR ROLIGT

Anmäl dig via skolans lärare

  1. Skolan/lärarna har anmälningslistorna
  2. Om du har varit med tidigare finns ditt namn med på anmälningslistan, kruxa då i grenen/grenarna du vill deltaga i. Högst två grenar per deltagare.
  3. Nya flickor och pojkar skriv namnet sist på listan, skriv P=pojke eller F=flicka samt grenen/grenarna som du vill deltaga i. Högst två grenar per deltagare.
  4. Kolla när din gren börjar på tidsschemat i Östnyland eller i skolan eller på Akilles hemsida och kom i tid till idrottsplatsen
  5. Sök upp nummerutdelningen på läktarens första rad och fråga efter ditt nummer
  6. Gå till uppropet senast 15 min före grenens början

Tidsschema, info och resultat: www.akilles.fi

Resultat 2022

Centralidrottsplanen 7.5.2022

TÄVLINGEN MELLAN SKOLORNA
Skola Slutpoäng
1 Eklöfska 13,0
2 Sannäs 10,2
3 Strömborgska 9,7
4 Vårberga 9,6
5 Hindhår 7,8
6 Grännäs 4,8
7 Kvaba 4,3
8 Albert Edelfelt 3,8
9 Kullo 3,8
Klasspoäng Flickor 1 + Pojkar 1 Klasspoäng Flickor 2 + Pojkar 2
Plac. Klass Poäng Plac. Klass Poäng
1. Eklöfska 86,0 1. Hindhår 124,0
2. Strömborgska 81,2 2. Sannäs 103,7
3. Kvaba A 66,2 3. Eklöfska 96,0
4. Sannäs 53,9 4. Strömborgska 67,0
5. Kvaba C 43,1 5. Kvaba 2A 65,1
6. Hindhår 40,0 6. Grännäs 41,4
7. Vårberga 28,0 7. Albert Edelfelt 39,2
8. Grännäs 19,4 8. Kvaba 2C 29,8
9. Albert Edelfelt 17,5 9. Vårberga 22,3
10. Kvaba 2B 12,0
Klasspoäng Flickor 3 + Pojkar 3 Klasspoäng Flickor 4 + Pojkar 4
Plac. Klass Poäng Plac. Klass Poäng
1. Grännäs 109,6 1. Sannäs 261,1
2. Sannäs 78,8 2. Hindhår 171,4
3. Hindhår 64,9 3. Vårberga 90,3
4. Strömborgska 63,8 4. Kullo 76,3
5. Vårberga 54,4 5. Eklöfska 56,2
6. Kvaba A 46,2 6. Grännäs 46,5
7. Kvaba B 43,6 7. Strömborgska 46,4
8. Kvaba C 25,9 8. Albert Edelfelt 41,0
9. Eklöfska 18,4 9. Kvaba A 30,7
10. Albert Edelfelt 5,7
Klasspoäng Flickor 5 + Pojkar 5 Klasspoäng Flickor 6 + Pojkar 6
Plac. Klass Poäng Plac. Klass Poäng
1. Vårberga 108,5 1. Vårberga 167,9
2. Eklöfska 99,7 2. Albert Edelfelt 71,5
3. Kullo 83,1 3. Sannäs 68,2
4. Kvaba B 50,4 4. Eklöfska 58,1
5. Sannäs 28,0 5. Kvaba 6A 54,5
6. Strömborgska 26,8 6. Kullo 41,7
7. Hindhår 26,4 7. Kvaba 6C 19,3
8. Grännäs 23,4 8. Hindhår 18,2
Gustafs
skoltävlingar – Centralidrottsplan 7.5.2022
Flickor 1   LÖPNING  
2×30 m
Pojkar 1   LÖPNING   2×30 m
1. Charlotta Laurén  Eklöfska 9,98, 1. Anton Pyhäjärvi  Eklöfska 9,41,
2. Aamu Santalahti  Kvaba 1C 10,32, 2. Alex Forsblom   Kvaba 1C 9,89,
3. Ebba Poulsen  Vårberga 11,08, 3. Elliot Rehnberg  Sannäs 10,33,
4. Ada Riska  Eklöfska 11,08, 4. Elvin Skog  Strömborgska 10,46,
5. Mena Holmström  Kvaba 1A 11,22, 5. Oscar Wikgren  Strömborgska
10,64,
6. Anna Lindfors  Kvaba 1A 11,34, 5. Evert Karlsson  Strömborgska
10,64,
7. Lina Olsson  Strömborgska 11,39, 7. Emil Sederholm  Kvaba 1C  10,69,
8. Anni Leino  Strömborgska 11,47, 8. Urho Aaltonen  Albert Edelfelt
10,78,
9. Nea Melén  Strömborgska 11,54, 9. Mico Mäntsälä  Sannäs 10,85,
10. Evelina Nordström  Grännäs 11,57, 10. Sebastian Björkhem  Eklöfska
10,92,
11. Ebba Liljendal  Kvaba 1A 11,57, 11. Max Äikäs  Eklöfska 11,00,
12. Linn Arvonen  Vårberga 11,69, 12. Noah Suoniemi  Strömborgska
11,07,
13. Edith Sederholm  Eklöfska 11,71, 13. Joel Mäkitalo  Albert Edelfelt
11,16,
14. Amy Mellin  Vårberga 11,72, 14. Benjamin Tervonen  Hindhår
11,17,
15. Charlotta Wiksten  Vårberga 11,74, 15. Oscar Forssell  Eklöfska 11,20,
16. Natalie Johansson  Eklöfska 12,08, 16. Edwin Hellberg  Kvaba 1A 11,49,
17. Ellen Kortelainen  Kvaba 1C 13,37, 17. Casper Sveholm  Kvaba 1A 11,64,
18. Amelie Buddas  Strömborgska 13,68, 18. Linus Rikberg  Kvaba 1A 11,82,
19. Romeo Liimatainen  Strömborgska
11,85,
Flickor 1   LÄNGDHOPP 20. Elis Pirtelä  Kvaba 1A 11,89,
21. Lars Hansson  Vårberga 12,26,
1. Charlotta Laurén  Eklöfska 297, 22. Niklas Holmström  Strömborgska
12,29,
2. Anni Leino  Strömborgska 253, 23. Emil Lindberg  Strömborgska
12,38,
3. Aamu Santalahti  Kvaba 1C 250, 24. Igor Ruokonen  Hindhår 12,65,
4. Ada Riska  Eklöfska 236, 25. Wiljam Lindblad  Strömborgska
12,78,
5. Nea Melén  Strömborgska 233, 26. Max Backström  Hindhår 13,78,
6. Evelina Nordström  Grännäs 230,
7. Natalie Johansson  Eklöfska 222, Pojkar 1   LÄNGDHOPP
8. Linn Arvonen  Vårberga 214,
9. Sofia Wiitala  Vårberga 209, 1. Anton Pyhäjärvi  Eklöfska 312,
10. Bianca Sjöblom  Grännäs 207, 2. Oscar Wikgren  Strömborgska 297,
11. Amy Mellin  Vårberga 207, 3. Evert Karlsson  Strömborgska
293,
12. Anna Lindfors  Kvaba 1A 204, 4. Elvin Skog  Strömborgska 269,
13. Lisa Sepäntalo  Strömborgska 203, 5. Emil Klavér  Strömborgska 257,
14. Lina Olsson  Strömborgska 203, 6. Mico Mäntsälä  Sannäs 256,
15. Ebba Liljendal  Kvaba 1A 201, 7. Noah Suoniemi  Strömborgska 253,
16. Mena Holmström  Kvaba 1A 201, 8. Oscar Forssell  Eklöfska 252,
17. Edith Sederholm  Eklöfska 200, 9. Edwin Hellberg  Kvaba 1A 251,
18. Ellen Kortelainen  Kvaba 1C 197, 10. Sebastian Björkhem  Eklöfska
248,
19. Amelie Buddas  Strömborgska 172, 11. Elliot Rehnberg  Sannäs 248,
12. Max Äikäs  Eklöfska 244,
13. Joel Mäkitalo  Albert Edelfelt
243,
14. Elis Pirtelä  Kvaba 1A 242,
15. Casper Sveholm  Kvaba 1A 240,
16. Romeo Liimatainen  Strömborgska
235,
17. Linus Rikberg  Kvaba 1A 227,
18. Wiljam Lindblad  Strömborgska
226,
19. Benjamin Tervonen  Hindhår 217,
20. Max Backström  Hindhår 209,
21. Niklas Holmström  Strömborgska
201,
22. Lars Hansson  Vårberga 185,
23. Ilkka Orava  Albert Edelfelt
161,
Flickor 2   LÖPNING  
2×30 m
Pojkar 2   LÖPNING   2×30 m
1. Gabriella Johansson  Strömborgska 9,81, 1. Rasmus Åkermarck  Kvaba 2A  9,79,
2. Linn Andersson   Kvaba 2A 10,18, 2. Emil Liitiäinen  Eklöfska 9,89,
3. Nicole Kulp  Strömborgska 10,22, 3. Benjamin Nurmela  Eklöfska 9,90,
4. Erin Korpilammi  Strömborgska 10,44, 4. Isak Bäck  Sannäs 10,07,
5. Neela Lamppu  Albert Edelfelt 10,57, 5. Noah Laakko  Kvaba 2C 10,22,
6. Emilia Rantala  Sannäs 10,92, 6. Walter Lönnfors  Hindhår 10,25,
7. Varpu Ruuska  Albert Edelfelt 11,09, 7. Frans Liedes  Vårberga 10,30,
8. Clara Backman  Strömborgska 11,34, 8. Noel Halin  Sannäs 10,34,
9. Matilda Englund  Grännäs 11,36, 9. Oliver Lönnfors  Hindhår 10,35,
10. Isabel Lepistö  Kvaba 2C 11,38, 10. Axel Latvala  Eklöfska 10,38,
11. Freya Kristen  Sannäs 11,63, 11. Viggo Bärlund  Kvaba 2B 10,42,
12. Alice Backman  Vårberga 11,66, 12. Emil Nyqvist  Eklöfska 10,47,
13. Enea Huttunen  Strömborgska 11,81, 13. Leo Karlsson  Hindhår 10,49,
14. Ellen Törnroos  Strömborgska 12,38, 14. Kristo Antila  Hindhår 10,52,
15. Wilhelmina Nyholm  Vårberga 12,43, 15. Kevin Sundberg  Sannäs 10,55,
16. Niki Lassila  Albert Edelfelt
10,63,
Flickor 2   LÄNGDHOPP 17. Felix Backman   Kvaba 2A 10,72,
18. Jesper Östman  Sannäs 10,73,
1. Neela Lamppu  Albert Edelfelt 284, 19. Dion Ismajli  Eklöfska 10,74,
2. Erin Korpilammi  Strömborgska 274, 20. Ian Lehtinen  Strömborgska
10,74,
3. Linn Andersson   Kvaba 2A 263, 21. Noah McMullen  Kvaba 2A 10,84,
4. Isabel Lepistö  Kvaba 2C 261, 22. Emil Schwab  Hindhår 11,04,
5. Matilda Englund  Grännäs 244, 23. Ebbe Kataja  Eklöfska 11,25,
6. Freya Kristen  Sannäs 238, 24. Aaron Niemelä  Grännäs 11,50,
7. Emilia Rantala  Sannäs 230, 25. Venni Nenonen  Sannäs 11,54,
8. Enea Huttunen  Strömborgska 201, 26. Casimir Ådahl  Eklöfska 11,55,
9. Varpu Ruuska  Albert Edelfelt 189, 27. Heikki Sundman  Strömborgska
11,57,
10. Wilhelmina Nyholm  Vårberga 170, 28. Sampo Koskinen  Albert Edelfelt
11,98,
29. Wiggo Uddström  Strömborgska
12,01,
30. Max Tomperi  Sannäs 12,72,
Flickor 2   KULA 31. Felix Schildt  Sannäs 13,94,
1. Gabriella Johansson  Strömborgska 3,77, Pojkar 2   LÄNGDHOPP
2. Clara Backman  Strömborgska 3,70,
3. Ellen Törnroos  Strömborgska 2,47, 1. Benjamin Nurmela  Eklöfska 342,
2. Axel Latvala  Eklöfska 301,
3. Leo Karlsson  Hindhår 292,
4. Frans Liedes  Vårberga 277,
5. Rasmus Åkermarck  Kvaba 2A  275,
6. Ebbe Kataja  Eklöfska 272,
7. Kevin Sundberg  Sannäs 266,
8. Isak Bäck  Sannäs 264,
9. Elliot Ståhls  Eklöfska 260,
10. Aaron Niemelä  Grännäs 255,
11. Noel Halin  Sannäs 253,
12. Niki Lassila  Albert Edelfelt
252,
13. Dion Ismajli  Eklöfska 243,
14. Casimir Ådahl  Eklöfska 241,
15. Valter Laine  Eklöfska 241,
16. Venni Nenonen  Sannäs 237,
17. Jesper Östman  Sannäs 231,
18. Sampo Koskinen  Albert Edelfelt
229,
19. Heikki Sundman  Strömborgska
228,
20. Ian Lehtinen  Strömborgska 207,
21. Sebastian Sipilä  Eklöfska 191,
Pojkar 2   KULA
1. Elliot Ståhls  Eklöfska 4,57,
2. Emil Schwab  Hindhår 4,22,
3. Valter Laine  Eklöfska 4,00,
4. Noah McMullen  Kvaba 2A 3,81,
5. Kristo Antila  Hindhår 3,19,
6. Max Tomperi  Sannäs 3,17,
7. Sebastian Sipilä  Eklöfska 2,51,
8. Felix Schildt  Sannäs 2,42,
Flickor 3   LÖPNING  
2×30 m
Pojkar 3   LÖPNING   2×30 m
1. Alissa Servin  Kvaba 3B 9,00, 1. Viktor Kullberg  Kvaba 3C 9,24,
2. Matilda Blom  Strömborgska 9,61, 2. Linus Niklander  Kvaba 3A 9,48,
3. Ada Viljanen  Grännäs 9,83, 3. Aaron Tenhunen  Kvaba 3A 9,56,
4. Erin Lindgren  Strömborgska 9,89, 4. Leo Holmlund  Grännäs 9,79,
5. Erika Flykt  Sannäs 10,06, 5. Hugo Suoniemi  Strömborgska
9,82,
6. Ellen Backman  Hindhår 10,52, 6. Anton Gustafsson  Eklöfska
10,05,
7. Donna Ruokonen  Hindhår 10,61, 7. Oscar Törnroos  Strömborgska
10,16,
8. Alma Sjöström  Sannäs 10,61, 8. Erik Hansson  Vårberga 10,21,
9. Erin Finnbäck  Sannäs 10,69, 9. Oscar Brinkas  Grännäs 10,30,
10. Sophie Nyberg  Kvaba 3B 11,05, 10. Anton Weckström  Vårberga
10,57,
11. Emma Pölkki  Sannäs 11,20, 11. Alfons Karlsson  Grännäs 10,73,
12. Isabel Hirvonen  Vårberga 12,22, 12. Eetu Korpilammi  Strömborgska
10,88,
13. Leo Sjöström  Vårberga 11,06,
Flickor 3   LÄNGDHOPP 14. Edvin Westerlund  Vårberga
12,03,
1. Matilda Blom  Strömborgska 317, Pojkar 3   LÄNGDHOPP
2. Erin Lindgren  Strömborgska 283,
3. Ada Viljanen  Grännäs 279, 1. Leo Holmlund  Grännäs 334,
4. Estelle Bagge  Grännäs 270, 2. Viktor Kullberg  Kvaba 3C 331,
5. Ellen Backman  Hindhår 266, 3. Hugo Suoniemi  Strömborgska 323,
6. Alma Sjöström  Sannäs 254, 4. Oscar Brinkas  Grännäs 299,
7. Erika Flykt  Sannäs 250, 5. Erik Hansson  Vårberga 294,
8. Donna Ruokonen  Hindhår 243, 6. Aaron Tenhunen  Kvaba 3A 288,
9. Sophie Nyberg  Kvaba 3B 228, 7. Kasper Koskela  Albert Edelfelt
283,
10. Amanda Sjöblom  Grännäs 218, 8. Elias Miettinen  Grännäs 280,
9. Jonathan Liljendal  Kvaba 3B
269,
Flickor 3   KULA 10. Robin Johansson  Hindhår 268,
11. Oscar Törnroos  Strömborgska
268,
1. Erin Finnbäck  Sannäs 4,66, 12. Anton Weckström  Vårberga 257,
13. Anton Gustafsson  Eklöfska 246,
Pojkar 3   KULA
1. Jonathan Liljendal  Kvaba 3B
5,77,
2. Robin Johansson  Hindhår 5,73,
3. Linus Niklander  Kvaba 3A 5,05,
4. Leo Sjöström  Vårberga 4,93,
5. Edvin Westerlund  Vårberga 4,76,
6. Elias Miettinen  Grännäs 4,39,
7. Eetu Korpilammi  Strömborgska
4,25,
Flickor 4   LÖPNING  
2×30 m
Pojkar 4   LÖPNING   2×30 m
1. Elin Nyholm  Hindhår 9,22, 1. Elias Weckström  Grännäs 9,38,
2. Fiona Riska  Vårberga 9,27, 2. Rasmus Bergholm  Hindhår 9,58,
3. Nicole Äikäs  Vårberga 9,38, 3. Rasmus Helander  Sannäs 9,61,
4. Bella Lustig  Vårberga 9,51, 4. Wiggo Fridolfsson  Grännäs
10,14,
5. Aava Janhonen  Sannäs 9,52, 5. Jakob Lindholm  Kullo 10,28,
6. Sofia Järveläinen  Sannäs 9,56, 6. Emil Karjarinta  Sannäs 10,30,
7. Ellen Lindberg  Sannäs 9,66, 7. Panu Nenonen  Sannäs 10,37,
8. Anna Ahlnäs  Kvaba 4A 9,69, 8. William Holmström  Strömborgska
10,41,
9. Wilma Slotte  Vårberga 9,69, 9. Lucas Carlström  Sannäs 10,65,
10. Iris Sepäntalo  Strömborgska 9,70, 10. Oscar Hänninen  Kullo 11,66,
11. Saga Ådahl  Eklöfska 9,85, 11. Simon Lönnfors  Hindhår 13,25,
12. Vanessa Kinnunen  Eklöfska 9,93,
13. Minea Kaustell  Hindhår 9,93, Pojkar 4   LÄNGDHOPP
14. Isabella Kulp  Strömborgska 9,94,
15. Sofia Backman  Strömborgska 10,28, 1. Rasmus Helander  Sannäs 361,
16. Lydia Paju  Sannäs 10,32, 2. Eddy Okasanen  Albert Edelfelt
343,
17. Sanni Sten  Hindhår 11,08, 3. Rasmus Bergholm  Hindhår 329,
18. Wilma Nyqvist  Eklöfska 11,10, 4. Lucas Carlström  Sannäs 304,
19. Ada Schwab  Hindhår 11,18, 5. Lukas Laurèn  Eklöfska 300,
6. Titus Nylund  Sannäs 295,
Flickor 4   LÄNGDHOPP 7. Wiggo Fridolfsson  Grännäs 289,
8. Leon Junes  Albert Edelfelt 286,
1. Elin Nyholm  Hindhår 334, 9. Emil Karjarinta  Sannäs 286,
2. Fiona Riska  Vårberga 317, 10. William Holmström  Strömborgska
269,
3. Iris Sepäntalo  Strömborgska 306, 11. Jakob Lindholm  Kullo 261,
4. Ellen Lindberg  Sannäs 291, 12. Rico Lassila  Albert Edelfelt
260,
5. Nicole Äikäs  Vårberga 284, 13. Wilhelm Schildt  Sannäs 256,
6. Minea Kaustell  Hindhår 281, 14. Emil Leiden  Hindhår 255,
7. Aava Janhonen  Sannäs 274, 15. Alf Väisänen  Sannäs 248,
8. Lydia Paju  Sannäs 264, 16. Oscar Hänninen  Kullo 214,
9. Sofia Backman  Strömborgska 251,
10. Ada Schwab  Hindhår 230, Pojkar 4   KULA
Flickor 4   KULA 1. Panu Nenonen  Sannäs 6,98,
2. Leon Junes  Albert Edelfelt
5,95,
1. Sofia Järveläinen  Sannäs 5,95, 3. Lukas Laurèn  Eklöfska 5,69,
2. Anna Ahlnäs  Kvaba 4A 5,18, 4. Wilhelm Schildt  Sannäs 5,36,
3. Saga Ådahl  Eklöfska 4,42, 5. Titus Nylund  Sannäs 5,06,
4. Vanessa Kinnunen  Eklöfska 4,39, 6. Rico Lassila  Albert Edelfelt
4,96,
5. Sanni Sten  Hindhår 3,28, 7. Emil Leiden  Hindhår 4,95,
8. Alf Väisänen  Sannäs 3,65,
Flickor 5   LÖPNING  
2×30 m
Pojkar 5   LÖPNING   2×30 m
1. Amanda Ahlgren  Eklöfska 8,38, 1. Tobias Isaksson  Eklöfska 8,48,
2. Adele Servin  Kvaba 5B 8,98, 2. Tobias Tallqvist  Strömborgska
8,84,
3. Lilly-Maj Roos  Kullo 9,04, 3. Alexander Korttinen  Vårberga
9,02,
4. Ilona Rönnbacka  Eklöfska 9,54, 4. Albert Ståhls  Eklöfska 9,43,
5. Ksenia Mörne  Vårberga 10,00, 5. Alex Backman  Kvaba 5B 9,44,
6. Nadja Liitiäinen  Sannäs 10,19, 6. Walter Sahlberg  Vårberga 10,98,
Flickor 5   HÖJDHOPP Pojkar 5   HÖJDHOPP
1. Alina Wiitala  Vårberga 114, 1. Tobias Isaksson  Eklöfska 138,
2. Alexander Korttinen  Vårberga
126,
Flickor 5   KULA
Pojkar 5   KULA
1. Lilly-Maj Roos  Kullo 6,14,
2. Alina Wiitala  Vårberga 6,01, 1. Tobias Tallqvist  Strömborgska
7,61,
3. Ilona Rönnbacka  Eklöfska 6,00, 2. Walter Sahlberg  Vårberga 6,32,
4. Victoria Eriksson  Sannäs 5,93, 3. Alex Backman  Kvaba 5B 5,96,
5. Cassandra Skog  Hindhår 5,52, 4. Hugo Viljanen  Grännäs 5,43,
6. Ksenia Mörne  Vårberga 4,92,
Flickor 6   LÖPNING  
2×30 m
Pojkar 6   LÖPNING   2×30 m
1. Fanny Finell  Kvaba 6A 8,26, 1. Tom Uutela  Eklöfska 8,26,
2. Clara Henriksson  Vårberga 8,43, 2. William Rehnberg  Sannäs 8,70,
3. Emmi Schroderus  Albert Edelfelt 8,95, 3. Jesper Monto  Sannäs 10,29,
4. Minea Henriksson  Albert Edelfelt 8,97,
5. Saga Junes  Albert Edelfelt 9,40, Pojkar 6   KULA
6. Chiara Riska  Vårberga 9,40,
7. Erin Kortelainen  Kvaba 6C 9,50, 1. Wilhelm Väyrynen  Eklöfska 8,71,
8. Peppi Partanen  Vårberga 9,72, 2. Lucas Turtia  Kullo 7,92,
9. Emma Nickström  Vårberga 9,76, 3. Jesper Monto  Sannäs 6,80,
10. Sofia Sten  Hindhår 19,30, 4. Tom Uutela  Eklöfska 6,71,
Flickor 6   HÖJDHOPP
1. Fanny Finell  Kvaba 6A 134,
1. Clara Henriksson  Vårberga 134,
3. Minea Henriksson  Albert Edelfelt 115,
4. Saga Junes  Albert Edelfelt 115,
Flickor 6   KULA
1. Isabella Aarnio  Kvaba 6A 6,58,
2. Ellen Lustig  Vårberga 6,57,
3. Emma Nickström  Vårberga 6,43,
4. Peppi Partanen  Vårberga 5,36,
5. Erin Kortelainen  Kvaba 6C 4,21,
6. Sofia Sten  Hindhår 3,45,

Deltagare

Gustafs skoltävlingar – Centralidrottsplan 7.5.2022 192 140 52 deltagare/gren
uppdaterad torsdag 5.5 kl 16 2x30m Höjd/längd kula
Deltagare L H K P=Pojke
Nummer   Namn Skola löp Hopp kula KLASS F=Flicka
1 Ilkka Orava Albert Edelfelt H 1 P
2 Justus Ojala Albert Edelfelt L H 1 P
3 Urho Aaltonen Albert Edelfelt L 1 P
4 Joel Mäkitalo Albert Edelfelt L H 1 P
5 Varpu Ruuska Albert Edelfelt L H 2 F
6 Neela Lamppu Albert Edelfelt L H 2 F
7 Sampo Koskinen Albert Edelfelt L H 2 P
8 Niki Lassila Albert Edelfelt L H 2 P
9 Kasper Koskela Albert Edelfelt L H 3 P
10 Leon Junes Albert Edelfelt H K 4 P
11 Veikka Tervonen Albert Edelfelt H 4 P
12 Rico Lassila Albert Edelfelt H K 4 P
13 Eddy Okasanen Albert Edelfelt H 4 P
14 Eevert Forsström Albert Edelfelt H 4 P
15 Jasu Ahola Albert Edelfelt L K 5 P
16 Nooa Vanha-Mylläri Albert Edelfelt L K 5 P
17 Minea Henriksson Albert Edelfelt L 6 F
18 Saga Junes Albert Edelfelt L H 6 F
19 Emmi Schroderus Albert Edelfelt L 6 F
20 Charlotta Laurén Eklöfska L H 1 F
21 Edith Sederholm Eklöfska L H 1 F
22 Natalie Johansson Eklöfska L H 1 F
23 Ada Riska Eklöfska L H 1 F
24 Anton Pyhäjärvi Eklöfska L H 1 P
25 Sebastian Björkhem Eklöfska L H 1 P
26 Benjamin Lönnfors Eklöfska L H 1 P
27 Oscar Forssell Eklöfska L H 1 P
28 Max Äikäs Eklöfska L H 1 P
29 Emil Liitiäinen Eklöfska L 2 P
30 Elliot Ståhls Eklöfska H K 2 P
31 Ebbe Kataja Eklöfska L H 2 P
32 Axel Latvala Eklöfska L H 2 P
33 Emil Nyqvist Eklöfska L 2 P
34 Sebastian Sipilä Eklöfska H K 2 P
35 Dion Ismajli Eklöfska L H 2 P
36 Casimir Ådahl Eklöfska L H 2 P
37 Benjamin Nurmela Eklöfska L H 2 P
38 Valter Laine Eklöfska L K 2 P
39 Adela Holmström Eklöfska L H 3 F
40 Isabella Lönnfors Eklöfska L H 3 F
41 Anton Gustafsson Eklöfska L H 3 P
42 Noah Rönnbacka Eklöfska L K 3 P
43 Oscar Andersson Eklöfska H 3 P
44 Wilma Nyqvist Eklöfska L 4 F
45 Vanessa Kinnunen Eklöfska L K 4 F
46 Saga Ådahl Eklöfska L K 4 F
47 Lukas Laurèn Eklöfska H K 4 P
48 Amanda Ahlgren Eklöfska L 5 F
49 Ilona Rönnbacka Eklöfska L K 5 F
50 Albert Ståhls Eklöfska L 5 P
51 Tobias Isaksson Eklöfska L H 5 P
52 Emma Kataja Eklöfska L H 6 F
53 Tom Uutela Eklöfska L K 6 P
54 Lucas Lindgren Eklöfska L K 6 P
55 Wilhelm Väyrynen Eklöfska K 6 P
56 Evelina Nordström Grännäs L H 1 F
57 Bianca Sjöblom Grännäs H 1 F
58 Aurora Grönqvist Grännäs L H 1 F
59 Matilda Englund Grännäs L H 2 F
60 Aaron Niemelä Grännäs L H 2 P
61 Ada Viljanen Grännäs L H 3 F
62 Estelle Bagge Grännäs H 3 F
63 Amanda Sjöblom Grännäs H 3 F
64 Amelia Grönqvist Grännäs L H 3 F
65 Elias Miettinen Grännäs L K 3 P
66 Oscar Brinkas Grännäs L H 3 P
67 Alfons Karlsson Grännäs L 3 P
68 Leo Holmlund Grännäs L H 3 P
69 Elias Weckström Grännäs L 4 P
70 Wiggo Fridolfsson Grännäs L H 4 P
71 Hugo Viljanen Grännäs K 5 P
72 Pinja Raunio Hindhår L H 1 F
73 Max Backström Hindhår L H 1 P
74 Igor Ruokonen Hindhår L 1 P
75 Benjamin Tervonen Hindhår L H 1 P
76 Emil Schwab Hindhår L K 2 P
77 Walter Lönnfors Hindhår L 2 P
78 Oliver Lönnfors Hindhår L 2 P
79 Leo Karlsson Hindhår L H 2 P
80 Donna Ruokonen Hindhår L H 3 F
81 Ellen Backman Hindhår L H 3 F
82 Robin Johansson Hindhår H K 3 P
83 Ada Schwab Hindhår L H 4 F
84 Elin Nyholm Hindhår L H 4 F
85 Minea Kaustell Hindhår L H 4 F
86 Sanni Sten Hindhår L K 4 F
87 Simon Lönnfors Hindhår L 4 P
88 Emil Leiden Hindhår H K 4 P
89 Rasmus Bergholm Hindhår L H 4 P
90 Cassandra Skog Hindhår K 5 F
91 Sofia Sten Hindhår L K 6 F
92 Oscar Hänninen Kullo L H 4 P
93 Jakob Lindholm Kullo L H 4 P
94 Lilly-Maj Roos Kullo L K 5 F
95 Lucas Turtia Kullo K 6 P
96 Anna Lindfors Kvaba 1A L H 1 F
97 Ebba Liljendal Kvaba 1A L H 1 F
98 Mena Holmström Kvaba 1A L H 1 F
99 Elis Pirtelä Kvaba 1A L H 1 P
100 Casper Sveholm Kvaba 1A L H 1 P
101 Linus Rikberg Kvaba 1A L H 1 P
102 Edwin Hellberg Kvaba 1A L H 1 P
103 Ellen Kortelainen Kvaba 1C L H 1 F
104 Aamu Santalahti Kvaba 1C L H 1 F
105 Alex Forsblom  Kvaba 1C L 1 P
106 Emil Sederholm Kvaba 1C  L 1 P
107 Linn Andersson  Kvaba 2A L H 2 F
108 Noah McMullen Kvaba 2A L K 2 P
109 Felix Backman  Kvaba 2A L 2 P
110 Rasmus Åkermarck Kvaba 2A  L H 2 P
111 Viggo Bärlund Kvaba 2B L 2 P
112 Isabel Lepistö Kvaba 2C L H 2 F
113 Noah Laakko Kvaba 2C L 2 P
114 Emelie Nordling Kvaba 3A L H 3 F
115 Linus Niklander Kvaba 3A L H 3 P
116 Aaron Tenhunen Kvaba 3A L H 3 P
117 Sophie Nyberg Kvaba 3B L H 3 F
118 Alissa Servin Kvaba 3B L 3 F
119 Jonathan Liljendal Kvaba 3B H K 3 P
120 Viktor Kullberg Kvaba 3C L H 3 P
121 Anna Ahlnäs Kvaba 4A L K 4 F
122 Adele Servin Kvaba 5B L 5 F
123 Alex Backman Kvaba 5B L K 5 P
124 Fanny Finell Kvaba 6A L H 6 F
125 Isabella Aarnio Kvaba 6A K 6 F
126 Erin Kortelainen Kvaba 6C L K 6 F
127 Mico Mäntsälä Sannäs L H 1 F
128 Elliot Rehnberg Sannäs L H 1 F
129 Emilia Rantala Sannäs L H 2 F
130 Freya Kristen Sannäs L H 2 F
131 Isak Bäck Sannäs L H 2 P
132 Noel Halin Sannäs L H 2 P
133 Venni Nenonen Sannäs L H 2 P
134 Felix Schildt Sannäs L K 2 P
135 Kevin Sundberg Sannäs L H 2 P
136 Max Tomperi Sannäs L K 2 P
137 Jesper Östman Sannäs L H 2 P
138 Erika Flykt Sannäs L H 3 F
139 Cecilia Boxström Sannäs L K 3 F
140 Erin Finnbäck Sannäs L K 3 F
141 Emma Pölkki Sannäs L 3 F
142 Alma Sjöström Sannäs L H 3 F
143 Aava Janhonen Sannäs L H 4 F
144 Ellen Lindberg Sannäs L H 4 F
145 Lydia Paju Sannäs L H 4 F
146 Sofia Järveläinen Sannäs L K 4 F
147 Lucas Carlström Sannäs L H 4 P
148 Rasmus Helander Sannäs L H 4 P
149 Emil Karjarinta Sannäs L H 4 P
150 Panu Nenonen Sannäs L K 4 P
151 Titus Nylund Sannäs L K 4 P
152 Wilhelm Schildt Sannäs H K 4 P
153 Alf Väisänen Sannäs L H 4 P
154 Nadja Liitiäinen Sannäs L 5 F
155 Victoria Eriksson Sannäs K 5 F
156 William Rehnberg Sannäs L 6 P
157 Jesper Monto Sannäs L K 6 P
158 Nea Melén Strömborgska L H 1 F
159 Sofia Valtari Strömborgska L 1 F
160 Amelie Buddas Strömborgska L 1 F
161 Melissa Lindell Strömborgska L 1 F
162 Lisa Sepäntalo Strömborgska H 1 F
163 Anni Leino Strömborgska L H 1 F
164 Lina Olsson Strömborgska L H 1 F
165 Oscar Wikgren Strömborgska L H 1 P
166 Emil Klavér Strömborgska H 1 P
167 Emil Lindberg Strömborgska L 1 P
168 Elvin Skog Strömborgska L H 1 P
169 Noah Suoniemi Strömborgska L 1 P
170 Niklas Holmström Strömborgska L H 1 P
171 Romeo Liimatainen Strömborgska L H 1 P
172 Wiljam Lindblad Strömborgska L 1 P
173 Evert Karlsson Strömborgska L H 1 P
174 Gabriella Johansson Strömborgska L K 2 F
175 Ellen Törnroos Strömborgska L K 2 F
176 Nicole Kulp Strömborgska L 2 F
177 Enea Huttunen Strömborgska H 2 F
178 Clara Backman Strömborgska L K 2 F
179 Erin Korpilammi Strömborgska L H 2 F
180 Ian Lehtinen Strömborgska L H 2 P
181 Joel Valtari Strömborgska L H 2 P
182 Wiggo Uddström Strömborgska L 2 P
183 Heikki Sundman Strömborgska L H 2 P
184 Matilda Blom Strömborgska L H 3 F
185 Wilda Siro Strömborgska L 3 F
186 Oscar Törnroos Strömborgska L H 3 P
187 Eetu Korpilammi Strömborgska L K 3 P
188 Hugo Suoniemi Strömborgska L H 3 P
189 Isabella Kulp Strömborgska L 4 F
190 Sofia Backman Strömborgska L H 4 F
191 Iris Sepäntalo Strömborgska L H 4 F
192 William Holmström Strömborgska L H 4 P
193 Tobias Tallqvist Strömborgska L K 5 P
194 Amy Mellin Vårberga L H 1 F
195 Charlotta Wiksten Vårberga L 1 F
196 Ebba Poulsen Vårberga L 1 F
197 Linn Arvonen Vårberga L H 1 F
198 Vilda Lindén Vårberga L H 1 F
199 Sofia Wiitala Vårberga H 1 F
200 Lars Hansson Vårberga L H 1 P
201 Wilhelmina Nyholm Vårberga L H 2 F
202 Alice Backman Vårberga L 2 F
203 Emelie Lönnroos Vårberga L H 2 F
204 Frans Liedes Vårberga L H 2 F
205 Vanessa Linden Vårberga L H 3 F
206 Isabel Hirvonen Vårberga L 3 F
207 Isabella Nyholm Vårberga L H 3 F
208 Stella Borgman Vårberga L H 3 F
209 Erik Hansson Vårberga L H 3 P
210 Anton Weckström Vårberga L H 3 P
211 Leo Sjöström Vårberga L K 3 P
212 Edvin Westerlund Vårberga H K 3 P
213 Fiona Riska Vårberga L H 4 F
214 Nicole Äikäs Vårberga L H 4 F
215 Bella Lustig Vårberga L H 4 F
216 Wilma Slotte Vårberga L 4 F
217 Alina Wiitala Vårberga H K 5 F
218 Walter Sahlberg Vårberga L K 5 F
219 Ksenia Mörne Vårberga L K 5 P
220 Clara Henriksson Vårberga L H 6 F
221 Chiara Riska Vårberga L 6 F
222 Emma Nickström Vårberga L K 6 F
223 Peppi Partanen Vårberga L K 6 F
224

Resultat 2019

Kokonhallen 24.3.2019

TÄVLINGEN MELLAN SKOLORNA
       
  Skola Slutpoäng
1 Hindhår 12,6  
2 Tolkis 10,8  
3 Sannäs 10,3  
4 Gammelbacka 9,8  
5 Vårberga 7,8  
6 Kullo 6,2  
7 Saxby 6,0  
8 Albert Edelfelt 3,7  
9 Kvaba 3,1  
10 Näse 1,8  
11 Grännäs 0,2  
Klasspoäng Flickor 1 + Pojkar 1 Klasspoäng Flickor 2 + Pojkar 2
               
Plac. Klass Poäng   Plac. Klass Poäng  
1. Sannäs 121,6   1. Hindhår 188,3  
2. Albert Edelfelt 96,1   2. Gammelbacka 163,7  
3. Tolkis 79,3   3. Tolkis 111,2  
4. Kullo 70,4   4. Saxby 111,2  
5. Saxby 67,4   5. Sannäs 110,2  
6. Hindhår 64,0   6. Vårberga 107,9  
7. Gammelbacka 59,2   7. Kullo 95,8  
8. Kvaba A 36,0   8. Kvaba 2A 48,1  
9. Grännäs 26,1   9. Kvaba 2C 29,0  
10. Vårberga 24,5   10. Kvaba 2B 25,4  
11. Näse 12,3   11. Näse 23,2  
12. Kvaba C 7,0   12. Albert Edelfelt 6,6  
13. Kvaba B 5,4          
               
               
Klasspoäng Flickor 3 + Pojkar 3 Klasspoäng Flickor 4 + Pojkar 4
               
Plac. Klass Poäng   Plac. Klass Poäng  
1. Tolkis 127,8   1. Vårberga 193,6  
2. Gammelbacka 121,0   2. Kullo 173,8  
3. Kvaba D 116,8   3. Hindhår 141,9  
4. Hindhår 114,2   4. Sannäs 138,2  
5. Vårberga 105,4   5. Gammelbacka 120,5  
6. Kullo 99,2   6. Saxby 106,0  
7. Saxby 97,2   7. Tolkis 90,9  
8. Sannäs 73,7   8. Kvaba A 58,1  
9. Kvaba A 63,8   9. Kvaba B 33,5  
10. Kvaba C 31,9   10. Grännäs 32,4  
11. Grännäs 12,6   11. Kvaba C 28,4  
12. Albert Edelfelt 11,9   12. Albert Edelfelt 21,3  
13. Näse 11,8   13. Näse 11,8  
14. Kvaba B 11,1          
               
Klasspoäng Flickor 5 + Pojkar 5 Klasspoäng Flickor 6 + Pojkar 6
               
Plac. Klass Poäng   Plac. Klass Poäng  
1. Hindhår 432,3   1. Hindhår 514,1  
2. Vårberga 293,2   2. Sannäs 187,6  
3. Sannäs 177,7   3. Gammelbacka 156,9  
4. Tolkis 171,7   4. Kullo 149,6  
5. Kullo 168,1   5. Tolkis 92,3  
6. Saxby 157,1   6. Vårberga 75,1  
7. Kvaba C 73,7   7. Saxby 74,4  
8. Gammelbacka 68,6   8. Näse 70,0  
9. Kvaba B 44,2   9. Albert Edelfelt 42,2  
10. Grännäs 41,9          
11. Näse 36,3          
12. Kvaba A 32,8          
Flickor 1   LÖPNING   2×30 m Pojkar 1   LÖPNING   2×30 m
   
1. Felicia Björkskog  Tolkis 10,86, 1. Alex Uutela  Gammelbacka 10,35,
2. Elin Nyholm  Hindhår 10,93, 2. Otto Sormunen  Albert Edelfelt 10,49,
3. Fiona Riska  Vårberga 10,93, 3. Ronny Törnroos  Gammelbacka 10,80,
4. Bella Lustig  Vårberga 11,11, 4. Veikka Tervonen  Albert Edelfelt 10,92,
5. Idun Sundqvist  Tolkis 11,21, 5. Patrik Forsell  Albert Edelfelt 11,14,
6. Madicken Fransas  Tolkis 11,29, 6. Anthon Ikonen  Hindhår 11,19,
7. Vanessa Kinnunen  Tolkis 11,47, 7. Titus Nylund  Sannäs 11,31,
8. Aava Janhonen  Sannäs 11,49, 8. Emil Karjarinta  Sannäs 11,35,
9. Kaisla Ylönen  Albert Edelfelt 11,71, 9. Eddy Oksanen  Albert Edelfelt 11,70,
10. Tindra Rönnholm  Tolkis 11,71, 10. Wilhelm Schildt  Sannäs 11,70,
11. Hertta Hyvärinen  Albert Edelfelt 11,75, 11. Alvin Tanninen  Grännäs 11,83,
12. Sofia Järveläinen  Sannäs 11,77, 12. Theo Oljemark  Kullo 11,84,
13. Mea Eklund  Saxby 11,83, 13. Evert Forsstöm  Albert Edelfelt 11,89,
14. Ebba Stolt  Albert Edelfelt 11,93, 14. Casper Nopanen  Kvaba 1A 11,89,
15. Linnea Roberts  Kvaba 1A 12,03, 15. Emil Leidén  Hindhår 12,05,
16. Minea Kaustell  Hindhår 12,05, 16. Panu Nenonen  Sannäs 12,13,
17. Felicia Sahamies  Grännäs 12,07, 17. Leon Junes  Albert Edelfelt 12,29,
18. Roosa Rikala  Albert Edelfelt 12,11, 18. London Holst  Kullo 12,50,
19. Mira Lohmann  Gammelbacka 12,12, 19. Rasmus Helander  Sannäs 12,68,
20. Lydia Paju  Sannäs 12,12, 20. Wiggo Fridolfsson  Grännäs 12,75,
21. Sofia Stör  Näse 12,18, 21. Jim Bergqvist  Kvaba 1A 12,80,
22. Kira Välimaa  Gammelbacka 12,20, 22. Aaron Sarinko  Gammelbacka 12,99,
23. Minea Hokka  Gammelbacka 12,21, 23. Alf Väisänen  Sannäs 13,06,
24. Nellah Fast  Kvaba 1A 12,45, 24. Oscar Hänninen  Kullo 13,16,
25. Sofia Backman  Näse 12,45, 25. Simon Lönnfors  Hindhår 15,81,
26. Aava Kosamo  Albert Edelfelt 12,58,  
27. Linnea Eriksson  Kvaba 1C 12,64, Pojkar 1   LÄNGDHOPP
28. Amanda Grönqvist  Tolkis 12,64,  
29. Isla Eteläniemi  Albert Edelfelt 12,65, 1. Eddy Oksanen  Albert Edelfelt 291,
30. Vera Ekholm  Tolkis 12,78, 2. Veikka Tervonen  Albert Edelfelt 281,
31. Iisa Huhtaniitty  Albert Edelfelt 12,93, 3. Alex Uutela  Gammelbacka 273,
32. Mirella Lappalainen  Sannäs 13,05, 4. Titus Nylund  Sannäs 273,
33. Wilma Nyqvist  Gammelbacka 13,85, 5. Wilhelm Schildt  Sannäs 266,
34. Wilma Hyttinen  Sannäs 14,07, 6. Evert Forsstöm  Albert Edelfelt 263,
35. Cassandra Törnqvist  Saxby 14,15, 7. London Holst  Kullo 262,
36. Sanni Sten  Hindhår 14,39, 8. Panu Nenonen  Sannäs 257,
  9. Viktor Lind  Kvaba 1B 255,
Flickor 1   LÄNGDHOPP 10. Rasmus Helander  Sannäs 250,
  11. Casper Nopanen  Kvaba 1A 239,
1. Elin Nyholm  Hindhår 290, 12. Anthon Ikonen  Hindhår 238,
2. Lydia Paju  Sannäs 274, 13. Lucas Carlström  Sannäs 233,
3. Aava Janhonen  Sannäs 267, 14. Emil Karjarinta  Sannäs 231,
4. Sofia Järveläinen  Sannäs 256, 15. Alf Väisänen  Sannäs 229,
5. Sofia Stör  Näse 255, 16. Oscar Hänninen  Kullo 221,
6. Fiona Riska  Vårberga 244, 17. Leon Junes  Albert Edelfelt 220,
7. Iisa Huhtaniitty  Albert Edelfelt 239, 18. Alvin Tanninen  Grännäs 219,
8. Aava Kosamo  Albert Edelfelt 234, 19. Jim Bergqvist  Kvaba 1A 218,
9. Minea Kaustell  Hindhår 232, 20. Theo Oljemark  Kullo 197,
10. Bella Lustig  Vårberga 230, 21. Aaron Sarinko  Gammelbacka 196,
11. Amanda Grönqvist  Tolkis 226, 22. Wiggo Fridolfsson  Grännäs 192,
12. Linnea Roberts  Kvaba 1A 224,  
13. Nellah Fast  Kvaba 1A 216,  
14. Mira Lohmann  Gammelbacka 211,  
15. Hertta Hyvärinen  Albert Edelfelt 208,  
16. Naomi Alakoski  Sannäs 208,  
17. Linnea Eriksson  Kvaba 1C 207,  
18. Ebba Stolt  Albert Edelfelt 205,  
19. Vera Ekholm  Tolkis 205,  
20. Mirella Lappalainen  Sannäs 198,  
21. Mea Eklund  Saxby 197,  
22. Minea Hokka  Gammelbacka 195,  
23. Kira Välimaa  Gammelbacka 193,  
24. Cassandra Törnqvist  Saxby 192,  
25. Madicken Fransas  Tolkis 188,  
26. Wilma Nyqvist  Gammelbacka 185,  
27. Inkeri Kujala  Albert Edelfelt 179,  
28. Sofia Backman  Näse 178,  
29. Sanni Sten  Hindhår 169,  
30. Isabel Salmi  Gammelbacka 146,  
31. Wilma Hyttinen  Sannäs 139,  
   
   
Flickor 2   LÖPNING   2×30 m Pojkar 2   LÖPNING   2×30 m
   
1. Amanda Ahlgren  Gammelbacka 9,23, 1. Amos Grönman  Kvaba 2A 9,70,
2. Lilly-Maj Roos  Kullo 9,90, 2. Tobias Isaksson  Tolkis 9,88,
3. Ingrid Ahlfors  Hindhår 10,34, 3. William Ek  Gammelbacka 10,12,
4. Linn Nordström  Kvaba 2B 10,53, 3. Rasmus Bergholm  Hindhår 10,12,
5. Evangelina Frisk  Kvaba 2B 10,64, 5. Adrian Widestam  Näse 10,18,
6. Alina Wiitala  Vårberga 10,77, 6. Alex Ådahl  Tolkis 10,20,
7. Ilona Rönnbacka  Gammelbacka 10,88, 7. Axel Mara  Vårberga 10,26,
8. Julia Kullberg  Kvaba 2A 11,01, 8. Viggo Lindfors  Vårberga 10,29,
9. Molly Bäck  Sannäs 11,05, 9. Alexander Korttinen  Vårberga 10,77,
10. Triin Boije af Gennäs  Sannäs 11,08, 10. Melvin Backman  Hindhår 10,85,
11. Wilma Finnbäck  Sannäs 11,33, 11. Viggo Johansson  Tolkis 10,91,
12. Inez Hoff  Kvaba 2A 11,36, 12. Elias Haavisto  Saxby 11,01,
13. Isabella Backman  Vårberga 11,38, 13. Albert Ståhls  Tolkis 11,03,
14. Jemina Bergman  Sannäs 11,41, 14. Reko Otranen  Tolkis 11,12,
15. Frida Strömfors  Sannäs 11,46, 15. Kalle Leino  Hindhår 11,14,
16. Saga Lahdensuo  Gammelbacka 11,49, 16. Liam Oljemark  Kullo 11,14,
17. Nadja Liitiäinen  Sannäs 11,49, 17. Aron Skog  Näse 11,28,
18. Nicolina Hayes  Hindhår 12,09, 18. Martti Främling  Gammelbacka 11,32,
19. Emilia Björkhem  Gammelbacka 12,13, 19. August Tukiainen  Kvaba 2C 11,57,
20. Lotta Rantanen  Albert Edelfelt 12,59, 20. Nico Nickström  Vårberga 11,79,
21. Rebecca Mansner  Sannäs 13,32, 21. Milton Backman  Hindhår 11,83,
  22. Walter Sahlberg  Vårberga 11,86,
Flickor 2   LÄNGDHOPP 23. Jens Rämö  Sannäs 12,66,
   
1. Amanda Ahlgren  Gammelbacka 360, Pojkar 2   LÄNGDHOPP
2. Ingrid Ahlfors  Hindhår 322,  
3. Soraya Haakana  Gammelbacka 292, 1. Tobias Tallqvist  Saxby 347,
4. Alina Wiitala  Vårberga 289, 2. Tobias Isaksson  Tolkis 338,
5. Linn Nordström  Kvaba 2B 282, 3. Alexander Korttinen  Vårberga 330,
6. Ilona Rönnbacka  Gammelbacka 278, 4. Alex Ådahl  Tolkis 326,
7. Julia Kullberg  Kvaba 2A 264, 5. Amos Grönman  Kvaba 2A 321,
8. Nadja Liitiäinen  Sannäs 256, 6. William Ek  Gammelbacka 316,
9. Wilma Finnbäck  Sannäs 252, 7. Elliot Andersson  Kvaba 2C 300,
10. Melissa Nordström  Kullo 239, 8. Adrian Widestam  Näse 297,
11. Hanna Wesslin  Gammelbacka 234, 9. Albert Ståhls  Tolkis 287,
12. Emilia Björkhem  Gammelbacka 232, 10. Axel Mara  Vårberga 258,
13. Lotta Rantanen  Albert Edelfelt 231, 11. Jonathan Westman  Gammelbacka 253,
14. Stella Park-Björklund  Hindhår 227, 12. Martti Främling  Gammelbacka 238,
15. Victoria Eriksson  Sannäs 226, 13. Melvin Backman  Hindhår 238,
16. Frida Strömfors  Sannäs 225, 14. Aron Skog  Näse 235,
17. Triin Boije af Gennäs  Sannäs 214, 15. Milton Backman  Hindhår 234,
18. Inez Hoff  Kvaba 2A 209, 16. August Tukiainen  Kvaba 2C 233,
19. Melina Backman  Vårberga 209, 17. Reko Otranen  Tolkis 221,
20. Isabella Backman  Vårberga 191, 18. Eddie Warma  Sannäs 220,
21. Janina Kotkavuori  Gammelbacka 184, 19. Ludvig Frankenhaeuser  Kullo 202,
22. Rebecca Mansner  Sannäs 183, 20. Jens Rämö  Sannäs 185,
23. Saga Lahdensuo  Gammelbacka 182,  
24. Milla Kuosmanen  Saxby 166, Pojkar 2   KULA
   
Flickor 2   KULA 1. Viggo Lindfors  Vårberga 5,13,
  2. Tobias Tallqvist  Saxby 5,09,
1. Soraya Haakana  Gammelbacka 4,41, 3. Elliot Andersson  Kvaba 2C 4,86,
2. Victoria Eriksson  Sannäs 3,77, 4. Viggo Karlsson  Gammelbacka 4,71,
3. Lilly-Maj Roos  Kullo 3,48, 5. Adrian Liljeberg  Sannäs 4,56,
4. Milla Kuosmanen  Saxby 3,47, 6. Nico Nickström  Vårberga 4,51,
5. Melina Backman  Vårberga 3,10, 7. Elias Haavisto  Saxby 4,40,
6. Janina Kotkavuori  Gammelbacka 2,86, 8. Jonathan Westman  Gammelbacka 4,36,
7. Hanna Wesslin  Gammelbacka 2,84, 9. Eddie Warma  Sannäs 4,27,
8. Stella Park-Björklund  Hindhår 2,44, 10. Viggo Johansson  Tolkis 4,25,
  11. Walter Sahlberg  Vårberga 3,69,
  12. Kalle Leino  Hindhår 3,62,
  13. Ludvig Frankenhaeuser  Kullo 3,41,
   
   
Flickor 3   LÖPNING   2×30 m Pojkar 3   LÖPNING   2×30 m
   
1. Odessa Forsén  Kvaba 3D 8,98, 1. Lucas Lindgren  Tolkis 9,23,
2. Amanda Forsén  Kvaba 3D 9,37, 2. Milton Nylander  Kvaba 3D 9,25,
3. Erin Liljendal  Kvaba 3D 9,63, 3. Oliver Hallikainen  Tolkis 9,35,
4. Sara Österblom  Kvaba 3D 9,77, 4. Tom Uutela  Gammelbacka 9,56,
5. Frida Äijö  Kvaba 3A 9,91, 5. Alexander Blomberg  Saxby 9,77,
6. Ellen Lundell  Kullo 10,01, 6. William Rehnberg  Sannäs 10,07,
7. Clara Henriksson  Vårberga 10,04, 7. Allan Lundström  Hindhår 10,52,
8. Jenna Tukia  Hindhår 10,05, 8. Elmer Stör  Gammelbacka 10,62,
9. Stella Broas  Tolkis 10,17, 9. Atte Vainio  Albert Edelfelt 10,64,
10. Linea Blomfelt   Sannäs 10,24, 10. Alec Sallinen  Kvaba 3A 10,66,
11. Siri Sahamies  Grännäs 10,44, 11. Liam Huttunen  Näse 10,71,
12. Emma Kataja  Tolkis 10,52, 12. Markus Backman  Vårberga 10,71,
13. Ellinor Eriksson  Kvaba 3C 10,70, 13. Odin Borgman  Vårberga 10,85,
14. Elsa Krohn  Kullo 10,85, 14. Walter Pölkki  Sannäs 11,00,
15. Alexia Bergqvist  Kvaba 3C 10,87, 15. Oliver Liljendal  Kvaba 3A 11,02,
16. Savannah Holst  Kullo 11,25, 16. Lucas Turtia  Kullo 11,82,
17. Chiara Riska  Vårberga 11,32,  
18. Ellen Hokka  Gammelbacka 11,40, Pojkar 3   LÄNGDHOPP
19. Sara Lampinen  Sannäs 12,05,  
20. Sofia Sten  Hindhår 20,85, 1. Oliver Hallikainen  Tolkis 374,
  2. Lucas Lindgren  Tolkis 364,
Flickor 3   LÄNGDHOPP 3. Tom Uutela  Gammelbacka 329,
  4. Allan Lundström  Hindhår 328,
1. Odessa Forsén  Kvaba 3D 383, 5. Milton Nylander  Kvaba 3D 327,
2. Sara Österblom  Kvaba 3D 333, 6. Alexander Blomberg  Saxby 312,
3. Fanny Finell  Kvaba 3A 331, 7. Alec Sallinen  Kvaba 3A 298,
4. Amanda Forsén  Kvaba 3D 328, 8. Elmer Stör  Gammelbacka 289,
5. Erin Liljendal  Kvaba 3D 319, 9. Liam Huttunen  Näse 286,
6. Frida Äijö  Kvaba 3A 306, 10. Jesper Monto  Sannäs 280,
7. Jenna Tukia  Hindhår 286, 11. Atte Vainio  Albert Edelfelt 264,
8. Chiara Riska  Vårberga 282, 12. Joa Oksanen  Hindhår 240,
9. Emma Kataja  Tolkis 280, 13. Odin Borgman  Vårberga 234,
10. Ellen Lundell  Kullo 279, 14. Jonathan Kotkavuori  Gammelbacka 232,
11. Erin Kortelainen  Kvaba 3C 275, 15. Markus Backman  Vårberga 214,
12. Elsa Krohn  Kullo 257, 16. Neo Kronvall  Kvaba 3B 190,
13. Emma Nickström  Vårberga 247,  
14. Ellen Lustig  Vårberga 236, Pojkar 3   KULA
15. Ellen Hokka  Gammelbacka 234,  
16. Savannah Holst  Kullo 219, 1. Jesper Monto  Sannäs 5,53,
  2. Oliver Liljendal  Kvaba 3A 5,35,
Flickor 3   KULA 3. Jonathan Kotkavuori  Gammelbacka 5,01,
  4. Walter Heiskanen  Gammelbacka 4,55,
1. Fanny Finell  Kvaba 3A 5,08, 5. Lucas Turtia  Kullo 4,54,
2. Clara Henriksson  Vårberga 4,95, 6. Neo Kronvall  Kvaba 3B 4,45,
3. Linette Spring  Tolkis 4,39, 7. Joa Oksanen  Hindhår 4,22,
4. Saga Lönnström  Kvaba 3C 4,31, 8. Jon Hakala  Tolkis 4,08,
5. Stella Broas  Tolkis 4,25,  
6. Ellen Lustig  Vårberga 4,25,  
7. Emma Nickström  Vårberga 4,15,  
8. Linea Blomfelt   Sannäs 4,08,  
9. Erin Kortelainen  Kvaba 3C 3,34,  
10. Sofia Sten  Hindhår 2,19,  
   
   
Flickor 4   LÖPNING   2×30 m Pojkar 4   LÖPNING   2×30 m
   
1. Olivia Palmén  Gammelbacka 8,97, 1. Anton Forsén  Kvaba 4A 8,71,
2. Brenda Jalkanen  Gammelbacka 9,02, 2. Alex Lindström  Kvaba 4C 9,33,
3. Erika Tallqvist  Saxby 9,16, 3. Sam Isaksson  Vårberga 9,36,
4. Lowa Lindén  Vårberga 9,38, 4. Adam Oljemark  Kullo 9,51,
5. Eloise Melén  Vårberga 9,46, 5. Nilo Kurvinen  Vårberga 9,55,
6. Sarah Isaksson  Vårberga 9,47, 6. Teo Udd  Kvaba 4A 9,55,
7. Ellen strömfors  Sannäs 9,53, 7. William Kinnunen  Tolkis 9,63,
8. Kira Karlsson  Kvaba 4B 9,54, 8. Samuel Guldbrand  Vårberga 9,67,
9. Minea Korttinen  Vårberga 9,64, 9. Alex Ahlgren  Gammelbacka 9,82,
10. Alicia Gustafsson  Vårberga 9,79, 10. Ivar Holmström  Tolkis 9,99,
11. Sofia Nyholm  Gammelbacka 9,81, 11. Casper Roselius  Kullo 10,03,
12. Stella Isoniemi  Kullo 9,94, 12. Rufus Höglund  Tolkis 10,05,
13. Alanna Janhonen  Sannäs 10,06, 13. Wictor Fridolfsson  Grännäs 10,32,
14. Emilie Skog  Hindhår 10,35, 14. Liam Blom  Sannäs 10,37,
15. Minetta Lönnqvist  Hindhår 10,43, 15. Melvin Lönnberg  Kvaba 4A 11,37,
16. Anna-Sofia Henttala  Saxby 10,45,  
17. Emilia Grönroos  Vårberga 11,25, Pojkar 4   LÄNGDHOPP
18. Elsa Frankenhaeuser  Kullo 11,84,  
  1. Anton Forsén  Kvaba 4A 373,
Flickor 4   LÄNGDHOPP 2. Alex Lindström  Kvaba 4C 361,
  3. Sam Isaksson  Vårberga 352,
1. Erika Tallqvist  Saxby 401, 4. William Kinnunen  Tolkis 345,
2. Kira Karlsson  Kvaba 4B 356, 5. Samuel Guldbrand  Vårberga 329,
3. Sarah Isaksson  Vårberga 339, 6. Ohto Junes  Albert Edelfelt 326,
4. Brenda Jalkanen  Gammelbacka 328, 7. Mio Lehtonen  Vårberga 317,
5. Eloise Melén  Vårberga 325, 8. Wictor Fridolfsson  Grännäs 309,
6. Lowa Lindén  Vårberga 313, 9. Rufus Höglund  Tolkis 309,
7. Minea Korttinen  Vårberga 310, 10. Ivar Holmström  Tolkis 307,
8. Alina Nyholm  Hindhår 301, 11. Adam Oljemark  Kullo 300,
9. Olivia Palmén  Gammelbacka 290, 12. Alex Ahlgren  Gammelbacka 288,
10. Stella Isoniemi  Kullo 288,  
11. Alicia Gustafsson  Vårberga 279, Pojkar 4   KULA
12. Frida Lampinen  Hindhår 269,  
13. Ellen strömfors  Sannäs 269, 1. Liam Blom  Sannäs 7,08,
14. Ninja Jalas  Kullo 264, 2. Ohto Junes  Albert Edelfelt 5,40,
15. Alanna Janhonen  Sannäs 261, 3. Casper Roselius  Kullo 4,91,
16. Emilia Grönroos  Vårberga 260,  
17. Elsa Frankenhaeuser  Kullo 238,  
18. Emilie Skog  Hindhår 235,  
19. Marianne Warma  Sannäs 214,  
   
Flickor 4   KULA  
   
1. Ronja Ekholm  Tolkis 5,30,  
2. Alexandra Lång  Näse 4,87,  
3. Ninja Jalas  Kullo 4,80,  
4. Minetta Lönnqvist  Hindhår 4,76,  
5. Marianne Warma  Sannäs 4,63,  
6. Alina Nyholm  Hindhår 4,56,  
7. Frida Lampinen  Hindhår 4,54,  
   
   
Flickor 5   LÖPNING   2×30 m Pojkar 5   LÖPNING   2×30 m
   
1. Isabell Leinonen  Kvaba 5A 8,69, 1. Marius Widestam  Näse 8,34,
2. Juanita Vihavainen  Sannäs 8,78, 2. Albert Isaksson  Tolkis 8,63,
3. Erin Syrjä  Saxby 9,46, 3. Elmer Lindblom  Kvaba 5B 9,01,
4. Livia Langhoff  Kvaba 5C 9,50, 4. William Behm  Kullo 9,13,
5. Malin Lind  Hindhår 9,53, 5. Johan Blomgren  Vårberga 9,24,
6. Dina-Irene Lönnström  Kvaba 5A 9,73, 6. Bruno Brandt  Tolkis 9,35,
7. Ronja Nordström  Kvaba 5C 10,02, 7. Kevin Nordström  Tolkis 9,36,
8. Jenna Rämö  Sannäs 10,03, 8. Joel Sahlberg  Vårberga 9,44,
9. Cassandra Tuominen  Hindhår 10,17, 9. Oliver Sveholm  Tolkis 9,53,
10. Ellen Huttunen  Näse 10,19, 10. Oscar Blomberg  Saxby 9,57,
11. Emma Kortelainen  Kvaba 5C 10,21, 11. Lukas Söderström  Kullo 9,86,
12. Jessica Wikholm  Vårberga 10,51, 12. Oliver Tukiainen  Kvaba 5B 10,01,
13. Emilia Liljendal  Kvaba 5C 10,98, 13. Kristoffer Hänninen  Kullo 10,02,
14. Wilma Grönqvist  Vårberga 11,91, 14. Emil Salmi  Gammelbacka 10,03,
15. Alina Grönqvist  Grännäs 13,51, 15. Dexter Holst  Kullo 10,26,
  16. Sebastian Blomqvist  Gammelbacka 10,58,
Flickor 5   HÖJDHOPP 17. Tobias Krogell  Hindhår 10,67,
  18. Aron Gustafsson  Sannäs 10,91,
1. Juanita Vihavainen  Sannäs 120, 19. Pauli Tukia  Hindhår 10,99,
2. Erin Johansson  Hindhår 115, 20. Joakim Englund  Grännäs 11,05,
3. Amanda Paju  Sannäs 110,  
4. Jenna Rämö  Sannäs 105, Pojkar 5   HÖJDHOPP
   
Flickor 5   KULA 1. Kevin Backman  Hindhår 137,
  2. Albert Isaksson  Tolkis 134,
1. Jessica Björksten  Sannäs 8,98, 3. Oliver Sveholm  Tolkis 120,
2. Erin Johansson  Hindhår 7,74, 4. Christoffer Ahlgren  Saxby 115,
3. Amanda Paju  Sannäs 6,73, 5. Oscar Blomberg  Saxby 115,
4. Emilia Liljendal  Kvaba 5C 5,78, 6. Oliver Tukiainen  Kvaba 5B 110,
5. Jessica Wikholm  Vårberga 5,70, 7. Sebastian Blomqvist  Gammelbacka 100,
6. Kitty Broas  Tolkis 5,27,  
7. Malin Lind  Hindhår 5,24, Pojkar 5   KULA
8. Emma Kortelainen  Kvaba 5C 4,94,  
9. Ronja Nordström  Kvaba 5C 4,84, 1. Johan Blomgren  Vårberga 9,84,
10. Cassandra Tuominen  Hindhår 4,80, 2. Joel Sahlberg  Vårberga 9,48,
11. Wilma Grönqvist  Vårberga 4,57, 3. Kevin Backman  Hindhår 7,87,
12. Alina Grönqvist  Grännäs 4,31, 4. Lukas Söderström  Kullo 7,80,
  5. Lucas Bremer  Tolkis 7,70,
  6. Christoffer Ahlgren  Saxby 7,70,
  7. William Tallberg  Sannäs 6,95,
  8. William Behm  Kullo 6,95,
  9. Mike Törnroos  Gammelbacka 6,32,
  10. Pauli Tukia  Hindhår 5,56,
  11. Aron Gustafsson  Sannäs 5,43,
  12. Tobias Krogell  Hindhår 5,35,
  13. Dexter Holst  Kullo 5,19,
  14. Emil Salmi  Gammelbacka 5,17,
  15. Joakim Englund  Grännäs 4,97,
   
   
Flickor 6   LÖPNING   2×30 m Pojkar 6   LÖPNING   2×30 m
   
1. Fanny Böhling  Gammelbacka 8,11, 1. Linus Ekholm  Hindhår 7,66,
2. Ninni Volanen  Albert Edelfelt 8,45, 2. Otto Flykt  Sannäs 7,80,
3. Alma Henricson  Näse 8,58, 3. Arthur Blomberg  Saxby 8,24,
4. Eevi Kontinen  Hindhår 8,80, 4. Oscar Strömfors  Sannäs 8,72,
5. Alexandra Kinnunen  Tolkis 8,90, 5. Caspian Kuosmanen  Gammelbacka 9,02,
6. Malin Lindblom  Näse 8,95, 6. Elliot Gustafsson  Vårberga 9,07,
7. Julianna Weckström  Sannäs 8,99, 7. Benjamin Lindén  Vårberga 9,33,
8. Nea Söderblom  Kullo 9,17, 8. Bastian Hollmén  Sannäs 9,37,
9. Julia Ranta  Tolkis 9,31, 9. Sebastian Ahlroos  Saxby 9,38,
10. Emelie Träskelin  Sannäs 9,40, 10. Oscar Park-Björklund  Hindhår 9,79,
11. Cecilia Nordgren  Näse 9,41, 11. Anthon Mäkinen  Gammelbacka 10,34,
12. Emma Häggqvist  Tolkis 9,64, 12. Tobias Söderström  Sannäs 11,46,
13. Elin Tallsten  Sannäs 9,99,  
14. Ada Karlsson  Kullo 10,42, Pojkar 6   HÖJDHOPP
15. Adele Skogster  Hindhår 10,56,  
16. Edith Krohn  Kullo 10,75, 1. Henri Aspelin  Hindhår 125,
17. Tessa Hilden  Hindhår 11,34, 2. Benjamin Lindén  Vårberga 120,
  3. Benjamin Gabrielsson  Hindhår 110,
Flickor 6   HÖJDHOPP  
  Pojkar 6   KULA
1. Alexandra Kinnunen  Tolkis 125,  
2. Sara Koskela  Albert Edelfelt 125, 1. Henri Aspelin  Hindhår 10,52,
3. Lisa Lampinen  Hindhår 120, 2. Linus Ekholm  Hindhår 9,48,
4. Malin Lindblom  Näse 115, 3. Otto Flykt  Sannäs 9,35,
5. Melina Lundqvist  Näse 110, 4. Caspian Kuosmanen  Gammelbacka 9,12,
6. Julia Ranta  Tolkis 105, 5. Max Lehtonen  Vårberga 8,95,
  6. Anthon Mäkinen  Gammelbacka 8,93,
Flickor 6   KULA 7. Tobias Söderström  Sannäs 6,94,
  8. Benjamin Gabrielsson  Hindhår 6,31,
1. Melina Lundqvist  Näse 8,83, 9. Oscar Park-Björklund  Hindhår 6,09,
2. Eevi Kontinen  Hindhår 6,48, 10. Bastian Hollmén  Sannäs 5,66,
3. Alicia Maukkonen  Sannäs 6,19,  
4. Lisa Lampinen  Hindhår 5,92,  
5. Nea Söderblom  Kullo 5,75,  
6. Edith Krohn  Kullo 5,01,  
7. Adele Skogster  Hindhår 5,00,  
8. Tessa Hilden  Hindhår 4,18,  
9. Ada Karlsson  Kullo 3,91,  

 

—————————

Kokonhallen 25.3.2018

Resultat

–  Gustafs resultatlista 2018

–  Gustafs resultatlista 2018 med de 6 bästa i pdf format

  TÄVLINGEN MELLAN SKOLORNA    
               
               
      Skola Slutpoäng    
    1 Hindhår 12,2      
    2 Tolkis 10,5      
    3 Gammelbacka 10,0      
    4 Vårberga 9,3      
    5 Sannäs 6,8      
    6 Kullo 6,2      
    7 Saxby 5,5      
    8 Näse 4,7      
    9 Kvaba 3,6      
    10 Grännäs 1,3      
    11 Albert Edelfelt 1,2      
               
               
               
               
               
Klasspoäng Flickor 1 + Pojkar 1 Klasspoäng Flickor 2 + Pojkar 2
               
Plac. Klass Poäng   Plac. Klass Poäng  
1. Hindhår 141,2   1. Kullo 126,9  
2. Gammelbacka 103,7   2. Hindhår 115,8  
3. Kullo 87,1   3. Gammelbacka 108,5  
4. Sannäs 80,6   4. Vårberga 93,9  
5. Vårberga 70,8   5. Kvaba 2A 86,4  
6. Tolkis 69,3   6. Kvaba 2D 84,5  
7. Saxby 69,3   7. Sannäs 77,4  
8. Albert Edelfelt 41,3   8. Tolkis 59,0  
9. Näse 39,8   9. Saxby 59,0  
10. Kvaba B 39,6   10. Kvaba 2C 32,3  
11. Kvaba A 32,0   11. Kvaba 2B 30,5  
12. Kvaba C 26,8   12. Grännäs 27,4  
13. Grännäs 15,2   13. Albert Edelfelt 23,9  
        14. Näse 12,2  
               
Klasspoäng Flickor 3 + Pojkar 3 Klasspoäng Flickor 4 + Pojkar 4
               
Plac. Klass Poäng   Plac. Klass Poäng  
1. Hindhår 214,9   1. Vårberga 310,9  
2. Vårberga 127,4   2. Hindhår 247,5  
3. Saxby 122,6   3. Tolkis 212,0  
4. Kullo 117,6   4. Gammelbacka 188,0  
5. Tolkis 102,0   5. Kullo 153,6  
6. Gammelbacka 96,2   6. Saxby 151,3  
7. Sannäs 71,4   7. Sannäs 118,9  
8. Grännäs 64,9   8. Kvaba A 112,4  
9. Kvaba C 60,2   9. Kvaba C 69,5  
10. Kvaba A 57,9   10. Grännäs 67,8  
11. Näse 51,8   11. Kvaba B 66,0  
12. Kvaba B 32,2   12. Näse 39,4  
13. Albert Edelfelt 13,1          
               
               
Klasspoäng Flickor 5 + Pojkar 5 Klasspoäng Flickor 6 + Pojkar 6
               
Plac. Klass Poäng   Plac. Klass Poäng  
1. Hindhår 410,4   1. Tolkis 272,7  
2. Sannäs 232,2   2. Gammelbacka 234,3  
3. Kullo 170,0   3. Saxby 231,8  
4. Tolkis 151,7   4. Vårberga 164,9  
5. Gammelbacka 141,4   5. Hindhår 86,6  
6. Näse 88,6   6. Näse 85,1  
7. Vårberga 80,0   7. Kvaba 6A 75,9  
8. Saxby 74,3   8. Sannäs 60,5  
9. Albert Edelfelt 61,9   9. Grännäs 45,5  
10. Kvaba A 57,3          
Flickor 1   LÖPNING   2×30 m Pojkar 1   LÖPNING   2×30 m
   
1. Amanda Ahlgren  Gammelbacka 9,56, 1. Lucas Karlsson  Kvaba 1A 10,34,
2. Lilly-Maj Roos  Kullo 10,31, 2. Adrian Widestam  Näse 10,44,
3. Ingrid Ahlfors  Hindhår 11,00, 3. Viggo Lindfors  Vårberga 10,47,
4. Triin Boije af Gennäs  Sannäs 11,04, 4. Tobias Tallqvist  Saxby 10,51,
5. Saga Lahdensuo  Gammelbacka 11,04, 5. Tobias Isaksson  Tolkis 10,56,
6. Leonie Laukkanen  Gammelbacka 11,07, 6. Elliot Andersson  Kvaba 1C 10,58,
7. Soraya Haakana  Gammelbacka 11,07, 7. Rasmus Nirhamo  Kvaba 1B 10,62,
8. Ilona Rönnbacka  Gammelbacka 11,17, 8. Axel Mara  Vårberga 10,67,
9. Evangelina Frisk  Kvaba 1B 11,28, 9. Elias Haavisto  Saxby 10,73,
10. Alina Wiitala  Vårberga 11,28, 10. Alexander Korttinen  Vårberga 10,73,
11. Linn Nordström  Kvaba 1B 11,72, 11. Rasmus Bergholm  Hindhår 10,76,
12. Molly Bäck  Sannäs 11,81, 12. William Ek  Gammelbacka 10,80,
13. Julia Rauhala  Albert Edelfelt 11,89, 13. Kalle Leino  Hindhår 10,81,
14. Frida Strömfors  Sannäs 12,00, 14. Johannes Hintsala  Albert Edelfelt 11,09,
15. Alicia Rosenström  Sannäs 12,00, 15. Oliver Davidsainen  Tolkis 11,15,
16. Hanna Wesslin  Gammelbacka 12,04, 16. Adrian Liljeberg  Sannäs 11,25,
17. Jemina Bergman  Sannäs 12,13, 17. Jasu Ahola  Albert Edelfelt 11,26,
18. Victoria Eriksson  Sannäs 12,20, 18. Noah Gustafsson  Vårberga 11,28,
19. Inez Hoff  Kvaba 1A 12,50, 19. Elias Karlsson  Näse 11,33,
20. Nadja Liitiäinen  Sannäs 12,56, 20. Viking Johansson  Kullo 11,36,
21. Wilma Finnbäck  Sannäs 12,70, 21. Liam Oljemark  Kullo 11,63,
22. Venla Vuorio  Kvaba 1B 12,80, 22. Nico Nickström  Vårberga 11,66,
23. Hilma Englund  Grännäs 12,81, 23. August Tukiainen  Kvaba 1C 11,88,
24. Nicolina Hayes  Hindhår 12,85, 24. Tuukka Tuomela  Näse 11,88,
25. Stella Park-Björklund  Hindhår 13,24, 25. Tarmo Varis  Tolkis 11,88,
26. Aino Johansson  Kvaba 1B 13,35, 26. Edward Skogman  Kvaba 1A 11,93,
  27. Aron Skog  Näse 11,96,
Flickor 1   LÄNGDHOPP 28. Nooa Vanha-Mylläri  Albert Edelfelt 12,14,
  29. Luka Soiramo  Näse 12,18,
1. Amanda Ahlgren  Gammelbacka 290, 30. Melvin Backman  Hindhår 12,38,
2. Ingrid Ahlfors  Hindhår 272, 31. Albert Ståhls  Tolkis 12,58,
3. Leonie Laukkanen  Gammelbacka 272, 32. Walter Sahlberg  Vårberga 12,59,
4. Soraya Haakana  Gammelbacka 272, 33. Maximiliam Kuosmanen  Kvaba 1B 12,60,
5. Ilona Rönnbacka  Gammelbacka 257, 34. Milton Backman  Hindhår 13,14,
6. Wilma Finnbäck  Sannäs 251, 35. Jens Rämö  Sannäs 13,26,
7. Lotta Rantanen  Albert Edelfelt 244, 36. Ludvig Frankenhaeuser  Kullo 13,42,
8. Lilly-Maj Roos  Kullo 242,  
9. Victoria Eriksson  Sannäs 231, Pojkar 1   LÄNGDHOPP
10. Hanna Wesslin  Gammelbacka 222,  
11. Elvy-Sofie Kellgren  Grännäs 222, 1. Tobias Tallqvist  Saxby 316,
12. Alina Wiitala  Vårberga 222, 2. Alexander Korttinen  Vårberga 313,
13. Linn Nordström  Kvaba 1B 217, 3. Jasu Ahola  Albert Edelfelt 306,
14. Molly Bäck  Sannäs 214, 4. Tobias Isaksson  Tolkis 299,
15. Hilma Englund  Grännäs 213, 5. Elliot Andersson  Kvaba 1C 293,
16. Triin Boije af Gennäs  Sannäs 213, 6. Adrian Widestam  Näse 288,
17. Saga Lahdensuo  Gammelbacka 208, 7. William Ek  Gammelbacka 278,
18. Maya Strang  Kvaba 1A 208, 8. Elias Haavisto  Saxby 276,
19. Nadja Liitiäinen  Sannäs 205, 9. Luka Soiramo  Näse 272,
20. Inez Hoff  Kvaba 1A 203, 10. Edward Skogman  Kvaba 1A 268,
21. Stella Park-Björklund  Hindhår 202, 11. Kalle Leino  Hindhår 264,
22. Nicolina Hayes  Hindhår 195, 12. Elias Karlsson  Näse 262,
23. Frida Strömfors  Sannäs 195, 13. Axel Mara  Vårberga 250,
24. Maria Wäyrynen  Albert Edelfelt 193, 14. Oliver Davidsainen  Tolkis 248,
25. Olivia Wäyrynen  Albert Edelfelt 178, 15. August Tukiainen  Kvaba 1C 236,
26. Aili Välimäki  Albert Edelfelt 156, 16. Noah Gustafsson  Vårberga 231,
27. Alicia Rosenström  Sannäs 153, 17. Maximiliam Kuosmanen  Kvaba 1B 228,
28. Venla Vuorio  Kvaba 1B 145, 18. Nooa Vanha-Mylläri  Albert Edelfelt 222,
  19. Albert Ståhls  Tolkis 222,
  20. Milton Backman  Hindhår 219,
  21. Walter Sahlberg  Vårberga 218,
  22. Aron Skog  Näse 217,
  23. Nico Nickström  Vårberga 212,
  24. Melvin Backman  Hindhår 209,
  25. Adam Slunga  Albert Edelfelt 205,
  26. Tarmo Varis  Tolkis 205,
  27. Ludvig Frankenhaeuser  Kullo 200,
  28. Adrian Liljeberg  Sannäs 189,
  29. Jens Rämö  Sannäs 178,
   
Flickor 2   LÖPNING   2×30 m Pojkar 2   LÖPNING   2×30 m
   
1. Odessa Forsén  Kvaba 2D 9,97, 1. Lucas Lindgren  Tolkis 9,52,
2. Sara Österblom  Kvaba 2D 10,16, 2. Milton Nylander  Kvaba 2D 9,55,
3. Erin Liljendal  Kvaba 2D 10,24, 3. Anton Zimmer  Grännäs 9,97,
4. Amanda Forsén  Kvaba 2D 10,28, 4. William Rehnberg  Sannäs 10,19,
5. Fanny Finell  Kvaba 2A 10,39, 5. Oliver Hallikainen  Tolkis 10,19,
6. Ellen Lundell  Kullo 10,52, 6. Alec Sallinen  Kvaba 2A 10,24,
7. Jenna Tukia  Hindhår 10,59, 7. Maximilian Karbin  Saxby 10,27,
8. Frida Äijö  Kvaba 2A 10,74, 8. Konrad Bäckström  Kvaba 2A 10,53,
9. Isabella Aarnio  Kvaba 2A 10,80, 9. Tom Uutela  Gammelbacka 10,68,
10. Clara Henriksson  Vårberga 10,82, 10. Odin Borgman  Vårberga 10,98,
11. Riina Mällinen  Sannäs 10,87, 11. Walter Pölkki  Sannäs 11,08,
12. Fanny Ahlberg  Näse 10,90, 12. Filip Nyström  Kullo 11,15,
13. Alexia Bergqvist  Kvaba 2C 11,02, 13. Walter Erkkilä  Hindhår 11,19,
14. Stella Broas  Tolkis 11,05, 14. Noel Haapalahti  Albert Edelfelt 11,27,
15. Sandra Stjernberg  Kullo 11,17, 15. Luka Tervomaa  Albert Edelfelt 11,37,
16. Edith Karlsson  Kvaba 2C 11,21, 16. Allan Lundström  Hindhår 11,42,
17. Elsa Krohn  Kullo 11,58, 17. Oliver Carlström  Sannäs 11,72,
18. Mia Helenius  Kvaba 2A 11,65, 18. Oliver Liljendal  Kvaba 2A 11,73,
19. Emmi Schroderus  Albert Edelfelt 11,71, 19. Casimir Karlsson  Vårberga 11,80,
20. Emma Kataja  Grännäs 11,72, 20. Lucas Turtia  Kullo 11,81,
21. Mathilda Sundberg  Sannäs 11,74, 21. Sebastian Silvennoinen  Gammelbacka 12,49,
22. Erin Kortelainen  Kvaba 2C 11,77, 22. Samuel Mantere  Vårberga 12,58,
23. Wilma Perokorpi  Gammelbacka 11,91, 23. Neo Kronvall  Kvaba 2B 12,68,
24. Cassandra Skog  Hindhår 11,94, 24. Jon Hakala  Tolkis 14,13,
25. Chiara Riska  Vårberga 12,18,  
26. Savannah Holst  Kullo 12,19, Pojkar 2   LÄNGDHOPP
27. Thyra Stenström  Näse 12,65,  
28. Michelle Hyttinen  Sannäs 13,05, 1. Lucas Lindgren  Tolkis 342,
  2. Milton Nylander  Kvaba 2D 325,
Flickor 2   LÄNGDHOPP 3. Oliver Hallikainen  Tolkis 315,
  4. Tom Uutela  Gammelbacka 313,
1. Odessa Forsén  Kvaba 2D 323, 5. Maximilian Karbin  Saxby 312,
2. Fanny Finell  Kvaba 2A 307, 6. Amos Sundman  Kvaba 2B 305,
3. Amanda Forsén  Kvaba 2D 301, 7. Alec Sallinen  Kvaba 2A 296,
4. Frida Äijö  Kvaba 2A 287, 8. Konrad Bäckström  Kvaba 2A 292,
5. Erin Liljendal  Kvaba 2D 281, 9. Luka Tervonen  Albert Edelfelt 276,
6. Lucia Illman  Kvaba 2B 272, 10. Kevin Salmi  Gammelbacka 269,
7. Wilma Perokorpi  Gammelbacka 264, 11. Oliver Liljendal  Kvaba 2A 267,
8. Sara Österblom  Kvaba 2D 264, 12. William Rehnberg  Sannäs 267,
9. Clara Henriksson  Vårberga 261, 13. Jesper Monto  Sannäs 259,
10. Elsa Krohn  Kullo 259, 14. Jonathan Kotkavuori  Gammelbacka 244,
11. Alexia Bergqvist  Kvaba 2C 257, 15. Walter Erkkilä  Hindhår 243,
12. Ellen Lustig  Vårberga 248, 16. Noel Haapalahti  Albert Edelfelt 214,
13. Emma Nickström  Vårberga 248, 17. Joa Oksanen  Hindhår 211,
14. Erin Kortelainen  Kvaba 2C 239,  
15. Jenna Tukia  Hindhår 238, Pojkar 2   KULA
16. Chiara Riska  Vårberga 237,  
17. Emma Kataja  Grännäs 235, 1. Amos Sundman  Kvaba 2B 4,85,
18. Ellen Hokka  Gammelbacka 215, 2. Jon Hakala  Tolkis 4,11,
19. Mia Helenius  Kvaba 2A 215, 3. Lucas Turtia  Kullo 3,91,
20. Sandra Stjernberg  Kullo 204, 4. Jonathan Kotkavuori  Gammelbacka 3,85,
21. Edith Karlsson  Kvaba 2C 201, 5. Filip Nyström  Kullo 3,68,
22. Thyra Stenström  Näse 199, 6. Jesper Monto  Sannäs 3,29,
23. Ida-Olivia Sandström  Kullo 196, 7. Casimir Karlsson  Vårberga 3,27,
24. Michelle Hyttinen  Sannäs 195, 8. Joa Oksanen  Hindhår 3,05,
25. Savannah Holst  Kullo 192, 9. Odin Borgman  Vårberga 2,92,
26. Emmi Schroderus  Albert Edelfelt 163, 10. Kevin Salmi  Gammelbacka 2,78,
  11. Neo Kronvall  Kvaba 2B 2,43,
Flickor 2   KULA 12. Samuel Mantere  Vårberga 1,61,
   
1. Isabella Aarnio  Kvaba 2A 4,12,  
2. Linette Spring  Tolkis 4,08,  
3. Ellen Lustig  Vårberga 3,94,  
4. Saga Lönnström  Kvaba 2C 3,83,  
5. Cassandra Skog  Hindhår 3,64,  
6. Stella Broas  Tolkis 3,51,  
7. Ellen Lundell  Kullo 3,31,  
8. Emma Nickström  Vårberga 3,27,  
9. Mathilda Sundberg  Sannäs 3,07,  
10. Ellen Hokka  Gammelbacka 2,91,  
11. Ida-Olivia Sandström  Kullo 2,83,  
12. Sofia Sten  Hindhår 1,79,  
   
   
Flickor 3   LÖPNING   2×30 m Pojkar 3   LÖPNING   2×30 m
   
1. Erika Tallqvist  Saxby 9,24, 1. Anton Forsén  Kvaba 3A 8,96,
2. Olivia Palmén  Gammelbacka 9,37, 2. Sam Isaksson  Vårberga 9,63,
3. Brenda Jalkanen  Gammelbacka 9,54, 3. Tristan Illman  Kvaba 3A 9,66,
4. Emelie Lönnroth  Kvaba 3C 9,61, 4. Alex Ahlgren  Gammelbacka 10,06,
5. Lowa Lindén  Vårberga 9,71, 5. Adam Oljemark  Kullo 10,09,
6. Julia Nieminen  Vårberga 9,79, 6. Peik Weckström  Grännäs 10,11,
7. Alicia Gustafsson  Vårberga 9,86, 6. William Kinnunen  Tolkis 10,11,
8. Sarah Isaksson  Vårberga 9,87, 8. Lucas Backman  Hindhår 10,38,
9. Ellen strömfors  Sannäs 9,92, 9. Ivar Holmström  Tolkis 10,59,
10. Ida Lönnqvist  Näse 10,17, 10. Wictor Fridolfsson  Grännäs 10,60,
11. Kira Karlsson  Kvaba 3B 10,22, 11. Liam Blom  Sannäs 10,72,
12. Stella Isoniemi  Kullo 10,24, 12. Ohto Junes  Albert Edelfelt 11,23,
13. Ronja Gabrielsson  Hindhår 10,29, 13. Alex Flykt  Tolkis 11,53,
14. Anna-Sofia Henttala  Saxby 10,48, 14. Victor Ikävalko  Kullo 11,72,
15. Emilie Skog  Hindhår 10,70, 15. Alex Finnbäck  Sannäs 12,14,
16. Ninja Jalas  Kullo 10,89,  
17. Siri Lönnqvist  Tolkis 11,15, Pojkar 3   LÄNGDHOPP
18. Minetta Lönnqvist  Hindhår 11,37,  
19. Saga Sonntag  Sannäs 11,51, 1. Anton Forsén  Kvaba 3A 385,
20. Emilia Grönroos  Vårberga 11,65, 2. Tristan Illman  Kvaba 3A 334,
21. Elsa Frankenhaeuser  Kullo 12,01, 3. William Kinnunen  Tolkis 331,
22. Julia Westerlund  Vårberga 14,64, 4. Sam Isaksson  Vårberga 312,
  5. Adam Oljemark  Kullo 311,
Flickor 3   LÄNGDHOPP 6. Erik Hägglund  Kvaba 3C 305,
  7. Ivar Holmström  Tolkis 291,
1. Erika Tallqvist  Saxby 346, 8. Kristian Mikkonen  Saxby 290,
2. Brenda Jalkanen  Gammelbacka 336, 9. Lucas Backman  Hindhår 288,
3. Emelie Lönnroth  Kvaba 3C 320, 10. Ohto Junes  Albert Edelfelt 279,
4. Sarah Isaksson  Vårberga 313, 11. Mio Lehtonen  Vårberga 265,
5. Olivia Palmén  Gammelbacka 298, 12. Rasmus Lindqvist  Hindhår 260,
6. Alicia Gustafsson  Vårberga 284, 13. Victor Ikävalko  Kullo 259,
7. Kira Karlsson  Kvaba 3B 282, 14. Alex Flykt  Tolkis 258,
8. Emilie Skog  Hindhår 274, 15. Wictor Fridolfsson  Grännäs 256,
9. Minea Korttinen  Vårberga 271, 16. Alex Finnbäck  Sannäs 252,
10. Lowa Lindén  Vårberga 264, 17. Wilhelm Väyrynen  Tolkis 238,
11. Ninja Jalas  Kullo 257, 18. Cian Breen  Hindhår 167,
12. Saga Sonntag  Sannäs 250,
13. Stella Isoniemi  Kullo 247, Pojkar 3   KULA
14. Alexandra Lång  Näse 247,  
15. Ellen strömfors  Sannäs 247, 1. Wilhelm Väyrynen  Tolkis 6,69,
16. Julia Nieminen  Vårberga 241, 2. Liam Blom  Sannäs 6,15,
17. Alina Nyholm  Hindhår 234, 3. Erik Hägglund  Kvaba 3C 6,07,
18. Frida Lampinen  Hindhår 230, 4. Patrik Siitonen  Kvaba 3C 6,06,
19. Elsa Frankenhaeuser  Kullo 228, 5. Rocco Liimatainen  Näse 5,80,
20. Marianne Warma  Sannäs 208, 6. Santeri Puustinen  Vårberga 5,73,
21. Emilia Grönroos  Vårberga 199, 7. Cian Breen  Hindhår 5,61,
22. Julia Westerlund  Vårberga 181, 8. Rasmus Lindqvist  Hindhår 5,21,
  9. Alex Ahlgren  Gammelbacka 5,14,
Flickor 3   KULA 10. Peik Weckström  Grännäs 5,00,
   
1. Alexandra Lång  Näse 4,31,  
2. Amelia Johansson  Kvaba 3B 4,17,  
3. Ida Lönnqvist  Näse 4,05,  
4. Marianne Warma  Sannäs 3,74,  
5. Alina Nyholm  Hindhår 3,73,  
6. Ronja Ekholm  Tolkis 3,69,  
7. Frida Lampinen  Hindhår 3,59,  
   
   
Flickor 4   LÖPNING   2×30 m Pojkar 4   LÖPNING   2×30 m
   
1. Juanita Vihavainen  Sannäs 8,90, 1. Albert Isaksson  Tolkis 8,75,
2. Isabell Leinonen  Kvaba 4A 9,10, 2. Marius Widestam  Näse 8,95,
3. Amanda Kärkkäinen  Kvaba 4A 9,29, 3. Albert Äijö  Kvaba 4A 9,26,
4. Jannika Ek  Gammelbacka 9,38, 4. Julius Karlsson  Grännäs 9,45,
5. Sarah Stjernberg  Kullo 9,40, 5. Elmer Lindblom  Kvaba 4B 9,49,
6. Mathilda Oksanen  Kvaba 4A 9,52, 6. Christoffer Ahlgren  Saxby 9,51,
7. Ronja Nordström  Kvaba 4C 10,24, 7. Dennis Edsvik  Gammelbacka 9,53,
8. Ada Ahlgren  Gammelbacka 10,27, 8. Lukas Nordström  Saxby 9,70,
9. Jessica Wikholm  Vårberga 10,39, 9. Bruno Brandt  Tolkis 9,70,
10. Emma Kortelainen  Kvaba 4C 10,51, 10. Martin Karlsson  Vårberga 9,85,
11. Kitty Broas  Tolkis 10,52, 11. Edwin Eskelinen  Kvaba 4A 9,88,
12. Freja Johansson  Kullo 10,72, 12. Oliver Sveholm  Tolkis 10,08,
13. Cassandra Tuominen  Hindhår 10,76, 13. Johan Blomgren  Vårberga 10,14,
14. Siiri Mikkonen  Gammelbacka 10,98, 14. Lucas Bremer  Tolkis 10,29,
15. Emilia Liljendal  Kvaba 4C 11,03, 15. Joel Sahlberg  Vårberga 10,35,
16. Vilma Vallin  Saxby 11,19, 16. Kristoffer Hänninen  Kullo 10,39,
17. Wilma Grönqvist  Vårberga 11,22, 17. William Behm  Kullo 10,44,
18. Ellen Huttunen  Tolkis 11,36, 18. Mike Törnroos  Gammelbacka 10,67,
19. Alina Grönqvist  Grännäs 11,40, 19. Victor Tallberg  Näse 10,74,
20. Fanny Östergård  Vårberga 13,65, 20. Max Edsvik  Gammelbacka 10,87,
  21. Tobias Krogell  Hindhår 10,89,
Flickor 4   LÄNGDHOPP 22. Oliver Tukiainen  Kvaba 4B 10,89,
  23. Dexter Holst  Kullo 10,93,
1. Jessica Björksten  Sannäs 359, 24. Joakim Englund  Grännäs 11,10,
2. Juanita Vihavainen  Sannäs 351,  
3. Erin Johansson  Hindhår 333, Pojkar 4   LÄNGDHOPP
4. Jannika Ek  Gammelbacka 327,  
5. Mathilda Oksanen  Kvaba 4A 321, 1. Albert Isaksson  Tolkis 413,
6. Sarah Stjernberg  Kullo 313, 2. Marius Widestam  Näse 384,
7. Amanda Kärkkäinen  Kvaba 4A 311, 3. Kevin Backman  Hindhår 370,
8. Rebecka Kyttälä  Kvaba 4A 297, 4. Kevin Nordström  Tolkis 356,
9. Ronja Nordström  Kvaba 4C 296, 5. Oliver Tukiainen  Kvaba 4B 354,
10. Emma Kortelainen  Kvaba 4C 292, 6. Bruno Brandt  Tolkis 350,
11. Ada Ahlgren  Gammelbacka 288, 7. Elmer Lindblom  Kvaba 4B 348,
12. Siiri Mikkonen  Gammelbacka 273, 8. Christoffer Ahlgren  Saxby 345,
13. Cassandra Tuominen  Hindhår 270, 9. Martin Karlsson  Vårberga 343,
14. Ellen Huttunen  Tolkis 263, 10. Julius Karlsson  Grännäs 339,
15. Alina Grönqvist  Grännäs 241, 11. Simon Lepistö  Kvaba 4C 335,
16. Hanna-Mari Sinisalo  Tolkis 205, 12. Julius Lönnström  Kvaba 4B 330,
  13. Oliver Sveholm  Tolkis 326,
Flickor 4   KULA 14. Edwin Eskelinen  Kvaba 4A 323,
  15. Lukas Nordström  Saxby 321,
1. Jessica Björksten  Sannäs 7,75, 16. Zacharias Karbin  Saxby 316,
2. Erin Johansson  Hindhår 6,88, 17. Max-Casper Sandström  Kullo 299,
3. Kitty Broas  Tolkis 5,28, 18. Emil Salmi  Gammelbacka 294,
4. Fanny Östergård  Vårberga 5,20, 19. Kristoffer Hänninen  Kullo 290,
5. Jessica Wikholm  Vårberga 5,00, 20. Dexter Holst  Kullo 278,
6. Emilia Liljendal  Kvaba 4C 4,87, 21. Sebastian Blomqvist  Gammelbacka 276,
7. Freja Johansson  Kullo 4,40, 22. Max Edsvik  Gammelbacka 273,
8. Hanna-Mari Sinisalo  Tolkis 3,69, 23. William Tallberg  Sannäs 260,
9. Wilma Grönqvist  Vårberga 3,68, 24. Pauli Tukia  Hindhår 256,
  25. Joakim Englund  Grännäs 251,
  26. William Behm  Kullo 239,
  27. Aron Gustafsson  Sannäs 233,
   
  Pojkar 4   KULA
   
  1. Johan Blomgren  Vårberga 7,49,
  2. Kevin Backman  Hindhår 7,39,
  3. Joel Sahlberg  Vårberga 6,98,
  4. Lucas Bremer  Tolkis 6,53,
  5. Simon Lepistö  Kvaba 4C 6,50,
  6. William Tallberg  Sannäs 6,38,
  7. Anton Keckman  Kvaba 4A 6,06,
  8. Zacharias Karbin  Saxby 5,99,
  9. Albert Äijö  Kvaba 4A 5,89,
  10. Kevin Nordström  Tolkis 5,86,
  11. Julius Lönnström  Kvaba 4B 5,63,
  12. Fabian Hellström  Gammelbacka 5,42,
  13. Mike Törnroos  Gammelbacka 5,08,
  14. Dennis Edsvik  Gammelbacka 5,08,
  15. Aron Gustafsson  Sannäs 4,36,
  16. Emil Salmi  Gammelbacka 4,26,
  17. Pauli Tukia  Hindhår 4,19,
   
   
Flickor 5   LÖPNING   2×30 m Pojkar 5   LÖPNING   2×30 m
   
1. Fanny Böhling  Gammelbacka 8,76, 1. Otto Flykt  Sannäs 8,08,
2. Alma Henricson  Näse 9,14, 2. Lucas Stenbäck  Tolkis 8,59,
3. Malin Lindblom  Näse 9,23, 3. Linus Ekholm  Hindhår 8,66,
4. Alexandra Kinnunen  Tolkis 9,36, 4. Felix Guldbrand  Tolkis 9,03,
5. Eevi Kontinen  Hindhår 9,40, 5. Oscar Nyström  Kullo 9,10,
6. Julianna Weckström  Sannäs 9,42, 6. Bastian Hollmén  Sannäs 9,30,
7. Nea Söderblom  Kullo 9,50, 7. Elliot Gustafsson  Vårberga 9,30,
8. Armi Piispanen  Albert Edelfelt 9,61, 8. Oscar Strömfors  Sannäs 9,40,
9. Emelie Träskelin  Sannäs 9,63, 9. Viktor Kulmala  Kullo 9,64,
10. Ellen Wahlström  Näse 9,69, 10. Sebastian Ahlroos  Saxby 9,64,
11. Aino Andersson  Kvaba 5A 9,70, 11. Benjamin Gabrielsson  Hindhår 9,68,
12. Cecilia Nordgren  Näse 9,75, 12. Benjamin Lindén  Vårberga 9,83,
13. Silja Kemppainen  Albert Edelfelt 9,80, 13. Teemu Tuomela  Näse 9,90,
14. Corinna Björksten  Gammelbacka 9,82, 14. Caspian Kuosmanen  Gammelbacka 10,58,
15. Anna Mikkonen  Saxby 9,88, 15. Oscar Park-Björklund  Hindhår 10,67,
16. Julia Lindroos  Näse 10,00, 16. Joakim Munkberg  Sannäs 11,60,
17. Saga Vähäsalo  Kvaba 5A 10,06, 17. Tobias Söderström  Sannäs 11,69,
18. Viivi Perttula  Saxby 10,15,  
19. Alicia Maukkonen  Sannäs 10,23, Pojkar 5   HÖJDHOPP
20. Diana Flykt  Tolkis 10,31,  
21. Elin Tallsten  Sannäs 10,34, 1. Henri Aspelin  Hindhår 118,
22. Matilda Lindman  Tolkis 10,40, 2. Santtu Vuosalmi  Hindhår 118,
23. Adele Skogster  Hindhår 10,41, 3. Benjamin Gabrielsson  Hindhår 115,
24. Emma Häggqvist  Tolkis 10,43, 4. Benjamin Lindén  Vårberga 110,
25. Alexina Nyman  Tolkis 10,51,  
26. Jonna Hyttinen  Sannäs 10,78, Pojkar 5   KULA
27. Ada Karlsson  Kullo 11,20,  
28. Edith Krohn  Kullo 12,03, 1. Henri Aspelin  Hindhår 9,09,
  2. Anthon Mäkinen  Gammelbacka 8,44,
Flickor 5   HÖJDHOPP 3. Max Lehtonen  Vårberga 8,37,
  4. Caspian Kuosmanen  Gammelbacka 7,47,
1. Sara Koskela  Albert Edelfelt 123, 5. Otto Flykt  Sannäs 7,24,
2. Alexandra Kinnunen  Tolkis 121, 6. Linus Ekholm  Hindhår 7,23,
3. Malin Lindblom  Näse 118, 7. Viktor Kulmala  Kullo 6,92,
4. Julia Ranta  Tolkis 110, 8. Elliot Gustafsson  Vårberga 6,79,
5. Melina Lundqvist  Näse 110, 9. Santtu Vuosalmi  Hindhår 6,67,
6. Cassandra Lopez  Sannäs 105, 10. Tobias Söderström  Sannäs 6,08,
6. Emmalotta Sarkala  Sannäs 105, 11. Oscar Park-Björklund  Hindhår 5,39,
8. Lisa Lampinen  Hindhår 105, 12. Oscar Strömfors  Sannäs 5,34,
9. Emelie Gillberg  Sannäs 100,  
10. Cecilia Nordgren  Näse 85,  
   
Flickor 5   KULA  
   
1. Melina Lundqvist  Näse 7,57,  
2. Juni Karlsson  Kvaba 5A 7,16,  
3. Saga Vähäsalo  Kvaba 5A 6,89,  
4. Aino Andersson  Kvaba 5A 6,80,  
5. Corinna Björksten  Gammelbacka 6,34,  
6. Armi Piispanen  Albert Edelfelt 6,22,  
7. Cassandra Lopez  Sannäs 6,00,  
8. Emmalotta Sarkala  Sannäs 5,95,  
9. Eevi Kontinen  Hindhår 5,65,  
10. Lisa Lampinen  Hindhår 5,04,  
11. Amanda Kivelä  Hindhår 4,80,  
12. Adele Skogster  Hindhår 4,53,  
13. Viivi Perttula  Saxby 4,50,  
14. Elin Tallsten  Sannäs 4,49,  
15. Emelie Träskelin  Sannäs 4,45,  
16. Silja Kemppainen  Albert Edelfelt 4,21,  
   
   
Flickor 6   LÖPNING   2×30 m Pojkar 6   LÖPNING   2×30 m
   
1. Emelie Hägglund  Kvaba 6A 8,15, 1. Thomas Lahdensuo  Gammelbacka 7,88,
2. Amanda Palmén  Gammelbacka 8,42, 2. Elliot Schmidt  Näse 8,45,
3. Cecilia Blomqvist  Gammelbacka 8,88, 3. Linus Henriksson  Vårberga 8,45,
4. Veera Kankainen  Saxby 9,14, 4. Thomas Isaksson  Vårberga 8,56,
5. Ronja Nevanko  Saxby 9,21, 5. Morris Johansson  Tolkis 8,60,
6. Isabella Paasiaho  Saxby 9,22, 6. Victor Lindroos  Näse 8,61,
7. Sofia Anttila  Sannäs 9,25, 7. Jonathan Loikkanen  Gammelbacka 8,82,
8. Emilia Ek  Vårberga 9,41, 8. Jim Edsvik  Gammelbacka 9,14,
9. Vilma Graan  Gammelbacka 9,42, 9. Lucas Salminen  Tolkis 9,28,
10. Tilda Lohman  Gammelbacka 9,56, 10. Liam Laukkanen  Gammelbacka 9,88,
11. Elodie Böhling  Gammelbacka 9,60, 11. Aron Forslund  Tolkis 10,25,
12. Jenny Lönnqvist  Tolkis 9,67,  
13. Kristina Henttala  Saxby 9,78, Pojkar 6   HÖJDHOPP
14. Jessica Väyrynen  Tolkis 9,78,  
15. Ida Fellman  Tolkis 10,23, 1. Thomas Isaksson  Vårberga 131,
  2. Morris Johansson  Tolkis 131,
Flickor 6   HÖJDHOPP 3. Linus Henriksson  Vårberga 131,
  4. Elliot Schmidt  Näse 128,
1. Heidi Aspelin  Hindhår 131, 5. Victor Lindroos  Näse 120,
2. Ida Finell  Kvaba 6A 131, 6. Samuel Puustinen  Vårberga 110,
3. Emelie Hägglund  Kvaba 6A 125,  
4. Ronja Nevanko  Saxby 125, Pojkar 6   KULA
5. Sofia Anttila  Sannäs 115,  
6. Veera Kankainen  Saxby 115, 1. Samuel Puustinen  Vårberga 9,29,
7. Jessica Väyrynen  Tolkis 110, 2. Anton Karlsson  Grännäs 9,21,
8. Jenny Lönnqvist  Tolkis 100, 3. Thomas Lahdensuo  Gammelbacka 8,75,
  4. Niclas van Assendelft  Sannäs 8,57,
Flickor 6   KULA 5. Jonathan Loikkanen  Gammelbacka 8,39,
  6. Benjamin Johansson  Tolkis 7,99,
1. Heidi Aspelin  Hindhår 7,77, 7. Linus Jansson  Hindhår 7,27,
2. Ida Fellman  Tolkis 7,74, 8. Liam Laukkanen  Gammelbacka 6,45,
3. Ida Finell  Kvaba 6A 7,72,  
4. Amanda Palmén  Gammelbacka 7,42,  
5. Nella Mäkinen  Gammelbacka 4,48,  

Resultat 2018

Kokonhallen 25.3.2018

Resultat

–  Gustafs resultatlista 2018

–  Gustafs resultatlista 2018 med de 6 bästa i pdf format

  TÄVLINGEN MELLAN SKOLORNA    
               
               
      Skola Slutpoäng    
    1 Hindhår 12,2      
    2 Tolkis 10,5      
    3 Gammelbacka 10,0      
    4 Vårberga 9,3      
    5 Sannäs 6,8      
    6 Kullo 6,2      
    7 Saxby 5,5      
    8 Näse 4,7      
    9 Kvaba 3,6      
    10 Grännäs 1,3      
    11 Albert Edelfelt 1,2      
               
               
               
               
               
Klasspoäng Flickor 1 + Pojkar 1 Klasspoäng Flickor 2 + Pojkar 2
               
Plac. Klass Poäng   Plac. Klass Poäng  
1. Hindhår 141,2   1. Kullo 126,9  
2. Gammelbacka 103,7   2. Hindhår 115,8  
3. Kullo 87,1   3. Gammelbacka 108,5  
4. Sannäs 80,6   4. Vårberga 93,9  
5. Vårberga 70,8   5. Kvaba 2A 86,4  
6. Tolkis 69,3   6. Kvaba 2D 84,5  
7. Saxby 69,3   7. Sannäs 77,4  
8. Albert Edelfelt 41,3   8. Tolkis 59,0  
9. Näse 39,8   9. Saxby 59,0  
10. Kvaba B 39,6   10. Kvaba 2C 32,3  
11. Kvaba A 32,0   11. Kvaba 2B 30,5  
12. Kvaba C 26,8   12. Grännäs 27,4  
13. Grännäs 15,2   13. Albert Edelfelt 23,9  
        14. Näse 12,2  
               
Klasspoäng Flickor 3 + Pojkar 3 Klasspoäng Flickor 4 + Pojkar 4
               
Plac. Klass Poäng   Plac. Klass Poäng  
1. Hindhår 214,9   1. Vårberga 310,9  
2. Vårberga 127,4   2. Hindhår 247,5  
3. Saxby 122,6   3. Tolkis 212,0  
4. Kullo 117,6   4. Gammelbacka 188,0  
5. Tolkis 102,0   5. Kullo 153,6  
6. Gammelbacka 96,2   6. Saxby 151,3  
7. Sannäs 71,4   7. Sannäs 118,9  
8. Grännäs 64,9   8. Kvaba A 112,4  
9. Kvaba C 60,2   9. Kvaba C 69,5  
10. Kvaba A 57,9   10. Grännäs 67,8  
11. Näse 51,8   11. Kvaba B 66,0  
12. Kvaba B 32,2   12. Näse 39,4  
13. Albert Edelfelt 13,1          
               
               
Klasspoäng Flickor 5 + Pojkar 5 Klasspoäng Flickor 6 + Pojkar 6
               
Plac. Klass Poäng   Plac. Klass Poäng  
1. Hindhår 410,4   1. Tolkis 272,7  
2. Sannäs 232,2   2. Gammelbacka 234,3  
3. Kullo 170,0   3. Saxby 231,8  
4. Tolkis 151,7   4. Vårberga 164,9  
5. Gammelbacka 141,4   5. Hindhår 86,6  
6. Näse 88,6   6. Näse 85,1  
7. Vårberga 80,0   7. Kvaba 6A 75,9  
8. Saxby 74,3   8. Sannäs 60,5  
9. Albert Edelfelt 61,9   9. Grännäs 45,5  
10. Kvaba A 57,3          
Flickor 1   LÖPNING   2×30 m Pojkar 1   LÖPNING   2×30 m
   
1. Amanda Ahlgren  Gammelbacka 9,56, 1. Lucas Karlsson  Kvaba 1A 10,34,
2. Lilly-Maj Roos  Kullo 10,31, 2. Adrian Widestam  Näse 10,44,
3. Ingrid Ahlfors  Hindhår 11,00, 3. Viggo Lindfors  Vårberga 10,47,
4. Triin Boije af Gennäs  Sannäs 11,04, 4. Tobias Tallqvist  Saxby 10,51,
5. Saga Lahdensuo  Gammelbacka 11,04, 5. Tobias Isaksson  Tolkis 10,56,
6. Leonie Laukkanen  Gammelbacka 11,07, 6. Elliot Andersson  Kvaba 1C 10,58,
7. Soraya Haakana  Gammelbacka 11,07, 7. Rasmus Nirhamo  Kvaba 1B 10,62,
8. Ilona Rönnbacka  Gammelbacka 11,17, 8. Axel Mara  Vårberga 10,67,
9. Evangelina Frisk  Kvaba 1B 11,28, 9. Elias Haavisto  Saxby 10,73,
10. Alina Wiitala  Vårberga 11,28, 10. Alexander Korttinen  Vårberga 10,73,
11. Linn Nordström  Kvaba 1B 11,72, 11. Rasmus Bergholm  Hindhår 10,76,
12. Molly Bäck  Sannäs 11,81, 12. William Ek  Gammelbacka 10,80,
13. Julia Rauhala  Albert Edelfelt 11,89, 13. Kalle Leino  Hindhår 10,81,
14. Frida Strömfors  Sannäs 12,00, 14. Johannes Hintsala  Albert Edelfelt 11,09,
15. Alicia Rosenström  Sannäs 12,00, 15. Oliver Davidsainen  Tolkis 11,15,
16. Hanna Wesslin  Gammelbacka 12,04, 16. Adrian Liljeberg  Sannäs 11,25,
17. Jemina Bergman  Sannäs 12,13, 17. Jasu Ahola  Albert Edelfelt 11,26,
18. Victoria Eriksson  Sannäs 12,20, 18. Noah Gustafsson  Vårberga 11,28,
19. Inez Hoff  Kvaba 1A 12,50, 19. Elias Karlsson  Näse 11,33,
20. Nadja Liitiäinen  Sannäs 12,56, 20. Viking Johansson  Kullo 11,36,
21. Wilma Finnbäck  Sannäs 12,70, 21. Liam Oljemark  Kullo 11,63,
22. Venla Vuorio  Kvaba 1B 12,80, 22. Nico Nickström  Vårberga 11,66,
23. Hilma Englund  Grännäs 12,81, 23. August Tukiainen  Kvaba 1C 11,88,
24. Nicolina Hayes  Hindhår 12,85, 24. Tuukka Tuomela  Näse 11,88,
25. Stella Park-Björklund  Hindhår 13,24, 25. Tarmo Varis  Tolkis 11,88,
26. Aino Johansson  Kvaba 1B 13,35, 26. Edward Skogman  Kvaba 1A 11,93,
  27. Aron Skog  Näse 11,96,
Flickor 1   LÄNGDHOPP 28. Nooa Vanha-Mylläri  Albert Edelfelt 12,14,
  29. Luka Soiramo  Näse 12,18,
1. Amanda Ahlgren  Gammelbacka 290, 30. Melvin Backman  Hindhår 12,38,
2. Ingrid Ahlfors  Hindhår 272, 31. Albert Ståhls  Tolkis 12,58,
3. Leonie Laukkanen  Gammelbacka 272, 32. Walter Sahlberg  Vårberga 12,59,
4. Soraya Haakana  Gammelbacka 272, 33. Maximiliam Kuosmanen  Kvaba 1B 12,60,
5. Ilona Rönnbacka  Gammelbacka 257, 34. Milton Backman  Hindhår 13,14,
6. Wilma Finnbäck  Sannäs 251, 35. Jens Rämö  Sannäs 13,26,
7. Lotta Rantanen  Albert Edelfelt 244, 36. Ludvig Frankenhaeuser  Kullo 13,42,
8. Lilly-Maj Roos  Kullo 242,  
9. Victoria Eriksson  Sannäs 231, Pojkar 1   LÄNGDHOPP
10. Hanna Wesslin  Gammelbacka 222,  
11. Elvy-Sofie Kellgren  Grännäs 222, 1. Tobias Tallqvist  Saxby 316,
12. Alina Wiitala  Vårberga 222, 2. Alexander Korttinen  Vårberga 313,
13. Linn Nordström  Kvaba 1B 217, 3. Jasu Ahola  Albert Edelfelt 306,
14. Molly Bäck  Sannäs 214, 4. Tobias Isaksson  Tolkis 299,
15. Hilma Englund  Grännäs 213, 5. Elliot Andersson  Kvaba 1C 293,
16. Triin Boije af Gennäs  Sannäs 213, 6. Adrian Widestam  Näse 288,
17. Saga Lahdensuo  Gammelbacka 208, 7. William Ek  Gammelbacka 278,
18. Maya Strang  Kvaba 1A 208, 8. Elias Haavisto  Saxby 276,
19. Nadja Liitiäinen  Sannäs 205, 9. Luka Soiramo  Näse 272,
20. Inez Hoff  Kvaba 1A 203, 10. Edward Skogman  Kvaba 1A 268,
21. Stella Park-Björklund  Hindhår 202, 11. Kalle Leino  Hindhår 264,
22. Nicolina Hayes  Hindhår 195, 12. Elias Karlsson  Näse 262,
23. Frida Strömfors  Sannäs 195, 13. Axel Mara  Vårberga 250,
24. Maria Wäyrynen  Albert Edelfelt 193, 14. Oliver Davidsainen  Tolkis 248,
25. Olivia Wäyrynen  Albert Edelfelt 178, 15. August Tukiainen  Kvaba 1C 236,
26. Aili Välimäki  Albert Edelfelt 156, 16. Noah Gustafsson  Vårberga 231,
27. Alicia Rosenström  Sannäs 153, 17. Maximiliam Kuosmanen  Kvaba 1B 228,
28. Venla Vuorio  Kvaba 1B 145, 18. Nooa Vanha-Mylläri  Albert Edelfelt 222,
  19. Albert Ståhls  Tolkis 222,
  20. Milton Backman  Hindhår 219,
  21. Walter Sahlberg  Vårberga 218,
  22. Aron Skog  Näse 217,
  23. Nico Nickström  Vårberga 212,
  24. Melvin Backman  Hindhår 209,
  25. Adam Slunga  Albert Edelfelt 205,
  26. Tarmo Varis  Tolkis 205,
  27. Ludvig Frankenhaeuser  Kullo 200,
  28. Adrian Liljeberg  Sannäs 189,
  29. Jens Rämö  Sannäs 178,
   
Flickor 2   LÖPNING   2×30 m Pojkar 2   LÖPNING   2×30 m
   
1. Odessa Forsén  Kvaba 2D 9,97, 1. Lucas Lindgren  Tolkis 9,52,
2. Sara Österblom  Kvaba 2D 10,16, 2. Milton Nylander  Kvaba 2D 9,55,
3. Erin Liljendal  Kvaba 2D 10,24, 3. Anton Zimmer  Grännäs 9,97,
4. Amanda Forsén  Kvaba 2D 10,28, 4. William Rehnberg  Sannäs 10,19,
5. Fanny Finell  Kvaba 2A 10,39, 5. Oliver Hallikainen  Tolkis 10,19,
6. Ellen Lundell  Kullo 10,52, 6. Alec Sallinen  Kvaba 2A 10,24,
7. Jenna Tukia  Hindhår 10,59, 7. Maximilian Karbin  Saxby 10,27,
8. Frida Äijö  Kvaba 2A 10,74, 8. Konrad Bäckström  Kvaba 2A 10,53,
9. Isabella Aarnio  Kvaba 2A 10,80, 9. Tom Uutela  Gammelbacka 10,68,
10. Clara Henriksson  Vårberga 10,82, 10. Odin Borgman  Vårberga 10,98,
11. Riina Mällinen  Sannäs 10,87, 11. Walter Pölkki  Sannäs 11,08,
12. Fanny Ahlberg  Näse 10,90, 12. Filip Nyström  Kullo 11,15,
13. Alexia Bergqvist  Kvaba 2C 11,02, 13. Walter Erkkilä  Hindhår 11,19,
14. Stella Broas  Tolkis 11,05, 14. Noel Haapalahti  Albert Edelfelt 11,27,
15. Sandra Stjernberg  Kullo 11,17, 15. Luka Tervomaa  Albert Edelfelt 11,37,
16. Edith Karlsson  Kvaba 2C 11,21, 16. Allan Lundström  Hindhår 11,42,
17. Elsa Krohn  Kullo 11,58, 17. Oliver Carlström  Sannäs 11,72,
18. Mia Helenius  Kvaba 2A 11,65, 18. Oliver Liljendal  Kvaba 2A 11,73,
19. Emmi Schroderus  Albert Edelfelt 11,71, 19. Casimir Karlsson  Vårberga 11,80,
20. Emma Kataja  Grännäs 11,72, 20. Lucas Turtia  Kullo 11,81,
21. Mathilda Sundberg  Sannäs 11,74, 21. Sebastian Silvennoinen  Gammelbacka 12,49,
22. Erin Kortelainen  Kvaba 2C 11,77, 22. Samuel Mantere  Vårberga 12,58,
23. Wilma Perokorpi  Gammelbacka 11,91, 23. Neo Kronvall  Kvaba 2B 12,68,
24. Cassandra Skog  Hindhår 11,94, 24. Jon Hakala  Tolkis 14,13,
25. Chiara Riska  Vårberga 12,18,  
26. Savannah Holst  Kullo 12,19, Pojkar 2   LÄNGDHOPP
27. Thyra Stenström  Näse 12,65,  
28. Michelle Hyttinen  Sannäs 13,05, 1. Lucas Lindgren  Tolkis 342,
  2. Milton Nylander  Kvaba 2D 325,
Flickor 2   LÄNGDHOPP 3. Oliver Hallikainen  Tolkis 315,
  4. Tom Uutela  Gammelbacka 313,
1. Odessa Forsén  Kvaba 2D 323, 5. Maximilian Karbin  Saxby 312,
2. Fanny Finell  Kvaba 2A 307, 6. Amos Sundman  Kvaba 2B 305,
3. Amanda Forsén  Kvaba 2D 301, 7. Alec Sallinen  Kvaba 2A 296,
4. Frida Äijö  Kvaba 2A 287, 8. Konrad Bäckström  Kvaba 2A 292,
5. Erin Liljendal  Kvaba 2D 281, 9. Luka Tervonen  Albert Edelfelt 276,
6. Lucia Illman  Kvaba 2B 272, 10. Kevin Salmi  Gammelbacka 269,
7. Wilma Perokorpi  Gammelbacka 264, 11. Oliver Liljendal  Kvaba 2A 267,
8. Sara Österblom  Kvaba 2D 264, 12. William Rehnberg  Sannäs 267,
9. Clara Henriksson  Vårberga 261, 13. Jesper Monto  Sannäs 259,
10. Elsa Krohn  Kullo 259, 14. Jonathan Kotkavuori  Gammelbacka 244,
11. Alexia Bergqvist  Kvaba 2C 257, 15. Walter Erkkilä  Hindhår 243,
12. Ellen Lustig  Vårberga 248, 16. Noel Haapalahti  Albert Edelfelt 214,
13. Emma Nickström  Vårberga 248, 17. Joa Oksanen  Hindhår 211,
14. Erin Kortelainen  Kvaba 2C 239,  
15. Jenna Tukia  Hindhår 238, Pojkar 2   KULA
16. Chiara Riska  Vårberga 237,  
17. Emma Kataja  Grännäs 235, 1. Amos Sundman  Kvaba 2B 4,85,
18. Ellen Hokka  Gammelbacka 215, 2. Jon Hakala  Tolkis 4,11,
19. Mia Helenius  Kvaba 2A 215, 3. Lucas Turtia  Kullo 3,91,
20. Sandra Stjernberg  Kullo 204, 4. Jonathan Kotkavuori  Gammelbacka 3,85,
21. Edith Karlsson  Kvaba 2C 201, 5. Filip Nyström  Kullo 3,68,
22. Thyra Stenström  Näse 199, 6. Jesper Monto  Sannäs 3,29,
23. Ida-Olivia Sandström  Kullo 196, 7. Casimir Karlsson  Vårberga 3,27,
24. Michelle Hyttinen  Sannäs 195, 8. Joa Oksanen  Hindhår 3,05,
25. Savannah Holst  Kullo 192, 9. Odin Borgman  Vårberga 2,92,
26. Emmi Schroderus  Albert Edelfelt 163, 10. Kevin Salmi  Gammelbacka 2,78,
  11. Neo Kronvall  Kvaba 2B 2,43,
Flickor 2   KULA 12. Samuel Mantere  Vårberga 1,61,
   
1. Isabella Aarnio  Kvaba 2A 4,12,  
2. Linette Spring  Tolkis 4,08,  
3. Ellen Lustig  Vårberga 3,94,  
4. Saga Lönnström  Kvaba 2C 3,83,  
5. Cassandra Skog  Hindhår 3,64,  
6. Stella Broas  Tolkis 3,51,  
7. Ellen Lundell  Kullo 3,31,  
8. Emma Nickström  Vårberga 3,27,  
9. Mathilda Sundberg  Sannäs 3,07,  
10. Ellen Hokka  Gammelbacka 2,91,  
11. Ida-Olivia Sandström  Kullo 2,83,  
12. Sofia Sten  Hindhår 1,79,  
   
   
Flickor 3   LÖPNING   2×30 m Pojkar 3   LÖPNING   2×30 m
   
1. Erika Tallqvist  Saxby 9,24, 1. Anton Forsén  Kvaba 3A 8,96,
2. Olivia Palmén  Gammelbacka 9,37, 2. Sam Isaksson  Vårberga 9,63,
3. Brenda Jalkanen  Gammelbacka 9,54, 3. Tristan Illman  Kvaba 3A 9,66,
4. Emelie Lönnroth  Kvaba 3C 9,61, 4. Alex Ahlgren  Gammelbacka 10,06,
5. Lowa Lindén  Vårberga 9,71, 5. Adam Oljemark  Kullo 10,09,
6. Julia Nieminen  Vårberga 9,79, 6. Peik Weckström  Grännäs 10,11,
7. Alicia Gustafsson  Vårberga 9,86, 6. William Kinnunen  Tolkis 10,11,
8. Sarah Isaksson  Vårberga 9,87, 8. Lucas Backman  Hindhår 10,38,
9. Ellen strömfors  Sannäs 9,92, 9. Ivar Holmström  Tolkis 10,59,
10. Ida Lönnqvist  Näse 10,17, 10. Wictor Fridolfsson  Grännäs 10,60,
11. Kira Karlsson  Kvaba 3B 10,22, 11. Liam Blom  Sannäs 10,72,
12. Stella Isoniemi  Kullo 10,24, 12. Ohto Junes  Albert Edelfelt 11,23,
13. Ronja Gabrielsson  Hindhår 10,29, 13. Alex Flykt  Tolkis 11,53,
14. Anna-Sofia Henttala  Saxby 10,48, 14. Victor Ikävalko  Kullo 11,72,
15. Emilie Skog  Hindhår 10,70, 15. Alex Finnbäck  Sannäs 12,14,
16. Ninja Jalas  Kullo 10,89,  
17. Siri Lönnqvist  Tolkis 11,15, Pojkar 3   LÄNGDHOPP
18. Minetta Lönnqvist  Hindhår 11,37,  
19. Saga Sonntag  Sannäs 11,51, 1. Anton Forsén  Kvaba 3A 385,
20. Emilia Grönroos  Vårberga 11,65, 2. Tristan Illman  Kvaba 3A 334,
21. Elsa Frankenhaeuser  Kullo 12,01, 3. William Kinnunen  Tolkis 331,
22. Julia Westerlund  Vårberga 14,64, 4. Sam Isaksson  Vårberga 312,
  5. Adam Oljemark  Kullo 311,
Flickor 3   LÄNGDHOPP 6. Erik Hägglund  Kvaba 3C 305,
  7. Ivar Holmström  Tolkis 291,
1. Erika Tallqvist  Saxby 346, 8. Kristian Mikkonen  Saxby 290,
2. Brenda Jalkanen  Gammelbacka 336, 9. Lucas Backman  Hindhår 288,
3. Emelie Lönnroth  Kvaba 3C 320, 10. Ohto Junes  Albert Edelfelt 279,
4. Sarah Isaksson  Vårberga 313, 11. Mio Lehtonen  Vårberga 265,
5. Olivia Palmén  Gammelbacka 298, 12. Rasmus Lindqvist  Hindhår 260,
6. Alicia Gustafsson  Vårberga 284, 13. Victor Ikävalko  Kullo 259,
7. Kira Karlsson  Kvaba 3B 282, 14. Alex Flykt  Tolkis 258,
8. Emilie Skog  Hindhår 274, 15. Wictor Fridolfsson  Grännäs 256,
9. Minea Korttinen  Vårberga 271, 16. Alex Finnbäck  Sannäs 252,
10. Lowa Lindén  Vårberga 264, 17. Wilhelm Väyrynen  Tolkis 238,
11. Ninja Jalas  Kullo 257, 18. Cian Breen  Hindhår 167,
12. Saga Sonntag  Sannäs 250,
13. Stella Isoniemi  Kullo 247, Pojkar 3   KULA
14. Alexandra Lång  Näse 247,  
15. Ellen strömfors  Sannäs 247, 1. Wilhelm Väyrynen  Tolkis 6,69,
16. Julia Nieminen  Vårberga 241, 2. Liam Blom  Sannäs 6,15,
17. Alina Nyholm  Hindhår 234, 3. Erik Hägglund  Kvaba 3C 6,07,
18. Frida Lampinen  Hindhår 230, 4. Patrik Siitonen  Kvaba 3C 6,06,
19. Elsa Frankenhaeuser  Kullo 228, 5. Rocco Liimatainen  Näse 5,80,
20. Marianne Warma  Sannäs 208, 6. Santeri Puustinen  Vårberga 5,73,
21. Emilia Grönroos  Vårberga 199, 7. Cian Breen  Hindhår 5,61,
22. Julia Westerlund  Vårberga 181, 8. Rasmus Lindqvist  Hindhår 5,21,
  9. Alex Ahlgren  Gammelbacka 5,14,
Flickor 3   KULA 10. Peik Weckström  Grännäs 5,00,
   
1. Alexandra Lång  Näse 4,31,  
2. Amelia Johansson  Kvaba 3B 4,17,  
3. Ida Lönnqvist  Näse 4,05,  
4. Marianne Warma  Sannäs 3,74,  
5. Alina Nyholm  Hindhår 3,73,  
6. Ronja Ekholm  Tolkis 3,69,  
7. Frida Lampinen  Hindhår 3,59,  
   
   
Flickor 4   LÖPNING   2×30 m Pojkar 4   LÖPNING   2×30 m
   
1. Juanita Vihavainen  Sannäs 8,90, 1. Albert Isaksson  Tolkis 8,75,
2. Isabell Leinonen  Kvaba 4A 9,10, 2. Marius Widestam  Näse 8,95,
3. Amanda Kärkkäinen  Kvaba 4A 9,29, 3. Albert Äijö  Kvaba 4A 9,26,
4. Jannika Ek  Gammelbacka 9,38, 4. Julius Karlsson  Grännäs 9,45,
5. Sarah Stjernberg  Kullo 9,40, 5. Elmer Lindblom  Kvaba 4B 9,49,
6. Mathilda Oksanen  Kvaba 4A 9,52, 6. Christoffer Ahlgren  Saxby 9,51,
7. Ronja Nordström  Kvaba 4C 10,24, 7. Dennis Edsvik  Gammelbacka 9,53,
8. Ada Ahlgren  Gammelbacka 10,27, 8. Lukas Nordström  Saxby 9,70,
9. Jessica Wikholm  Vårberga 10,39, 9. Bruno Brandt  Tolkis 9,70,
10. Emma Kortelainen  Kvaba 4C 10,51, 10. Martin Karlsson  Vårberga 9,85,
11. Kitty Broas  Tolkis 10,52, 11. Edwin Eskelinen  Kvaba 4A 9,88,
12. Freja Johansson  Kullo 10,72, 12. Oliver Sveholm  Tolkis 10,08,
13. Cassandra Tuominen  Hindhår 10,76, 13. Johan Blomgren  Vårberga 10,14,
14. Siiri Mikkonen  Gammelbacka 10,98, 14. Lucas Bremer  Tolkis 10,29,
15. Emilia Liljendal  Kvaba 4C 11,03, 15. Joel Sahlberg  Vårberga 10,35,
16. Vilma Vallin  Saxby 11,19, 16. Kristoffer Hänninen  Kullo 10,39,
17. Wilma Grönqvist  Vårberga 11,22, 17. William Behm  Kullo 10,44,
18. Ellen Huttunen  Tolkis 11,36, 18. Mike Törnroos  Gammelbacka 10,67,
19. Alina Grönqvist  Grännäs 11,40, 19. Victor Tallberg  Näse 10,74,
20. Fanny Östergård  Vårberga 13,65, 20. Max Edsvik  Gammelbacka 10,87,
  21. Tobias Krogell  Hindhår 10,89,
Flickor 4   LÄNGDHOPP 22. Oliver Tukiainen  Kvaba 4B 10,89,
  23. Dexter Holst  Kullo 10,93,
1. Jessica Björksten  Sannäs 359, 24. Joakim Englund  Grännäs 11,10,
2. Juanita Vihavainen  Sannäs 351,  
3. Erin Johansson  Hindhår 333, Pojkar 4   LÄNGDHOPP
4. Jannika Ek  Gammelbacka 327,  
5. Mathilda Oksanen  Kvaba 4A 321, 1. Albert Isaksson  Tolkis 413,
6. Sarah Stjernberg  Kullo 313, 2. Marius Widestam  Näse 384,
7. Amanda Kärkkäinen  Kvaba 4A 311, 3. Kevin Backman  Hindhår 370,
8. Rebecka Kyttälä  Kvaba 4A 297, 4. Kevin Nordström  Tolkis 356,
9. Ronja Nordström  Kvaba 4C 296, 5. Oliver Tukiainen  Kvaba 4B 354,
10. Emma Kortelainen  Kvaba 4C 292, 6. Bruno Brandt  Tolkis 350,
11. Ada Ahlgren  Gammelbacka 288, 7. Elmer Lindblom  Kvaba 4B 348,
12. Siiri Mikkonen  Gammelbacka 273, 8. Christoffer Ahlgren  Saxby 345,
13. Cassandra Tuominen  Hindhår 270, 9. Martin Karlsson  Vårberga 343,
14. Ellen Huttunen  Tolkis 263, 10. Julius Karlsson  Grännäs 339,
15. Alina Grönqvist  Grännäs 241, 11. Simon Lepistö  Kvaba 4C 335,
16. Hanna-Mari Sinisalo  Tolkis 205, 12. Julius Lönnström  Kvaba 4B 330,
  13. Oliver Sveholm  Tolkis 326,
Flickor 4   KULA 14. Edwin Eskelinen  Kvaba 4A 323,
  15. Lukas Nordström  Saxby 321,
1. Jessica Björksten  Sannäs 7,75, 16. Zacharias Karbin  Saxby 316,
2. Erin Johansson  Hindhår 6,88, 17. Max-Casper Sandström  Kullo 299,
3. Kitty Broas  Tolkis 5,28, 18. Emil Salmi  Gammelbacka 294,
4. Fanny Östergård  Vårberga 5,20, 19. Kristoffer Hänninen  Kullo 290,
5. Jessica Wikholm  Vårberga 5,00, 20. Dexter Holst  Kullo 278,
6. Emilia Liljendal  Kvaba 4C 4,87, 21. Sebastian Blomqvist  Gammelbacka 276,
7. Freja Johansson  Kullo 4,40, 22. Max Edsvik  Gammelbacka 273,
8. Hanna-Mari Sinisalo  Tolkis 3,69, 23. William Tallberg  Sannäs 260,
9. Wilma Grönqvist  Vårberga 3,68, 24. Pauli Tukia  Hindhår 256,
  25. Joakim Englund  Grännäs 251,
  26. William Behm  Kullo 239,
  27. Aron Gustafsson  Sannäs 233,
   
  Pojkar 4   KULA
   
  1. Johan Blomgren  Vårberga 7,49,
  2. Kevin Backman  Hindhår 7,39,
  3. Joel Sahlberg  Vårberga 6,98,
  4. Lucas Bremer  Tolkis 6,53,
  5. Simon Lepistö  Kvaba 4C 6,50,
  6. William Tallberg  Sannäs 6,38,
  7. Anton Keckman  Kvaba 4A 6,06,
  8. Zacharias Karbin  Saxby 5,99,
  9. Albert Äijö  Kvaba 4A 5,89,
  10. Kevin Nordström  Tolkis 5,86,
  11. Julius Lönnström  Kvaba 4B 5,63,
  12. Fabian Hellström  Gammelbacka 5,42,
  13. Mike Törnroos  Gammelbacka 5,08,
  14. Dennis Edsvik  Gammelbacka 5,08,
  15. Aron Gustafsson  Sannäs 4,36,
  16. Emil Salmi  Gammelbacka 4,26,
  17. Pauli Tukia  Hindhår 4,19,
   
   
Flickor 5   LÖPNING   2×30 m Pojkar 5   LÖPNING   2×30 m
   
1. Fanny Böhling  Gammelbacka 8,76, 1. Otto Flykt  Sannäs 8,08,
2. Alma Henricson  Näse 9,14, 2. Lucas Stenbäck  Tolkis 8,59,
3. Malin Lindblom  Näse 9,23, 3. Linus Ekholm  Hindhår 8,66,
4. Alexandra Kinnunen  Tolkis 9,36, 4. Felix Guldbrand  Tolkis 9,03,
5. Eevi Kontinen  Hindhår 9,40, 5. Oscar Nyström  Kullo 9,10,
6. Julianna Weckström  Sannäs 9,42, 6. Bastian Hollmén  Sannäs 9,30,
7. Nea Söderblom  Kullo 9,50, 7. Elliot Gustafsson  Vårberga 9,30,
8. Armi Piispanen  Albert Edelfelt 9,61, 8. Oscar Strömfors  Sannäs 9,40,
9. Emelie Träskelin  Sannäs 9,63, 9. Viktor Kulmala  Kullo 9,64,
10. Ellen Wahlström  Näse 9,69, 10. Sebastian Ahlroos  Saxby 9,64,
11. Aino Andersson  Kvaba 5A 9,70, 11. Benjamin Gabrielsson  Hindhår 9,68,
12. Cecilia Nordgren  Näse 9,75, 12. Benjamin Lindén  Vårberga 9,83,
13. Silja Kemppainen  Albert Edelfelt 9,80, 13. Teemu Tuomela  Näse 9,90,
14. Corinna Björksten  Gammelbacka 9,82, 14. Caspian Kuosmanen  Gammelbacka 10,58,
15. Anna Mikkonen  Saxby 9,88, 15. Oscar Park-Björklund  Hindhår 10,67,
16. Julia Lindroos  Näse 10,00, 16. Joakim Munkberg  Sannäs 11,60,
17. Saga Vähäsalo  Kvaba 5A 10,06, 17. Tobias Söderström  Sannäs 11,69,
18. Viivi Perttula  Saxby 10,15,  
19. Alicia Maukkonen  Sannäs 10,23, Pojkar 5   HÖJDHOPP
20. Diana Flykt  Tolkis 10,31,  
21. Elin Tallsten  Sannäs 10,34, 1. Henri Aspelin  Hindhår 118,
22. Matilda Lindman  Tolkis 10,40, 2. Santtu Vuosalmi  Hindhår 118,
23. Adele Skogster  Hindhår 10,41, 3. Benjamin Gabrielsson  Hindhår 115,
24. Emma Häggqvist  Tolkis 10,43, 4. Benjamin Lindén  Vårberga 110,
25. Alexina Nyman  Tolkis 10,51,  
26. Jonna Hyttinen  Sannäs 10,78, Pojkar 5   KULA
27. Ada Karlsson  Kullo 11,20,  
28. Edith Krohn  Kullo 12,03, 1. Henri Aspelin  Hindhår 9,09,
  2. Anthon Mäkinen  Gammelbacka 8,44,
Flickor 5   HÖJDHOPP 3. Max Lehtonen  Vårberga 8,37,
  4. Caspian Kuosmanen  Gammelbacka 7,47,
1. Sara Koskela  Albert Edelfelt 123, 5. Otto Flykt  Sannäs 7,24,
2. Alexandra Kinnunen  Tolkis 121, 6. Linus Ekholm  Hindhår 7,23,
3. Malin Lindblom  Näse 118, 7. Viktor Kulmala  Kullo 6,92,
4. Julia Ranta  Tolkis 110, 8. Elliot Gustafsson  Vårberga 6,79,
5. Melina Lundqvist  Näse 110, 9. Santtu Vuosalmi  Hindhår 6,67,
6. Cassandra Lopez  Sannäs 105, 10. Tobias Söderström  Sannäs 6,08,
6. Emmalotta Sarkala  Sannäs 105, 11. Oscar Park-Björklund  Hindhår 5,39,
8. Lisa Lampinen  Hindhår 105, 12. Oscar Strömfors  Sannäs 5,34,
9. Emelie Gillberg  Sannäs 100,  
10. Cecilia Nordgren  Näse 85,  
   
Flickor 5   KULA  
   
1. Melina Lundqvist  Näse 7,57,  
2. Juni Karlsson  Kvaba 5A 7,16,  
3. Saga Vähäsalo  Kvaba 5A 6,89,  
4. Aino Andersson  Kvaba 5A 6,80,  
5. Corinna Björksten  Gammelbacka 6,34,  
6. Armi Piispanen  Albert Edelfelt 6,22,  
7. Cassandra Lopez  Sannäs 6,00,  
8. Emmalotta Sarkala  Sannäs 5,95,  
9. Eevi Kontinen  Hindhår 5,65,  
10. Lisa Lampinen  Hindhår 5,04,  
11. Amanda Kivelä  Hindhår 4,80,  
12. Adele Skogster  Hindhår 4,53,  
13. Viivi Perttula  Saxby 4,50,  
14. Elin Tallsten  Sannäs 4,49,  
15. Emelie Träskelin  Sannäs 4,45,  
16. Silja Kemppainen  Albert Edelfelt 4,21,  
   
   
Flickor 6   LÖPNING   2×30 m Pojkar 6   LÖPNING   2×30 m
   
1. Emelie Hägglund  Kvaba 6A 8,15, 1. Thomas Lahdensuo  Gammelbacka 7,88,
2. Amanda Palmén  Gammelbacka 8,42, 2. Elliot Schmidt  Näse 8,45,
3. Cecilia Blomqvist  Gammelbacka 8,88, 3. Linus Henriksson  Vårberga 8,45,
4. Veera Kankainen  Saxby 9,14, 4. Thomas Isaksson  Vårberga 8,56,
5. Ronja Nevanko  Saxby 9,21, 5. Morris Johansson  Tolkis 8,60,
6. Isabella Paasiaho  Saxby 9,22, 6. Victor Lindroos  Näse 8,61,
7. Sofia Anttila  Sannäs 9,25, 7. Jonathan Loikkanen  Gammelbacka 8,82,
8. Emilia Ek  Vårberga 9,41, 8. Jim Edsvik  Gammelbacka 9,14,
9. Vilma Graan  Gammelbacka 9,42, 9. Lucas Salminen  Tolkis 9,28,
10. Tilda Lohman  Gammelbacka 9,56, 10. Liam Laukkanen  Gammelbacka 9,88,
11. Elodie Böhling  Gammelbacka 9,60, 11. Aron Forslund  Tolkis 10,25,
12. Jenny Lönnqvist  Tolkis 9,67,  
13. Kristina Henttala  Saxby 9,78, Pojkar 6   HÖJDHOPP
14. Jessica Väyrynen  Tolkis 9,78,  
15. Ida Fellman  Tolkis 10,23, 1. Thomas Isaksson  Vårberga 131,
  2. Morris Johansson  Tolkis 131,
Flickor 6   HÖJDHOPP 3. Linus Henriksson  Vårberga 131,
  4. Elliot Schmidt  Näse 128,
1. Heidi Aspelin  Hindhår 131, 5. Victor Lindroos  Näse 120,
2. Ida Finell  Kvaba 6A 131, 6. Samuel Puustinen  Vårberga 110,
3. Emelie Hägglund  Kvaba 6A 125,  
4. Ronja Nevanko  Saxby 125, Pojkar 6   KULA
5. Sofia Anttila  Sannäs 115,  
6. Veera Kankainen  Saxby 115, 1. Samuel Puustinen  Vårberga 9,29,
7. Jessica Väyrynen  Tolkis 110, 2. Anton Karlsson  Grännäs 9,21,
8. Jenny Lönnqvist  Tolkis 100, 3. Thomas Lahdensuo  Gammelbacka 8,75,
  4. Niclas van Assendelft  Sannäs 8,57,
Flickor 6   KULA 5. Jonathan Loikkanen  Gammelbacka 8,39,
  6. Benjamin Johansson  Tolkis 7,99,
1. Heidi Aspelin  Hindhår 7,77, 7. Linus Jansson  Hindhår 7,27,
2. Ida Fellman  Tolkis 7,74, 8. Liam Laukkanen  Gammelbacka 6,45,
3. Ida Finell  Kvaba 6A 7,72,  
4. Amanda Palmén  Gammelbacka 7,42,  
5. Nella Mäkinen  Gammelbacka 4,48,  

Statistik

Välilehden sisältö

Gustafsrekord

GUSTAFS REKORD 2017

  Årskurs 1  
  Flickor Pojkar
2×30 m Bettina Harling 9,36, 1991 Staffan Johansson 9,50, 2009
Längd Sofia Mara 324, 1991 Linus Wilén 360, 1994
  Årskurs 2  
2×30 m Alina Nylander 9,17, 2014 Thomas Lahdensuo  8,99, 2014
Längd Johanna Munther 385, 1994 Sebastian Sahlberg 388, 1994
Kula Hanna-Maria Helenius 6,58, 1993 Hubbe Söderholm 6,97, 1996
  Årskurs 3  
2×30 m Jasmine Westerlund 8,77, 2006 Casimir Linnaila 8,60, 2004
Längd Christina Puotila 405, 1992 Rasmus Latvala 428, 1994
Kula Jessica Björksten 7,78, 2017 Jonathan Björksten 8,42, 2010
  Årskurs 4  
2×30 m Johanna Hollmen 8,36, 1988 Thomas Lahdensuo  8,24, 2016
Otto Flykt 8,24 , 2017
Längd Gisela Bergström 420, 2015 Tomas Karike 452, 2002
Kula Sara Nyström 9,01, 1995 Tomas Karike 10,09, 2002
  Årskurs 5  
2×30 m Gisela Bergström 8,10, 2016 Simon Wackström 7,96, 2003
Höjd Pauliina Pönni 143, 2004 Tomas Karike 151, 2003
Kula Sara Nyström 10,30, 1996 Mika Hänninen 11,57, 2006
  Årskurs 6  
2×30 m Jasmin Westerlund 7,92, 2009 Simon Wackström 7,60, 2004
Mathias Halonen 7,60, 2011
Höjd Pauliina Pönni 146, 2005 Simon Wackström 161, 2004
Kula Sara Nyström 12,23, 1997 Niklas Lindgren 14,06, 1994

GUSTAFS REKORDutveckling .. 2022

  Årskurs 1  
  Flickor Pojkar
2×30 m  Bettina Harling 9,36, 1991  (Anton Pyhäjärvi  9,41, 2022 Centrlalidrottsplan)
Staffan Johansson 9,50, 2009
Henrik Backman 9,51, 1989
Längd Sofia Mara 324, 1991 Linus Wilén 360, 1994
  Årskurs 2  
2×30 m Alina Nylander 9,17, 2014
Olivia Kortelainen 9,20, 2006
Julia Dromberg 9,26, 2001
Thomas Lahdensuo  8,99 , 2014
Henrik Backman 9,04, 1990 
Längd Johanna Munther 385, 1994 Sebastian Sahlberg 388, 1994
Kula Hanna-Maria Helenius 6,58, 1993 Hubbe Söderholm 6,97, 1996
  Årskurs 3  
2×30 m  Jasmine Westerlund 8,77, 2006
Simone Kolehmainen 8,85, 2002
Casimir Linnaila 8,60, 2004 
Längd Christina Puotila 405, 1992 Rasmus Latvala 428, 1994
Kula Jessica Björksten 7,78, 2017
Patricia Kellgren 7,30, 2013
Miranda Forsman 6,61, 2003
Jonathan Björksten 8,42, 2010
Niklas Lindgren 8,38, 1991
  Årskurs 4  
2×30 m  Johanna Hollmen 8,36, 1988  Otto Flykt 8,24 , 2017
Thomas Lahdensuo  8,24, 2016
Carl-Wilhelm Björkendahl 8,26, 2011
Sebastian Sahlberg 8,38, 1996
Längd Gisela Bergström 420, 2015
Christina Puotila 416, 1993
Tomas Karike 452, 2002
Kula Sara Nyström 9,01, 1995 Tomas Karike 10,09, 2002
  Årskurs 5  
2×30 m Gisela Bergström 8,10, 2016
Johanna Niklander 8,26, 1991
Simon Wackström 7,96, 2003
Höjd Pauliina Pönni 143, 2004 Tomas Karike 151, 2003
Kula  Sara Nyström 10,30, 1996  Mika Hänninen 11,57, 2006
Niklas Lindgren 11,35, 1993
  Årskurs 6  
2×30 m  Jasmin Westerlund 7,92, 2009
Bettina Harling 7,98, 1996
Simon Wackström 7,60, 2004
Mathias Halonen 7,60, 2011
Höjd  Pauliina Pönni 146, 2005
Bettina Harling 145, 1996
Simon Wackström 161, 2004 
Kula Sara Nyström 12,23, 1997 Niklas Lindgren 14,06, 1994